Дисертації (генеалогія, просопографія, родоводи)

Джерельна база генеалогічних досліджень

Дисертації (генеалогія, просопографія, родоводи)

Повідомлення ABG » 01 травня 2010, 17:01

Автореферат дисертації канд. іст. наук: Кривошея Ірина Іванівна. Козацька старшина Переяславського полку (1648-1782). — Київ, 1998:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... 6.%D0%86.$

Автореферат дисертації д-ра іст. наук: Войтович Леонтій Вікторович. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ - початок XVІ ст.): склад, суспільна і політична роль. — Львів, 2001:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... B.%D0%92.$

Автореферат дисертації канд. іст. наук: Маслійчук Володимир Леонтійович. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII – першої третини XVIII ст. – Харків, 2001:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... %83%D0%BA$

Автореферат дисертації канд. іст. наук: Дячук Леонтій Володимирович. Історико-правові записки українського дворянства (кінця XVIII - поч. XIX ст.) як пам'ятки історичної думки. — Київ, 2001:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... B.%D0%92.$

Автореферат дисертації канд. іст. наук: Собчук Володимир Дмитрович. Знать Південної Волині на схилі середніх віків: Історико-генеалогічне та історико-географічне дослідження. – Львів, 2002:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... 2.%D0%94.$

Автореферат дисертації канд. іст. наук: Кіцак олодимир Миронович. Депортація українців з Польщі в УРСР у 1944 – 1946 рр. та їх соціально-економічна адаптація. – Чернівці, 2003:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... 2.%D0%9C.$

Автореферат дисертації канд. іст. наук: Березовська Тетяна Всеволодівна. Рід Аркасів: просопографічний портрет на історичному тлі доби. – Одеса, 2003:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... 2.%D0%92.$

Автореферат дисертації канд. іст. наук: Голубчик Ганна Данилівна. Рід Марковичів-Маркевичів у культурно-громадському житті України: "нова сімейна історія". — Дніпропетровськ, 2003:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... 3.%D0%94.$

Автореферат дисертації канд. іст. наук: Целуйко Олександр Петрович. Рід Даниловичів у кінці XVI - на початку XVIII ст.: історико-генеалогічне дослідження. — Львів, 2003:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... E.%D0%9F.$

Автореферат дисертації канд. іст. наук: Барабаш Наталя Олександрівна. Рід Білозерських та культурний світ України XIX - поч. ХХ століття: нові методологічні підходи. — Дніпропетровськ, 2004:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... D.%D0%9E.$

Автореферат дисертації канд. іст. наук: Адамовський Володимир Іванович. Депортації населення України в першій половині ХХ століття: причини, наслідки, шляхи повернення на Батьківщину. – Харків, 2004:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... 2.%D0%86.$

Автореферат дисертації канд. іст. наук: Сивирин Микола Анатолійович. Депортації та переміщення населення західних земель України 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст. – Львів, 2005:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... C.%D0%90.$

Автореферат дисертації канд. іст. наук: Келембет Станіслав Миколайович. Князі Нижегородсько-Суздальської землі в кінці ХІV - середині ХV ст. (історико-генеалогічний дискурс). — Дніпропетровськ, 2005:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... 1.%D0%9C.$

Автореферат дисертації канд. іст. наук: Томозов Валерій В’ячеславович. Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела (друга половина XVII - початок XXI ст.). — Київ, 2005:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... 2.%D0%92.$

Автореферат дисертації д-ра іст. наук: Кривошея Володимир Володимирович. Персональний склад та генеалогія української козацької старшини (1648 - 1782 рр.). — Київ, 2006:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... 2.%D0%92.$

Автореферат дисертації канд. політ. наук: Надольський Йосип Емілович. Депортаційна політика сталінського тоталітарного режиму в західних областях України (1939–1953 рр.) .– Луцьк, 2007:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... 9.%D0%95.$

Автореферат дисертації д-ра іст. наук: Легун Юрій Вікторович. Джерела з генеалогії селян Подільської губернії: стан збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793 – 1917 рр.). – Київ, 2006:
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... E.%D0%92.$
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Дисертації (генеалогія, просопографія, родоводи)

Повідомлення ABG » 17 вересня 2010, 22:29

Автореферат дисертації канд. іст. наук: Лобко Наталія Вікторівна. Інформаційний потенціал українських генеалогічних джерел та його використання в історичних дослідженнях. – Київ, 2008:
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/344216.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... %BA%D0%BE$

Лобко Н. В. Особливості використання обліково-статистичних документів ХVІ – початку ХVІІІ ст. при проведенні генеалогічних досліджень // Сумський історико-архівний журнал. – 2008. – № ІV-V. – С. 78-85.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/S ... lnvpgd.pdf
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Дисертації (генеалогія, просопографія, родоводи)

Повідомлення ABG » 16 вересня 2013, 22:09

Пунько Лідія Богданівна
Етноконфесійні процеси в Галичині (1919-1939 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2009. - 20 с.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... %BA%D0%BE$

Білоусова Лілія Григорівна
Династія грецьких купців Петрококіно в економічному і соціокультурному житті Російської імперії (ХІХ - початок ХХ ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2007. — 20 с. — укp.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... B.%D0%93.$

Чубіна Тетяна Дмитрівна
Рід Потоцьких в Україні (Тульчинська лінія): суспільно-політичні та культурологічні аспекти: автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 36 с. — укp.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... 2.%D0%94.$

Задорожна Оксана Федорівна
Рід Немиричів у шляхетській корпорації Київського воєводства: майновий статус і політична діяльність (XVI - середина XVII ст.): автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2010. — 20 с. — укp.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ir ... 20%D0%A4.$
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Дисертації (генеалогія, просопографія, родоводи)

Повідомлення ABG » 13 березня 2021, 21:07

Чернецький Євген Анатолійович, Формування і соціальне структурування шляхти Радомишльського повіту Київської губернії в кінці XVIII – першій третині ХІХ ст.: генеалогічний та історико-демографічний аналіз. Автореферат дисертації канд. іст. наук. – Київ, 2010.

Добровольська Оксана Ярославівна, Лексична база прізвищ Війська Запорозького, за “Реєстрами” 1649 р. Автореферат дисертації канд. філ. наук. – Ужгород, 1995.

Близнюк Богдана Богданівна, Сучасні гуцульські прізвища в історичному розвитку. Автореферат дисертації канд. філ. наук. – Львів, 1997.

Марталога Тетяна Василівна, Антропонімія Північного Степу України. Автореферат дисертації канд. філ. наук. – Кіровоград, 1997.

Панчук Галина Дмитрівна, Антропонімія Опілля. Автореферат дисертації канд. філ. наук. – Тернопіль, 1999.

Маліцька Юлія Геннадіївна, Естонські шведи на Півдні Російської імперії: міграція, адаптація та акультурація переселенців-колоністів (1781–1871 рр.). Автореферат дисертації канд. іст. наук. – Дніпропетровськ, 2010.

Падалка Руслана Миколаївна, Динаміка прізвищ Слов’янського р-ну Донецької області (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.). Автореферат дисертації канд. філ. наук. – Дніпропетровськ, 2009.

Шульська Наталія Миколаївна, Неофіційна антропонімія Західного Полісся. Авто-реферат дисертації канд. філ. наук. – Луцьк, 2011.

Антонюк Олена Вікторівна, Сучасні прізвиська Донеччини (семантика і структура). Автореферат дисертації канд. філ. наук. – Донецьк, 2011.

Ібрагімова Венера Февзіївна, Структура і семантика антропонімів у дериваційному аспекті (на матеріалі російських та українських прізвищ тюркського походження). Авто-реферат дисертації канд. філ. наук. – Харків, 2011.

Марочкіна Ольга Олександрівна, Формування прізвищевої системи Розточчя. Авто-реферат дисертації канд. філ. наук. – Івано-Франківськ, 2011.

Васик Ольга Валеріївна, Метричні книги як джерело з історії Донбасу другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Автореферат дисертації канд. іст. наук. – Донецьк, 2011.

Беляева Марина Юрьевна, Ономастикон западных районов Краснодарского края: полисистемный аспект. Автореферат диссертации доктора филол. наук. – Ставрополь, 2010.

Горобець Сергій Михайлович, Рід Шихуцьких: історико-генеалогічне дослідження. Автореферат дисертації канд. іст. наук. – К., 2012.

Алфьоров Олександр Анатолійович, Роль козацько-старшинського роду Голубів в історії України другої половини XVI – кінця XVIII ст. Автореферат дисертації канд. іст. наук. – К., 2012.

Лисейко Ярослав Богданович, Військово-службове населення Сяноцької землі у другій половині XIV–XVII ст. Автореферат дисертації канд. іст. наук. – Львів, 2012.

Вирста Наталія Богданівна, Становлення та розвиток антропонімії Покуття. Автореферат дисертації канд. філол. наук. – Івано-Франківськ, 2012.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Дисертації (генеалогія, просопографія, родоводи)

Повідомлення ABG » 13 березня 2021, 21:24

Михайловський Віталій Миколайович, Подільська шляхта в другій половині XIV – 70-х роках XVI століття. Автореферат дисертації доктора іст. наук. – Львів, 2013.

Наливайко Марія Ярославівна, Неофіційна антропонімія Львівщини. Автореферат дисертації канд. філол. наук. – К., 2011.

Гаврилишина Наталія Анатоліївна, Рід Кочубеїв в історії Лівобережної Гетьманщини (середина XVII – кінець XVIII ст.). Автореферат дисертації канд. іст. наук. – К., 2014.

Мазепа Олександр Миколайович, Дослідження з української геральдики та генеалогії в діаспорі (1945 – середина 1970-х рр.). Автореферат дисертації канд. іст. наук. – К., 2014.

Даниленко Святослав Вікторович, Родина Дурдуківських у громадсько-культурному житті України (кінець XIX – перша третина XX ст.). Автореферат дисертації канд. іст. наук. – К., 2014.

Кривошея Ірина Іванівна, Неурядова старшина Української козацької держави (середина XVII – 80-ті роки XVIII ст.). Автореферат дисертації доктора іст. наук. – К., 2014.

Ковалевська Ольга Олегівна, Іконографія козацьких старшин XVII–XVIII ст.: джерела та історіографія. Автореферат дисертації доктора іст. наук. – К., 2015.

Бойченко Світлана Геннадіївна, Чернігівський Некрополь останньої третини XVIII – початку XX ст. Автореферат дисертації канд. іст. наук. – Чернігів, 2015.

Проць Наталія Василівна, Дворянство Харківської губернії другої половини XIX – початку XX ст. Автореферат дисертації канд. іст. наук. – Харків, 2015.

Ворончук Ірина Олексіївна, Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники. Автореферат дисертації доктора іст. наук. – Львів, 2015.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Дисертації (генеалогія, просопографія, родоводи)

Повідомлення ABG » 13 березня 2021, 21:28

Гаврилишин Марія Романівна, Політичні і шлюбні зв'язки британських династій з Рюриковичами у IX–XI ст. Автореферат дисертації. канд. іст. наук. – Львів, 2016.

Токарєв Сергій Анатолійович, Козацька старшина Ніжинського полку у другій половині XVII–XVIII ст. Автореферат дисертації. канд. іст. наук. – Чернігів, 2016.

Гураль Ольга Вячеславівна, Джерельна база просопографічного портрета родини Старицьких (40-і рр. ХІХ ст. – поч. ХХІ ст.). Автореферат дисертації. канд. іст. наук. – Київ, 2014.

Бабінська Марина Сергіївна, Українознавчі дослідження Польського Геральдичного Товариства (1906 – 1939 рр.). Автореферат дисертації. канд. іст. наук. – Київ, 2014.

Кіцелюк Володимир Васильович, Шляхетський галицький рід Березовських у ХV-ХVІІІ ст. Генеалогічне дослідження. Автореферат дисертації. канд. іст. наук. – Київ, 2017.

Смуток Ігор Іванович, Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Історико-генеалогічне дослідження. Дисертації. док. іст. наук. – Київ, 2018.
https://shron1.chtyvo.org.ua/Smutok_Iho ... hennia.pdf
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 12808
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів


Повернутись в Архіви та джерела

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей