Міжнародна сфрагістична конференція (Київ, 2010)

Різні заходи УГТ та з тематики спеціальних історичних дисциплін

Міжнародна сфрагістична конференція (Київ, 2010)

Повідомлення ABG » 20 травня 2010, 12:05

Організаторами семінару є: Інститут історії НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства НАН України, Музей Шереметьєвих та Українське геральдичне товариство.

Запрошення на сфрагістичний семінар:

Шановні колеги,
Протягом останніх 20 років в Україні спостерігається ренесанс вивчення спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін.
Особливе місце у цьому ряді належить сфрагістичним студіям. Відмічаємо зацікавлення новими напрямками, автори підіймають нові проблеми у вивченні сігілографічного матеріалу.
Разом із тим дослідники зіткнулися, природньо, з труднощами методологічного характеру. Тривалий час ізоляції від європейської історичної науки далися взнаки. Рідко використовуємо досвід та напрацювання наших закордонних колег, зокрема французьких, німецьких, італійських істориків, які зробили суттєвий внесок у розвиток сфрагістики.
На додаток не завжди маємо повну інформацію про вихід у світ нових сфрагістичних публікацій.
Досить часто дослідники опрацьовуючи матеріал, використовують власні схеми класифікації печаток, які не завжди є загальноприйнятими. Відчувається відсутність загального обговорення питань, які накопичилися за останні десятиліття.
Все це викликає необхідність у створенні спільного сфрагістичного форуму (семінару), на якому можна було обмінятися свіжою інформацією, літературою, методологією.
Вирішення ряду нагальних проблем має відбуватися поетапно. Рівень розвитку сфрагістичних студій залежить від ряду факторів. З поміж них важливим є випрацювання спільної термінології, класифікації, опису матеріалу. Вкрай важливим є врахування європейського досвіду, що сприятиме інтеграції досліджень у загальноєвропейський контекст.
Створенню та прийняттю загальних правил класифікації та опису печаток має передувати відкрита дискусія фахівців.
До участі у семінарі (який планується як щорічний) запрошуємо дослідників сфрагістики, а також суміжних наук, мистецтвознавців, археологів, працівників архівів, бібліотек, музеїв, також студентів та аспірантів. Зголошення зацікавлених осіб буде визначати подальшу формулу проведення семінару та його майбутнє.
На першому науковому сфрагістичному семінарі, що має відбутися 26 – 27 листопада 2010 р., плануємо обговорити питання класифікації печаток, сфрагістичної термінології, стану та способу збереження печаток.
Відтак просимо повідомляти про таку ініціативу всіх зацікавлених осіб.
конт. тел.: 097-290-67-44
e-mail: rus-ruthenia@ukr.net
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 11915
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Сфрагістичний семінар

Повідомлення ABG » 27 червня 2010, 22:39

Уточнення дати проведення наукового сфрагістичного семінару: він відбудеться 19 – 20 листопада 2010 р. в Києві.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 11915
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Сфрагістичний семінар

Повідомлення gall » 28 червня 2010, 19:56

прохання надати інформацію про організаторів семінару
gall
 
Повідомлення: 21
З нами з: 23 грудня 2009, 18:55

Re: Сфрагістичний семінар

Повідомлення ABG » 28 червня 2010, 21:02

gall написав:прохання надати інформацію про організаторів семінару

Додаткову інформацію, крім поданої вище, можете отримати за вказаною у першому повідомленні ел. адресою або телефоном.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 11915
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Сфрагістичний семінар

Повідомлення ABG » 25 жовтня 2010, 20:41

Попередня програма сфрагістичного семінару
м. КИЇВ, 19–20 ЛИСТОПАДА 2010 р.

Класифікація та опис печаток

* Олександр АЛФЬОРОВ (Україна, Київ, аспірант Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, магістр):
“Мала сфрагістика” давньоруської доби. Пломби дорогичинського типу: методологія опису та класифікації

* Віталій ГАВРИЛЕНКО (Україна, Львів, кандидат історичних наук):
Типологічні проблеми класифікації сфрагістичного матеріалу Київської Русі

* Марцін ГЛЕБЬОНЕК (Польща, Торунь, кандидат історичних наук, ад’юнкт Відділу допоміжних історичних дисциплін Інституту історії та архівістики Університету Миколи Коперніка в Торуні):
Проблеми опису сфрагістичних матеріалів у польських архівах

* Андрій ГРЕЧИЛО (Україна, Львів, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, голова Українського геральдичного товариства):
До питання про класифікацію та описи печаток і сучасні публікації їх каталогів

* Олександр ГРУША (Білорусь, Мінськ, кандидат історичних наук, доцент, завідуючий Відділом історії Білорусі Середніх віків і раннього Нового часу Інституту історії НАН Білорусі):
Наскiльки повною має бути iнформацiя про печатку в публiкацiї актового джерела доби середньовiччя

* Олексій ШАЛАНДА (Білорусь, Мінськ, кандидат історичних наук, співробітник Сектору геральдики та нумізматики Відділу спеціальних історичних наук Інституту історії НАН Білорусі):
Головні проблеми фіксації та опису гербових печаток

Сфрагістична термінологія

* Сергій АМЕЛЬКА (Білорусь, Гродно, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Білорусі УА “Гродненський державний університет імені Янкі Купали”):
Печатки у приватних колекціях. Термінологічні аспекти каталогізації та опису

* Віталій ГОЛУБОВИЧ (Білорусь, Гродно, кандидат історичних наук, доцент кафедри громадських наук УА “Гродненський державний аграрний університет”):
Сфрагістика Білорусі у кінці ХХ – початку ХХІ ст. Термінологічна проблема

* Олег ОДНОРОЖЕНКО (Україна, Харків, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України):
Руська гербова печатка. До питання реконструкції української геральдичної та сфрагістичної термінології XIV – XVII ст.

* Віталій ПЕРКУН (Україна, Київ, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України НАН України):
Проблеми термінології української сфрагістики (на прикладі Vocabulaire international de la sigillographie, Roma 1990)

* Ігор СИТИЙ (Україна, Чернігів, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В.Тарновського):
Сфрагістика Гетьманської України: стан, завдання, питання термінології

* Анатоль ЦІТОВ (Білорусь, Мінськ, доцент Європейського гуманітарного університету):
Основна сфрагістична термінологія і спроба періодизації пам’яток сфрагістики (білоруський варіант)

* Андрій ЯНУШКЕВИЧ (Білорусь, Мінськ, кандидат історичних наук, заступник співробітника Відділу закордонних зв’язків ПУА “БІП-Інститут правознавства”):
Сучасна білоруська сфрагістична термінологія (на прикладі часопису “Герольд Litherland”)

* Зміцер ЯЦКЕВИЧ (Білорусь, Мінськ, співробітника Відділу публікації документів Національного історичного архіву Білорусі):
Печатки міщан Білорусі в XVI – XVIII ст. Правовий і термінологічний аспекти

Збереження, вивчення та публікація печаток

* Наталія БІЛОУС (Україна, Київ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України):
Матриці київських міських печаток. Джерелознавчій аналіз

* Андрій ЗАДОРОЖНЮК (Україна, Кам’янець-Подільський, кандидат історичних наук, доцент кафедри Історії України Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка):
Печатки Подільської губернії: проблеми атрибуції та опису

* Зенон П'ЄХ (Польща, Краків, доктор історичних наук, професор, керівник Закладу допоміжних історичних дисциплін і архівістики Інституту історії Ягелонського університету):
Сучасні сфрагістичні дослідження у Польщі. Досягнення та постулати

* Іван СВАРНИК (Україна, Львів, директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки, заступник голови Українського геральдичного товариства):
Умови і стан збереження вислих печаток

* Ірина СКОЧИЛЯС (Україна, Львів, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України):
Парафіяльні печатки греко-католицьких церков Перемишльської єпархії кінця XVIII - початку XX ст.: методологічний інструментарій та перспективи досліджень

* Андрій СОВА (Україна, Львів, кандидат історичних наук, асистент кафедри історії і політології Львівської комерційної академії, заступник директора Центру незалежних історичних студій):
Актуальні питання вивчення печаток українських молодіжних організацій Галичини (кінець ХІХ ст. – 1939 р.)

Спеціальні запрошення для участі в обговоренні:
Віктор БРЕХУНЕНКО (Україна, Київ, доктор історичних наук, професор)
Петро ГАЙДУКОВ (Росія, Москва, доктор історичних наук, професор)
Олександр ЗІНЧЕНКО (Україна, Київ, аспірант)
Володимир КРИВОШЕЯ (Україна, Київ, доктор історичних наук, заступник директора Інституту національної пам’яті)
Сергій ЛИСЕНКО (Україна, Київ, голова Наукового товариства ім. Вацлава і Едварда Руліковських, заступник голови Українського геральдичного товариства)
Володимир ПОЛІЩУК (Україна, Київ, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України)
Едмундас РИМША (Литва, Вільнюс, доктор історичних наук, професор)
Юрій САВЧУК (Україна, Київ, кандидат історичних наук, голова Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України)
Ігор СМУТОК (Україна, Дрогобич, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка)
Ігор ТЕСЛЕНКО (Україна, Київ, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії Національного університету «Київо-Могилянська академія»)
Олексій ТОЛОЧКО (доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України)
Валерій ТОМАЗОВ (Україна, Київ, кандидат історичних наук, завідуючий Сектором генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України)
Ярослав ФЕДОРУК (Україна, Київ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України)
Наталя ЯКОВЕНКО (Україна, Київ, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Національного університету «Київо-Могилянська академія», голова Товариства дослідників Центрально-Східної Європи)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 11915
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Сфрагістичний семінар

Повідомлення SVKM de L » 26 жовтня 2010, 20:10

Андрію Богдановичу, а ще невідомий розклад по дням?
З повагою,
член УГТ Сергій Шелудько
http://www.heraldry.at.ua
Аватар користувача
SVKM de L
 
Повідомлення: 206
З нами з: 19 грудня 2009, 19:51
Звідки: Одеса

Re: Сфрагістичний семінар

Повідомлення ABG » 26 жовтня 2010, 22:34

SVKM de L написав:Андрію Богдановичу, а ще невідомий розклад по дням?

Ще немає. Повна програма буде виставлена на форумі.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 11915
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Сфрагістичний семінар

Повідомлення ABG » 12 листопада 2010, 23:01

ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ CФРАГІСТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(Київ, вул. Паньківська, 9; Музей М. Грушевського)

19 листопада

8.00-12.00 – поселення та реєстрація учасників

12.00-13.30 – пленарне засідання:

Вітальні слова від Оргкомітету конференції

Доповіді-презентації:

* Наталія БІЛОУС (Україна, Київ):
Матриці київських міських печаток. Джерелознавчій аналіз

* Андрій ЗАДОРОЖНЮК (Україна, Кам’янець-Подільський):
Печатки Подільської губернії: проблеми атрибуції та опису

13.30-14.00 – перерва на каву

14.00-15.30 – доповіді за темою «Класифікація, збереження та публікація печаток»:

* Олександр АЛФЬОРОВ (Україна, Київ):
“Мала сфрагістика” давньоруської доби. Пломби дорогичинського типу: методологія опису та класифікації

* Віталій ГАВРИЛЕНКО (Україна, Львів):
Типологічні проблеми класифікації сфрагістичного матеріалу Київської Русі

* Андрій ГРЕЧИЛО (Україна, Львів):
До питання про класифікацію та описи печаток і сучасні публікації їх каталогів

* Олексій ШАЛАНДА (Білорусь, Мінськ):
Головні проблеми фіксації та опису гербових печаток

15.30-16.30 – обід

16.30-19.00 – доповіді за темою «Класифікація, збереження та публікація печаток» (продовження):

* Зенон П'ЄХ (Польща, Краків):
Сучасні сфрагістичні дослідження у Польщі. Досягнення та постулати

* Марцін ГЛЕБЬОНЕК (Польща, Торунь):
Проблеми опису сфрагістичних матеріалів у польських архівах

* Олександр ГРУША (Білорусь, Мінськ):
Наскiльки повною має бути iнформацiя про печатку в публiкацiї актового джерела доби середньовiччя

* Іван СВАРНИК (Україна, Львів):
Умови і стан збереження вислих печаток

* Ірина СКОЧИЛЯС (Україна, Львів):
Парафіяльні печатки греко-католицьких церков Перемишльської єпархії кінця XVIII – початку XX ст.: методологічний інструментарій та перспективи досліджень

* Андрій СОВА (Україна, Львів):
Актуальні питання вивчення печаток українських молодіжних організацій Галичини (кінець ХІХ ст. – 1939 р.)

20 листопада

8.30-10.30 – оглядова екскурсія Києвом

11.00-12.30 – доповіді за темою «Сфрагістична термінологія»:

* Сергій АМЕЛЬКА (Білорусь, Гродно):
Печатки у приватних колекціях. Термінологічні аспекти каталогізації та опису

* Віталій ГОЛУБОВИЧ (Білорусь, Гродно):
Сфрагістика Білорусі у кінці ХХ – початку ХХІ ст. Термінологічна проблема

* Олег ОДНОРОЖЕНКО (Україна, Харків):
Руська гербова печатка. До питання реконструкції руської (української) геральдичної та сфрагістичної термінології XIV – XVII ст.

* Віталій ПЕРКУН (Україна, Київ):
Проблеми термінології української сфрагістики (на прикладі Vocabulaire international de la sigillographie, Roma 1990)

12.30-13.00 – перерва на каву

13.00-14.30 – доповіді за темою «Сфрагістична термінологія» (продовження):

* Ігор СИТИЙ (Україна, Чернігів):
Сфрагістика Гетьманської України: стан, завдання, питання термінології

* Анатоль ЦІТОВ (Білорусь, Мінськ):
Основна сфрагістична термінологія і спроба періодизації пам’яток сфрагістики (білоруський варіант)

* Андрій ЯНУШКЕВИЧ (Білорусь, Мінськ):
Сучасна білоруська сфрагістична термінологія (на прикладі часопису “Герольд Litherland”)

* Зміцер ЯЦКЕВИЧ (Білорусь, Мінськ):
Печатки міщан Білорусі в XVI – XVIII ст. Правовий і термінологічний аспекти

14.30-15.30 – обід

15.30-17.00 – круглий стіл з питань сфрагістичної термінології за участю спеціально запрошених гостей:

17.00-17.30 – перерва на каву

17.30-19.00 – продовження круглого столу з питань сфрагістичної термінології (заключне засідання).
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 11915
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Сфрагістичний семінар

Повідомлення ABG » 21 листопада 2010, 20:12

Низку питань, порушених під час проведення сфрагістичної конференції, планується обговорити на підфорумі "Сфрагістика".
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 11915
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів


Повернутись в Конференції, конгреси, семінари

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей