Позбавлення державних нагород

Ордени, медалі та почесні звання

Позбавлення державних нагород

Повідомлення ABG » 14 серпня 2015, 01:29

Чинним законом Про державні нагороди України передбачено таке:
Стаття 16. Позбавлення державних нагород
Позбавлення державних нагород може бути проведено Президентом України лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8659
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Позбавлення державних нагород

Повідомлення ABG » 14 серпня 2015, 01:33

Групою депутатів внесено законопроект № 1211 від 02.12.2014 :
Проект вносять народні депутати України
Марченко О.О., Осуховський О.І., Левченко Ю.В., Бублик Ю.В., Іллєнко А.Ю., Головко М.Й.

ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до ст. 16 Закону України «Про державні нагороди України» (щодо позбавлення державних нагород)»

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до статті 16 Закону України «Про державні нагороди України» (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 21 із такими змінами), виклавши в новій редакції:

«Стаття 16. Позбавлення державних нагород
1. Позбавлення державних нагород може бути проведено Президентом України за поданням Комісії державних нагород та геральдики (далі Комісія).
2. Ініціаторами порушення питання щодо позбавлення нагородженого державних відзнак перед Президентом України виступають політичні партії, громадські організації, трудові колективи підприємств, установ, організацій та народні депутати України.
3. Підставами для позбавлення державних нагород нагородженого є:
засудження за тяжкий злочин відповідно до подання суду;
вчинення посягання на територіальну цілісність та недоторканність України;
публічне висловлювання на підтримку сепаратизму з метою відділення та приєднання території України до іншої держави;
інші вчинки, що підривають авторитет України на міжнародній арені і не сумісні з високою державною нагородою.
4. Комісія розглядає подання та документи, що до них додаються, протягом місяця з дня їх отримання.
5. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування матеріали та інформацію, необхідні для розгляду питань, пов’язаних з позбавленням нагородженого державних відзнак.»

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Рекомендувати Президентові України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8659
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Позбавлення державних нагород

Повідомлення ABG » 14 серпня 2015, 01:34

Висновок Головного науково-експертного управління 24.12.2014 :
До № 1211 від 02.12.2014 р.,
внесеного народними депутатами України О.Марченком, О.Осуховським, Ю.Левченком, Ю.Бубликом, А.Іллєнком, М.Головком

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до статті 16 Закону України «Про державні нагороди України» (щодо позбавлення державних нагород)

(реєстраційний № 1211 від 02.12.2014 р.)

У законопроекті пропонується розширити підстави для позбавлення державних нагород, визначити ініціаторів порушення питання щодо позбавлення нагородженого державних відзнак та врегулювати процедуру позбавлення державних нагород шляхом внесення відповідних змін до статті 16 Закону України «Про державні нагороди України». Зокрема, положеннями частини третьої статті 16 законопроекту передбачається, що підставами для позбавлення державних нагород є: вчинення посягання на територіальну цілісність та недоторканність України; публічне висловлювання на підтримку сепаратизму з метою відділення та приєднання території України до іншої держави; інші вчинки, що підривають авторитет України на міжнародній арені і не сумісні з високою державною нагородою.
Головне науково-експертне управління, розглянувши законопроект, висловлює щодо його змісту такі зауваження і пропозиції.
Доцільність внесення запропонованих змін викликає певний сумнів, оскільки підстави, за які пропонується позбавляти державних нагород мають ознаки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України і відносяться до тяжких злочинів. Наприклад, статтею 109 КК України передбачено відповідальність за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, а його статтею 110 – за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Таким чином, запропоновані проектом зміни вони повною мірою охоплюються чинними нормами Кримінального кодексу України.
Крім того, перелічені кримінально карані діяння потребуватимуть певних доказів і повинні бути відповідним чином доведені у встановленому законом порядку, тоді, як відповідно до змісту частини 3 статті 16 законопроекту лише засудження за тяжкий злочин потребуватиме відповідного подання суду на відміну від інших запропонованих підстав.
Не зовсім коректними виглядають положення частини 4 та 5 законопроекту щодо закріплення повноважень Комісії з державних нагород та геральдики на рівні закону, згідно з якими «Комісія розглядає подання та документи, що до них додаються, протягом місяця з дня їх отримання» та «Комісія для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування матеріали та інформацію, необхідні для розгляду питань, пов’язаних з позбавленням нагородженого державних відзнак».
Річ у тім, що повноваження та завдання зазначеної Комісії визначені в Положенні про Комісію державних нагород та геральдики, затвердженому Указом Президента України від 31 грудня 2011 року № 1211/2011, та яка згідно статті 13 Закону України «Про державні нагороди України» є дорадчим органом при Президентові України і працює на громадських засадах. Тому, на думку управління, недоцільно вміщувати в проекті закону положення, які стосуються повноважень зазначеної Комісії та містяться в Положенні про Комісію державних нагород та геральдики. Доцільніше такі зміни було б внести до зазначеного Указу Президента, що належить до виключної компетенції Глави держави. Крім того, визначення в законопроекті повноважень цієї Комісії щодо позбавлення державних нагород створюватиме підстави для внесення змін в інші статті Закону «Про державні нагороди України» (наприклад, до статті 5 – нагородження державними нагородами), що є неприпустимим з точки зору законодавчої техніки.
Звертаємо увагу на те, що в законопроекті йдеться не лише про позбавлення державних нагород, а й про позбавлення державних відзнак, що, в свою чергу, потребує внесення відповідних змін до статті 17 зазначеного закону «Поновлення у правах на державні нагороди».
Слід зазначити, що законопроект містить нечіткі формулювання, які можуть створювати підстави для зловживань та призвести до суб’єктивного підходу в оцінюванні відповідних вчинків для позбавлення державних відзнак. Наприклад, «підставами для позбавлення державних відзнак нагородженого є: … інші вчинки, що підривають авторитет України…» (абз. 5 част. 3 ст. 16).
В законопроекті вживаються терміни, не властиві законодавчій термінології («сепаратизм», «міжнародна арена»).
Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відхилити.

Керівник Головного управління В. Борденюк

Вик. Н.Лебедь
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8659
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Позбавлення державних нагород

Повідомлення ABG » 14 серпня 2015, 01:36

Висновок комітету 14.01.2015 :
До реєстр. № 1211
від 02.12.2014 р.

Верховна Рада України

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування за дорученням Голови Верховної Ради України В.Гройсмана на своєму засіданні 14 січня 2015 року (протокол засідання №6) розглянув проект Закону України про внесення змін до статті 16 Закону України «Про державні нагороди України» (щодо позбавлення державних нагород) (реєстр. № 1211), поданий народними депутатами України О.Марченком, О.Осуховським, Ю.Левченком, Ю.Бубликом, А.Іллєнком, М.Головком.
Законопроектом пропонується розширити підстави для позбавлення нагороджених відповідних державних нагород, визначити ініціаторів порушення перед Президентом України питання щодо позбавлення державних відзнак та врегулювати процедуру позбавлення державних нагород шляхом внесення відповідних змін до статті 16 Закону України «Про державні нагороди України».
Зокрема, положеннями частини третьої статті 16 законопроекту передбачається, що підставами для позбавлення державних нагород є: вчинення посягання на територіальну цілісність та недоторканність України; публічне висловлювання на підтримку сепаратизму з метою відділення та приєднання території України до іншої держави; інші вчинки, що підривають авторитет України на міжнародній арені і не сумісні з високою державною нагородою.
Комітет Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції у своєму висновку щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи зазначив, що у законопроекті не виявлено корупціогенних факторів, тобто законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку до даного законопроекту висловило низку зауважень, акцентуючи увагу, насамперед, що запропоновані проектом зміни, а саме підстави, за які пропонується позбавляти державних нагород, мають ознаки злочинів і повною мірою охоплюються чинними нормами Кримінального кодексу України.
Зауваження Управління також викликали положення частини 4 та 5 законопроекту щодо закріплення повноважень Комісії з державних нагород та геральдики на рівні закону, оскільки повноваження та завдання зазначеної Комісії визначені в Положенні про Комісію державних нагород та геральдики, затвердженому Указом Президента України від 31 грудня 2011 року №1211/2011, та яка згідно статті 13 Закону України «Про державні нагороди України» є дорадчим органом при Президентові України і працює на громадських засадах. Тому, на думку Управління, недоцільно вміщувати в проекті закону положення, які стосуються повноважень зазначеної Комісії та містяться в Положенні про Комісію державних нагород та геральдики.
Отже, висловивши зауваження до запропонованих авторами змін, акцентувавши увагу на вимогах законодавчої техніки, Головне науково-експертне управління вважає, що за результатами розгляду даного законопроекту в першому читанні його доцільно відхилити.
З урахуванням зазначеного, всебічно обговоривши дане питання, народними депутатами - членами Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування більшістю голосів було ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до статті 16 Закону України «Про державні нагороди України» (щодо позбавлення державних нагород) (реєстр. № 1211), поданий народними депутатами України О.Марченком, О.Осуховським, Ю.Левченком, Ю.Бубликом, А.Іллєнком, М.Головком, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу.
Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України Комітет визначив народного депутата України, голову підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів та нагород О.Дехтярчука.
Відповідний проект Постанови та зазначені висновки додаються на ___-ти аркушах.
Просимо розглянути.

Голова Комітету С. ВЛАСЕНКО
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8659
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Позбавлення державних нагород

Повідомлення ABG » 14 серпня 2015, 02:51

На засіданні Комісії держнагород та геральдики від 08.07.2015 було порушене питання про позбавлення державних нагород зрадників з Криму та Донбасу.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8659
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Позбавлення державних нагород

Повідомлення ABG » 14 серпня 2015, 03:19

На засіданні Комісії держнагород та геральдики від 14.08.2015 було порушено три питання, що стосуються теми:

1) Про позбавлення держнагород В. Ворони, А. Слюсарчука та О. Червоного.
2) У справі позбавлення зрадників державних нагород.
3) Інформацію про ситуацію з позбавленням звань Герой України Романа Шухевича та Степана Бандери.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8659
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Позбавлення державних нагород

Повідомлення ABG » 14 серпня 2015, 03:38

1) Про позбавлення держнагород В. Ворони, А. Слюсарчука та О. Червоного.

Щодо В. Ворони, то чоловіка помилково приписали до Небесної сотні. Йому було указом Президента України від 21 листопада 2014 року № 890/2014 присвоєно звання Герой України. Зараз виправити цю помилку проблематично, бо передбаченою законом підставою має бути "рішення суду за важкий злочин", якого немає й бути не може.

Щодо А. Слюсарчука ("доктор Пі") та О. Червоного, то указом Президента від 30.09.2011 № 960 їм було присуджено державну премію України 2011 року в номінації "наукові досягнення в галузі освіти". 14 лютого 2014 Сихівський райсуд Львова засудив А. Слюсарчука до восьми років позбавлення волі. Проте в рішенні суду не міститься пропозиції звернутись до президента України стосовно позбавлення засудженого Державної премії України в галузі освіти.

Через юридичні недоробки обидва рішення про позбавлення держнагород немає можливості провести.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8659
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Позбавлення державних нагород

Повідомлення ABG » 14 серпня 2015, 03:46

2) У справі позбавлення зрадників державних нагород мною було запропоновано:
- Запросити інформацію від Міністерства оборони, МВС та СБУ щодо покарання працівників цих відомств, які порушили присягу та зрадили Батьківщину, чи були ці особи позбавлені звань та відомчих нагород. У разі отримання цими особами раніше державних нагород – розглянути питання про позбавлення.
- Запросити інформацію від Генпрокуратури та судових органів про завершені судові справи щодо зрадників. У разі отримання цими особами раніше державних нагород – розглянути питання про позбавлення.

За час конфлікту на Сході і окупації Криму на бік супротивника перейшло 8 тис. правоохоронців і військових. Це мова лише про силовиків. Але так виглядає, що ніхто з них не засуджений і, відповідно, не може подаватися на позбавлення державних нагород, якщо такі мав.
Окрім них ще тисячі зрадників із числа державних службовців і різних інших українофобів. Наприклад, серед них "герой України" екс-голова ВР Криму Б. Дейч чи "Народний артист України" та "орденоносець Й. Кобзон.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8659
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Позбавлення державних нагород

Повідомлення ABG » 14 серпня 2015, 03:57

3) Інформацію про ситуацію з позбавленням звань Герой України Романа Шухевича та Степана Бандери.
Оскільки регулярно надходять запити, а так виглядає, що процедура позбавлення цих звань не була завершеною: хоча було рішення суду, але немає відповідних указів Президента.

З поданої на засіданні інформації випливає, що і de-jure, і de-facto Р. Шухевич та С. Бандера залишаються Героями України.
Але разом з тим чинним залишається ... і рішення суду.
Тобто, створена правова колізія, яка потребує конкретного вирішення.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8659
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Позбавлення державних нагород

Повідомлення ABG » 01 вересня 2015, 16:14

Зрадники з СБУ. Мабуть багато з них мали або державні, або відомчі нагороди.

У 2014 році із СБУ дезертирували понад 1,3 тисячі співробітників
20.08.2015
Військова прокуратура київського гарнізону веде досудове розслідування за фактом дезертирства 1 тис. 372 військовослужбовців Служби безпеки України. Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень, передає "Перша інстанція".
У липні-серпні цього року судді вже розглянули клопотання військової прокуратури про взяття під варту кількох десятків СБУшників.
Розслідування було розпочато в квітні 2014 року, після того як значна частина офіцерського складу СБУ в Криму не з'явилася в Київ за розпорядженням Центрального управління Служби безпеки України.
Серед них виявилися відразу чотири полковники: провідний інспектор інспекції ГУ СБУ в Криму, начальник відділу Євпаторійського міжрайонного відділу СБУ, начальник сектор забезпечення спеціального оперативного обліку Служби і ще один полковник, який перебував у розпорядженні УСБУ України в Севастополі.
Серед дезертирів є ціла низка екс-співробітників Центру спецоперацій боротьби з тероризмом СБУ в Севастополі і Сімферополі.
Всім їм зараз прокуратура висуває підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 408 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.
Наразі місце перебування підозрюваних не встановлено. Суд не відмовляє прокуратурі у санкціях на затримання дезертирів.
(http://www.unian.ua/society/1113550-u-2 ... nikiv.html)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8659
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Позбавлення державних нагород

Повідомлення ABG » 01 вересня 2015, 16:26

ГПУ за зраду присязі звільнила 413 працівників прокуратури Криму
2 грудня, 2014
Вони перейшли на службу в окупаційні органи прокуратури автономії.
Генеральна прокуратура України за результатами перевірки звільнила за порушення присяги 413 працівників прокуратури АР Крим. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.
"Внаслідок анексії Російською Федерацією території АР Крим, проведення вказаної перевірки значно ускладнювалося і вимагало більше часу для дослідження обставин та встановлення 413 працівників, які перейшли на службу в окупаційні органи прокуратури автономії", - сказано в повідомленні.
(http://tyzhden.ua/News/124904)

За зраду Батьківщині в розшук оголошені 144 кримські прокурори
19 травня 2015
За зраду Україні і присязі в розшук оголошені 144 екс - працівника прокуратури Автономної республіки Крим.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матиос, опублікувавши при цьому фото розшукуваних.
(https://news.pn/ua/criminal/133622)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8659
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Позбавлення державних нагород

Повідомлення ABG » 01 вересня 2015, 16:33

Проти 38 прокурорів з Донбасу відкрито провадження за державну зраду
5 січня 2015
Генеральний прокурор України Віталій Ярема заявив про 38 кримінальних справ, відкритих щодо співробітників прокуратури, які залишилися працювати на території самопроголошених ДНР і ЛНР.
«Працівники, які залишилися на окупованих територіях, 23 з Луганської та 15 з Донецької прокуратури, які залишилися і на сьогодні найнялися на роботу до терористів, виконують так звані функції прокурорів у "ДНР" та "ЛНР". Щодо них відкриті відповідні кримінальні провадження».
(http://zaxid.net/news/showNews.do?proti ... Id=1336053)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8659
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Позбавлення державних нагород

Повідомлення ABG » 01 вересня 2015, 16:38

Цікаво, то "за зраду присяги" у нас лише звільняють, а жодної кримінальної відповідальності не передбачено?
МВС звільнило за зраду 12 тисяч співробітників
27 Травня 2014
За даними міністерства, зрадники є в усіх областях країни
На сьогоднішній день звільнені за зраду присяги 12 тис. працівників МВС (Крим), ще 250 звільнені на Придніпровській залізниці. Про це заявив заступник міністра МВС Сергій Чеботар.
"На сьогодні це велика проблема. Особливо в Луганській і Донецькій областях. І найжахливіше те, що ці зрадники опинилися в кадровій службі МВС цих областей. Втім, такі ж зрадники є і на Львівщині, і на Тернопільщині", – зазначив Чеботар.
В Одесі, за його словами, вже звільнені за зв'язки з екстремістами 10 правоохоронців.
(http://ukr.segodnya.ua/ukraine/mvd-uvol ... 23963.html)

17 тис. співробітників МВС на Донбасі звільнено за зраду присязі
18 жовтня 2014
17 тисяч співробітників МВС звільнили на Донбасі за зраду присязі. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович.
"Ми звільнили 17 тис. співробітників міліції в Луганській та Донецькій областях за невиконання присяги, перехід на бік ворога або за те, що люди просто сидять і чекають, що буде, ми не можемо платити їм зарплату просто за те, що вони хороші люди", - сказав він.
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1397156-1 ... lichkovich)

Донецька прокуратура оголосила в розшук 28 міліціонерів, які перейшли на бік терористів
03 03 2015
Зараз зрадники присяги працюють у так званій "поліції ДНР"
Прокуратура Донецької області розслідує кримінальне провадження щодо 28 міліціонерів-зрадників, які перейшли на бік терористів у так звану "поліцію ДНР".
"Слідче управління прокуратури Донецької області розслідує кримінальні провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення або участь у терористичній групі чи терористичної організації) КК щодо 28 колишніх працівників міліції, які перейшли на бік "ДНР" і зараз працюють у так званій "поліції ДНР", - йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Донецької області.
За інформацією прес-служби, встановлено, що на бік терористів перейшла частина правоохоронців Донецька, Артемівська, Краматорська, Дружківки та Горлівки.
(http://ipress.ua/news/donetska_prokurat ... 13072.html)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8659
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Позбавлення державних нагород

Повідомлення ABG » 03 вересня 2015, 18:03

Військова прокуратура оприлюднила список офіцерів-зрадників із Криму
14.11.2014
В переліку є й такі військові, яких досі вважали героями.
Військовий прокурор Одеського гарнізону відкрив кримінальні провадження за статтею про дезертирство проти командирів та начальників Військово-морських сил України, які зрадили присязі і під час анексії Криму перейшли на сторону Росії.
Станом на кінець квітня 2014 року російське громадянство отримали понад шість тисяч військовослужбовців ВМС України.
У справах фігурують матроси, старшини, мічмани і офіцери ВМСУ практично з усіх військових частин, які дислокувалися на Кримському півострові. Серед них були і штабісти, і екіпажі військових кораблів, чимало з яких досі вважали героями.
Зокрема, дезертирами наглядове відомство вважає командирів всіх ударних кораблів українського флоту: корветів "Тернопіль" (капітан 3-го рангу Максим Ємельяненко - той самий, який гордо говорив командувачу ЧФ: "Росіяни не здаються!", - зараз він служить помічником командира російського ВПК "Допитливий"), "Придніпров'я" (капітан 3-го рангу Олександр Журкин), "Вінниця" (капітан 3-го рангу Сергій Заугольніков), "Луцьк" (капітан 3-го рангу Сергій Макєєв), ракетного катера "Прилуки" (капітан третього рангу Дмитро Сухар) та інших.

Загалом перелік осіб керівного складу Військово-морських сил Збройних сил України, що прийняли російське громадянство та перейшли на бік ВМФ Російської Федерації виглядає так:
Контр-адмірал Березовський Д.В., командуючий ВМС України;
Полковник Стешенко С.М., начальник центру оперативного (бойового) забезпечення ВМС України;
Полковник Стороженко С.І., командир 36 окремої бригади берегової оборони Військ берегової і територіальної оборони ВМС України;
Полковник Козаченко Д.Г., командир 406 Сімферопольської окремої берегової артилерійської групи Військ берегової і територіальної оборони ВМС України;
Капітан 1 рангу Кацай Д.О., командир 37 окремого полку зв’язку;
Підполковник Саєнко О.О., командир 501 Окремого батальйону морської піхоти ВМС України (Керч);
Капітан 2 рангу Васін Є.Є., начальник центру радіоелектронної розвідки ВМС України;
Капітан 1 рангу Касторов І. І., начальник центру навігації, гідрографії та гідрометеорології ВМС України;
Підполковник Лисенко А.В., начальник центру забезпечення пальним ВМС України;
Капітан 2 рангу Карпов Е.В., начальник 174 бази озброєння ВМС України (1 розряду);
Капітан 2 рангу Єлікєєв О.В., начальник центру криптографічного та технічного захисту інформації;
Капітан 2 рангу Римарь Р.О., командир Севастопольської військово-морської бази;
Капітан 2 рангу Звягінцев В.П., командир 5 бригади надводних кораблів ВМС України;
Капітан 2 рангу Кривко М.Ф., командир 18 дивізіону суден забезпечення ВМС України;
Капітан-лейтенант Голубєв В.О., командир 8 дивізіону суден забезпечення;
Капітан 2 рангу Афанасенко Є.М., командир 28 дивізіону пошуково-рятувальних суден;
Капітан 3 рангу Палій Б.Л., командир морського тральщика "Чернігів";
Капітан 3 рангу Журкін О.В., командир ракетного корвета "Придніпров’я";
Капітан 1 рангу Шагєєв Р.М., командир підводного човна "Запоріжжя" (прим. редакции — сейчас переучивается в Питере, будет командиром субмарины "Великий Новгород");
Капітан 2 рангу Клочан Д.В., командир другого екіпажу підводного човна "Запоріжжя";
Капітан 3 рангу Барєєв А.М., командир корабля управління "Донбас";
Капітан 3 рангу Заугольников С.В., командир навчального корвета "Вінниця";
Капітан 3 рангу Сухар Д.О., командир ракетного катеру "Прилуки";
Капітан 3 рангу Макєєв С.В., командир протичовнового кор-вета "Луцьк";
Капітан 3 рангу Ємельяненков М.О., командир протичовнового корвета "Тернопіль" ("русский, который не сдается);
Капітан 3 рангу Хромченков В.О., командир середнього десантного корабля "Кіровоград";
Старший лейтенант Зіновьєв С.Є., командир артилерійського катера "Херсон";
Капітан 3 рангу Білий О.Г., командир протидиверсійного катера "Феодосія";
Майор Тарасенко М.О., командир судна контролю фізичних полів "Сєвєродонецьк";
Капітан 2 рангу Кочерга О.М., командир ракетно-технічної бази ВМС України;
Капітан 1 рангу Миколайчук О.П., начальник контактного пункту з країнами НАТО командування ВМС. України;
Капітан 2 рангу Жук В.С., начальник 186 навчально-тренувального центру морських операцій;
Підполковник Симонов К.В., командир 85 окремого берегового ракетного дивізіону;
Капітан 3 рангу Швець О.В., командир 801 окремого загону боротьби з підводно-диверсійними силами та засобами;
Капітан 1 рангу Лєкарєв Д.В., начальник Об’єднаного інформаційно-телекомунікаційного вузла ВМС України;
Капітан 1 рангу Шевченко Т.І., начальник Військово-морського коледжу старшинського складу ВМС України;
Капітан 1 рангу Гончар Г.М., начальник 191 Навчального центру ВМС України;
Полковник медичної служби Гриненко О.В., начальник 10 поліклініки ВМКЦ Кримського регіону;
Капітан 2 рангу Щербань Д.Б., начальник 104 окремого передаючого радіоцентру;
Капітан 2 рангу Невмержицький Ю.В., начальник 21 району спостереження;
Підполковник Садовник В.В., командир 222 окремого автомобільного батальйону;
Підполковник Колесніков В.В., начальник 277 Об’єднаного складу (МІС, 4 розряду);
Капітан 2 рангу Захватихата М.К., начальник 29 морського розвідувального пункту ВМС;
Капітан 2 рангу Коваль О.В., начальник 30 Командно-розвідувального центру ВМС України;
Підполковник Кулаков А.І., начальник 38 управління експлуатації спеціальних об’єктів;
Підполковник Буряк І.О., начальник 51 об’єднаного складу озброєння і майна (1 розряду);
Майор Яковенко О.Г., начальник 531 бази зберігання і ремонту засобів зв’язку (2 розряду);
Підполковник Миронов О.В., начальник 537 вузла фельд’єгерсько — поштового зв’язку;
Підполковник Репік В.М., начальник 56 комендатури охорони і обслуговування ВМС;
Підполковник Прилуцький С.В., начальник 71 вузла фельд’єгерсько-поштового зв’язку;
Підполковник Чучин Є.В., начальник 79 інформаційно-телекомунікаційного вузла.

(http://ipress.ua/news/viyskova_prokurat ... 95255.html)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8659
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Позбавлення державних нагород

Повідомлення ABG » 03 вересня 2015, 18:14

Оприлюднено імена 6 тисяч зрадників України з військово-морських сил, які перейшли на бік РФ у Криму
18.02.2015
МВС отримало дані 6 тис. військовослужбовців військово-морських сил (ВМС) України, які зрадивши батьківщину, почали служити в Чорноморському флоті РФ в анексованому Криму.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі народний депутат, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Завдяки невідомим патріотам, які залишилися в Севастополі і мають доступ до баз даних кадрів Чорноморського флоту (ЧФ) РФ, ми отримали доступ до бази даних з більш ніж 6 тис. моряків українського флоту, які зрадили присягу і перейшли на бік Росії", - написав радник міністра.

(http://www.unian.ua/politics/1045726-u- ... s-zsu.html)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8659
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Позбавлення державних нагород

Повідомлення ABG » 03 вересня 2015, 18:16

Зрадники: історії українських солдат в Криму
21.03.2015
До річниці окупації Криму ми згадуємо тих, хто лишився вірний присязі. Протягом цілого тижня Сергій Стеценко розповідатиме про кримських військових, які не зрадили народ України.
Сьогодні ж розповідь про тих, хто зрадив Україну. Жоден з них не приніс свою жертву. Обіцянки великих зарплат, житла та забезпечення зробили свою справу. На початку конфлікту в Криму там знаходилось 18 тисяч військовослужбовців, щонайменше 9 з них зрадили присязі та перейшли на сторону Росії. Це половина. Половина невірних.

(http://vikna.stb.ua/2015/03/21/zradniki ... t-v-krimu/)

У ВІЙСЬКОВІЙ ПРОКУРАТУРІ РОЗПОВІЛИ СКІЛЬКИ ЗРАДНИКІВ УКРАЇНИ ЗАЛИШИЛОСЬ В КРИМУ ПІСЛЯ АНЕКСІЇ
16 березня 2015
Більше 5 тисяч осіб, які несли службу в різних родах військ України на території Криму, не вийшли з півострова після його анексії.
Як повідомив на прес-конференції у понеділок головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, цим особам інкримінується державна зрада та дезертирство.
"Військовослужбовці, які не вийшли на континентальну частину України і залишилися на території Автономної Республіки Крим, - це понад 5 тисяч осіб різних родів військ, таких як авіація, ВМС та інші частини і об'єднання. Більше 3 тисячам людей оголошені підозри, а також матеріали направлені для оголошення в розшук... Робота в цьому напрямку триває, і вони понесуть відповідальність за скоєні злочини", - сказав він.
Крім цього, Матіос повідомив про те, що тільки за заявою народного депутата Мустафи Джемілєва в реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальні провадження стосовно понад 347 осіб за ті чи інші дії, які призвели до анексії Криму.

(http://www.5.ua/okypaciya-krimy/U-viisk ... 73438.html)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8659
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Далі

Повернутись в Державні нагороди та відзнаки президента

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей