Державна премія України імені Олександра Довженка

Ордени, медалі та почесні звання

Державна премія України імені Олександра Довженка

Повідомлення ABG » 11 липня 2015, 17:24

Державна премія України імені Олександра Довженка — державна нагорода України, встановлена для відзначення за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва. Премія заснована з нагоди 100-річчя від дня народження видатного діяча української культури Олександра Довженка.

10 вересня 1994 року Указом Президента України Л. Д. Кучми № 511/94 з нагоди 100-річчя від дня народження видатного діяча української культури Олександра Довженка була заснована Державна премія України імені Олександра Довженка, що присуджується за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва.

12 грудня 1994 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 833, якою затвердив Положення про премію, утворив Комітет з Державної премії України імені Олександра Довженка, затвердив Положення про Комітет і перший персональний склад Комітету.

17 травня 2001 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 2420-III «Про внесення зміни до статті 11 Закону України „Про державні нагороди України“», яким була встановлена державна нагорода України — Державна премія України імені Олександра Довженка за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва; рекомендовано Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 9641
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Державна премія України імені Олександра Довженка

Повідомлення ABG » 11 липня 2015, 17:25

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо відзначення 100-річчя від
дня народження Олександра Довженка

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 1237/98 від 10.11.98 )

З нагоди 100-річчя від дня народження видатного діяча
української культури Олександра Довженка п о с т а н о в л я ю:

1. Заснувати Державну премію України імені Олександра Довженка.
Установити, що Державна премія України імені Олександра Довженка присуджується за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва.
Присуджується щороку одна премія. Розмір премії визначається щорічно Президентом України. ( Частина третя статті 1 в редакції Указу Президента N 1237/98 від 10.11.98 )
Премія присуджується Президентом України за поданням Комітету
з Державної премії України імені Олександра Довженка.

2. Створити у місті Києві Національний центр Олександра
Довженка в системі Міністерства культури України.
Кабінету Міністрів України за участю Київської міської державної адміністрації вирішити питання щодо приміщення Центру.

3. Передбачити, починаючи з 1995 року, для Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка цільові кошти з Державного бюджету України на випуск художніх фільмів за державним контрактом та на розвиток її матеріально-технічної бази.

4. Установити, що всі фільми та фільмові матеріали кіностудій України, створені за рахунок бюджетних коштів, є загальнодержавною власністю України - національною культурною спадщиною і можуть використовуватися лише за погодженням з Міністерством культури України.

5. Кабінету Міністрів України в місячний строк затвердити Положення про Державну премію України імені Олександра Довженка та персональний склад Комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.


Президент України Л. КУЧМА

м.Київ, 10 вересня 1994 року
N 511/94

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/511/94
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 9641
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Державна премія України імені Олександра Довженка

Повідомлення ABG » 11 липня 2015, 17:28

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 1994 р. N 833
Київ

Про Державну премію України імені
Олександра Довженка( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 903 ( 903-96-п ) від 02.08.96, N 2 ( 2-99-п ) від 04.01.99, N 1287 ( 1287-99-п ) від 19.07.99, Розпорядженням КМ N 395-р ( 395-2005-р ) від 14.09.2005, Постановою КМ N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006 )


На виконання Указу Президента України від 10 вересня 1994 р. N 511 (511/94) "Про заходи щодо відзначення 100-річчя від дня народження Олександра Довженка" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про Державну премію України імені Олександра Довженка (додається).

2. Утворити Комітет з Державної премії України імені Олександра Довженка. Затвердити Положення про Комітет і персональний склад Комітету (додаються).

Дозволити голові Комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка вносити у разі потреби зміни до його складу.
(Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 147 (147-2006-п) від 15.02.2006)

3. Міністерству фінансів передбачати з 1995 року кошти на виплату Державної премії України імені Олександра Довженка.


Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ

Міністр Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.28

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/833-94-%D0%BF
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 9641
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Державна премія України імені Олександра Довженка

Повідомлення ABG » 11 липня 2015, 17:29

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 1994 р. N 833

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну премію України імені Олександра Довженка


1. Державна премія України імені Олександра Довженка (далі - премія) присуджується за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва щорічно до 10 вересня.
Премія, що носить ім'я видатного українського кінорежисера і письменника Олександра Довженка, може бути присуджена як окремим представникам кінематографічних професій, так і творчим колективам. Колектив, який висувається на здобуття премії, не може перевищувати 5 чоловік і повинен включати лише тих авторів, чий творчий внесок був найбільш визначний.

2. Премія може бути присуджена громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства.

3. Щороку присуджується лише одна премія.

4. Твори, раніше відзначені (висунуті на здобуття) Державною премією України імені Т. Шевченка, на здобуття Державної премії України імені Олександра Довженка не висуваються. Одна і та ж кандидатура не може одночасно висуватися на здобуття Державної премії України імені Олександра Довженка по двох і більше творах.
Повторно премія може бути присуджена митцеві за наявності нових визначних досягнень у галузі кіномистецтва, але не раніш як через п'ять років після попереднього присудження.

5. Подання творів на здобуття премії здійснюється Мінкультури, творчими спілками, кіно-, теле-, відеостудіями, мистецькими закладами та науковими установами, громадськими організаціями, редакціями газет і журналів.

6. Твори, висунуті на здобуття премії, подаються до Комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка разом з листом, підписаним керівником організації, яка висунула твір. У листі зазначаються: автор (автори), назва твору, час і місце його завершення, час оприлюднення, загальна оцінка твору (творчості автора) та мотивація висунення на здобуття премії.
До листа додається:
довідка про життя і творчість осіб, висунутих на здобуття премії, у довільній формі;
завірений протокол засідання, на якому було прийняте рішення про висунення твору (автора) на здобуття премії;
відгуки преси.

7. Твори, висунуті на здобуття премії, приймаються Комітетом з Державної премії України імені Олександра Довженка щороку до 1 червня. Перелік цих творів публікується в пресі не пізніш як за два місяці до дня присудження премії.

8. Премія присуджується Указом Президента України за поданням Комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка.

9. Особі, якій присуджується Державна премія України імені Олександра Довженка, вручається диплом, нагрудний знак із зображенням Олександра Довженка, а також грошова премія розмір якої щорічно визначається Президентом України. ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 2 ( 2-99-п ) від 04.01.99 )
У разі коли премія присуджена кільком особам, кожен лауреат отримує диплом і нагрудний знак, а грошова частина ділиться між ними порівну.

10. Диплом і нагрудний знак померлого лауреата премії залишаються або передаються його сім'ї як пам'ять. Невиплачена грошова частина премії переходить у спадщину в порядку, встановленому цивільним законодавством.


Award_Dovzhenko.JPG
Award_Dovzhenko.JPG (8.63 Кб) Переглянуто 6723 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 9641
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Державна премія України імені Олександра Довженка

Повідомлення ABG » 11 липня 2015, 17:30

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 1994 р. N 833

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з Державної премії Україниімені Олександра Довженка


1. Комітет з Державної премії України імені Олександра Довженка (далі - Комітет) здійснює свою діяльність на громадських засадах з метою визначення кращих творів у галузі кіномистецтва і формується з авторитетних діячів української культури, майстрів кіно, письменників, кінознавців. До складу Комітету входять 11 чоловік. Персональний склад Комітету затверджується Кабінетом Міністрів України і здійснює свою діяльність протягом чотирьох років. Перебування у складі Комітету не може перевищувати восьми років.

2. Комітет відповідно до мети його діяльності:
приймає та попередньо розглядає твори, висунуті на здобуття Державної премії України імені Олександра Довженка, публікує в пресі список прийнятих творів із зазначенням авторів та організацій, що їх висунули;
відбирає кращі твори для участі в конкурсі на здобуття премії;
вносить до 15 серпня Президенту України пропозицію про присудження премії;
оформляє дипломи і нагрудні знаки лауреата премії та організовує їх урочисте вручення (форму і опис диплома і нагрудного знака затверджує Комітет з Державної премії України імені Олександра Довженка).

3. Засідання Комітету вважається правомочним за наявності не менше 2/3 його складу. Рішення Комітету про допущення творів до конкурсу та про присудження Державної премії України імені Олександра Довженка приймаються таємним голосуванням.
Для допущення до конкурсу твір повинен набрати більшість голосів членів Комітету, а для присудження премії - не менше 3/4 голосів членів Комітету.
Якщо на здобуття Державної премії України імені Олександра Довженка висунуто твір члена Комітету, автор не бере участі в голосуванні.

4. Комітет визначає твори (авторів), допущені до участі в конкурсі, на своєму засіданні до 10 червня.

5. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комітету, здійснюється Мінкультури.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 9641
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Державна премія України імені Олександра Довженка

Повідомлення ABG » 11 липня 2015, 17:32

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення зміни до статті 11 Закону України
"Про державні нагороди України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 33, ст. 173 )


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Статтю 11 Закону України "Про державні нагороди України" ( 1549-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162) доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) Державна премія України імені Олександра Довженка - за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва".

2. Рекомендувати Президентові України привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 17 травня 2001 року
N 2420-III

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2420-14
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 9641
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Державна премія України імені Олександра Довженка

Повідомлення Mykola Chmyr » 10 вересня 2021, 19:44

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №463/2021

Про присудження Державної премії України імені Олександра Довженка 2021 року

На підставі подання Комітету з Державної премії України імені Олександра Довженка постановляю:

1. Присудити Державну премію України імені Олександра Довженка 2021 року кінорежисеру, сценаристу Ворожбит Наталі Анатоліївні - за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва.

2. Установити на 2021 рік розмір Державної премії України імені Олександра Довженка двісті тисяч гривень.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

10 вересня 2021 року


https://www.president.gov.ua/documents/4632021-40077
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 1959
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ


Повернутись в Державні нагороди та відзнаки президента

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

cron