Сторінка 3 з 3

Re: Цифрові бібліотеки і словники

ПовідомленняДодано: 23 травня 2023, 11:28
ABG
Зброєзнавство:
http://zbroeznav.com/

Вісті ВУЦВК (1921-1934):
https://kray.korolenko.kharkov.com/krae ... azety.html

Збірник законів та розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України (1924-1929):
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_ ... LORTERMS=0

Харківські видання:
https://collection.korolenko.kharkov.com/kolekcija/

Re: Цифрові бібліотеки і словники

ПовідомленняДодано: 30 серпня 2023, 11:38
ABG
Абетка стародруків:
https://nibu.kyiv.ua/projects/abetka_starodrukiv/

Стародруки з колекції Державного історико-культурного заповідника м. Острог:
https://starodruky.ostrohcastle.com.ua/

ЦДАВО України, описи:
https://tsdavo.gov.ua/opysy-pdf/

Re: Цифрові бібліотеки і словники

ПовідомленняДодано: 29 грудня 2023, 23:28
ABG
Оцифрований Архів Хведора Вовка:
https://vovk.archive.iananu.com/

Biblioteka PAN w Kórniku:
https://platforma.bk.pan.pl/

Re: Цифрові бібліотеки і словники

ПовідомленняДодано: 06 січня 2024, 00:53
ABG
Міжархівний пошуковий портал:
https://searcharchives.net.ua/

Re: Цифрові бібліотеки і словники

ПовідомленняДодано: 20 січня 2024, 21:40
ABG
Архів НТШ з Національної бібліотеки Польщі у Варшаві
https://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/20 ... lfpi6ajv9Q

Re: Цифрові бібліотеки і словники

ПовідомленняДодано: 19 березня 2024, 13:26
ABG
Національна парламентська бібліотека Грузії:
https://dspace.nplg.gov.ge/

Re: Цифрові бібліотеки і словники

ПовідомленняДодано: 26 березня 2024, 23:58
ABG