ІІ міжнародна сфрагістична конференція (Київ, 2011)

Різні заходи УГТ та з тематики спеціальних історичних дисциплін

ІІ міжнародна сфрагістична конференція (Київ, 2011)

Повідомлення ABG » 16 листопада 2011, 11:43

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України
Інститут історії України НАН України
Музей Шереметьєвих
Українське геральдичне товариство

ПРОГРАМА ІІ МІЖНАРОДНОЇ CФРАГІСТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Печатка як форма комунікації (культурний код) від Середньовіччя до Нового часу»
18–20 ЛИСТОПАДА 2011 р.
м.КИЇВ

ПОРЯДОК РОБОТИ

18 листопада
8.00-12.00 – поселення та реєстрація учасників

Місце проведення конференції:
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, м. Київ, вул. Паньківська 9.

12.00-13.30 – пленарне засідання:

Вітальні слова від Оргкомітету конференції:
- директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України Павла Степановича СОХАНЯ
- заступник директора Інституту історії України НАН України Геннадія Володимировича БОРЯКА
- директора Музею Шереметьєвих Олексія Євгеновича ШЕРЕМЕТЬЄВА
- голови Українського геральдичного товариства Андрія Богдановича ГРЕЧИЛА

Доповіді-презентації:
* Олександр АЛФЬОРОВ (Україна, Київ, молодший науковий співробітник Інституту історії України НАН України)
Невідома матриця київської міської печатки в колекції Музею Шереметьєвих
* Олег ОДНОРОЖЕНКО (Україна, Харків, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України)
І випуск «Сфрагістичного щорічника» – видання матеріалів І Міжнародної сфрагістичної конференції
* Віталій ПЕРКУН (Україна, Київ, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України НАН України)
Українські печатки в колекції Маріана Гумовського. Нове видання з української сфрагістики

13.30-14.00 – перерва на каву

14.00-15.15 – доповіді за темою «Печатка як форма комунікації в добу Середньовіччя»:
* Олександр ФИЛИПЧУК (Україна, Чернівці, кандидат історичних наук, доцент Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича)
«Печаті русів» у русько-візантійських договорах Х ст.
* Микола АЛЕКСЕЄНКО (Україна, Севастополь, доктор, завідуючий філіалу «Фортеця Чембало» Національного заповідника «Херсонес Таврійський»)
Печатка як іконографічне джерело: до питання про рідкісні зображення святих у візантійській сфрагістиці
* Михайло БУТИРСЬКИЙ (Росія, Москва, старший науковий співробітник Державного музею Сходу)
Приклад рідкісної іконографії Різдва у візантійській сфрагістиці

15.15-16.45 – обід

16.45-19.30 – доповіді за темою «Печатка як форма комунікації в добу Середньовіччя» (продовження):
* Віталій ГОЛУБОВИЧ (Білорусь, Гродно, кандидат історичних наук, доцент кафедри громадських наук УА “Гродненський державний аграрний університет”)
Печатки полоцьких єпископів ХІ – першої половини XVI ст.: головні типи зображень
* Пьотр ПОКОРА (Польща, Познань, кандидат історичних наук, ад’юнкт Закладу середньовічної історії Університету Адама Міцкевича у Познані)
Перетворення іконографічного коду комунікації печатки у взаєминах із змінами змісту печаткової легенди (від XIII дo XIX ст.) нa прикладі сфрагістичної системи гнезненської кафедральної катіпули
* Олександр АЛФЬОРОВ (Україна, Київ, молодший науковий співробітник Інституту історії України НАН України)
Інсигнії влади на руських печатках ХІ–ХІІ ст. з колекції Музея Шереметьєвих
* Олексій АРТЮХІН (Україна, Київ, науковий співробітник Музею Шереметьєвих)
Динаміка змін в стилізації княжої булли: на прикладі печаток Володимира Мономаха та його синів
* Євген ЕЙДЕЛЬ (Україна, Київ, науковий співробітник Музею Шереметьєвих)
Сфрагістичний матеріал як джерело з вивчення становлення руської державності на прикладі двох печаток кінця Х – початку ХІ ст.
* Томаш КАЛУСЬКИЙ (Польща, Катовіце, кандидат історичних наук, ад’юнкт Закладу допоміжних історичних дисциплін Інституту історії Сілезького університету)
Moделі досліджень над візуальністю печатки у Польщі на тлі (західно-) європейському. Нарис проблеми
* Олексій ШАЛАНДА (Білорусь, Мінськ, кандидат історичних наук, співробітник Сектору геральдики та нумізматики Відділу спеціальних історичних наук Інституту історії НАН Білорусі)
Політична програма маєстатної та гербової печаток Вітовта
* Ігор СМУТОК (Україна, Дрогобич, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка)
Печатка в правовій практиці руської шляхти Перемишльської землі XV–XVIII ст.)

19.30-21.00 – вечеря

19 листопада
8.00-9.00 – сніданок

9.00-12.00 – екскурсія Музеєм Шереметьєвих

12.00-14.30 – доповіді за темою «Печатка як форма комунікації в добу Середньовіччя» (продовження):
* Олександр ГРУША (Білорусь, Мінськ, кандидат історичних наук, доцент, завідуючий Відділом історії Білорусі Середніх віків і раннього Нового часу Інституту історії НАН Білорусі)
Печатка і corroboratio руських документів канцелярії Великого князівства Литовського 40-х рр. XV – першої третини XVI ст.
* Петро КУЛАКОВСЬКИЙ (Україна, Острог, доктор історичних наук, завідувач кафедри країнознавства Національного університету «Острозька академія»)
Роль печатки в практиці Руської канцелярії (1569–1673 рр.)
* Олег ОДНОРОЖЕНКО (Україна, Харків, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України)
Політична символіка руських княжих печаток XIV–XVI ст.
* Зенон П’ЄХ (Польща, Краків, доктор історичних наук, професор, керівник Закладу допоміжних історичних дисциплін і архівістики Інституту історії Ягелонського університету)
Комунікаційні пласти польських середньовічних печаток
* Айвас РАГАУСКАС (Литва, Вільнюс, доктор історичних наук, професор Вільнюського педагогічного університету)
Раймонда РАГАУСКЕНЕ (Литва, Вільнюс, доктор філософії, доцент Вільнюського педагогічного університету)
Печатки міщан Вільнюса у XVI ст.: випадок роду Ярмолів
* Марцін ГЛЕБЬОНЕК (Польща, Торунь, кандидат історичних наук, ад’юнкт Відділу допоміжних історичних дисциплін Інституту історії та архівістики Університету Миколи Коперніка в Торуні)
Печатка як інформаційна система. Приклад королівських печаток
* Наталія БІЛОУС (Україна, Київ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України)
Функціонування печаток у міському суспільстві Волині та Київщини на прикладі актових джерел XVI–XVII ст.

14.30-16.00 – обід

16.00-17.30 – доповіді за темою «Печатка як форма комунікації в ранній Новий час»:
* Владислав БЕЗПАЛЬКО (Україна, Київ, науковий співробітник відділу історичних пам’яток Національного науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти та науки України)
Реконструкція процесу опечатування скрині в останній чверті XVI ст.
* Андрій ЯНУШКЕВИЧ (Білорусь, Мінськ, кандидат історичних наук, заступник співробітника Відділу закордонних зв’язків ПУА “БІП-Інститут правознавства”)
Печатки героїв Інфлянтської війни 1558–1570 рр.
* Ігор ТЕСЛЕНКО (Україна, Київ, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії Національного університету «Київо-Могилянська академія»)
Міщанський герб роду Борзобагатих-Красенських за сфрагістичними джерелами
* Володимир ПОЛІЩУК (Україна, Київ, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України)
Шляхетська печатка в правових ситуаціях (по записах луцької замкової книги 1561 р.)
* Андрій РАДАМАН (Білорусь, Мінськ, старший викладач кафедри теорії та історії права Академії МВС Республіки Білорусь)
Печатка як засіб ідентифікації: новгородська шляхта на передсеймовому соймику 1587 р.

17.30-18.00 – перерва на каву

18.00-19.30 – доповіді за темою «Печатка як форма комунікації в ранній Новий час»:
* Анатоль ЦІТОВ (Білорусь, Мінськ, доцент Європейського гуманітарного університету)
Законодавче оформлення норм уживання печатки у Великому князівстві Литовському у XVI–XVIII ст.
* Зміцер ЯЦКЕВИЧ (Білорусь, Мінськ, співробітника Відділу публікації документів Національного історичного архіву Білорусі)
Печатки могилівських міщан: свідчення соціального статусу чи наслідування геральдичної моди
* Тетяна КЛИМЕНКО (Україна, Черкаси, кандидат історичних наук, директор Державного архіву Черкасьої області)
Печатка як засіб засвідчення оригінальності документу
* Віталій ГАВРИЛЕНКО (Україна, Львів, кандидат історичних наук)
Козацькі печатки з написом «копія»: до питання про становлення інституту гетьманства в Україні
* Валерій ТОМАЗОВ (Україна, Київ, кандидат історичних наук, завідуючий Сектором генеалогічних і геральдичних досліджень Інституту історії України НАН України)
Печатки козацької старшини XVII–XVIII ст. як засіб соціальної ідентифікації (на прикладі сфрагістичних пам’яток з колекції Музею Шереметьєвих)

19.30-21.00 – вечеря

20 листопада
8.00-9.00 – сніданок

9.00-12.00 – екскурсія Софією Київською та історичною частиною Києва

12.00-14.00 – доповіді за темою «Печатка як форма комунікації в Новий та Новітній часи»:
* Андрій ГРЕЧИЛО (Україна, Львів, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, голова Українського геральдичного товариства)
Печатки сільських громад Галичини (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.): іконографічний аспект
* Ірина СКОЧИЛЯС (Україна, Львів, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України)
Сюжетні зображення парафіяльних печаток Перемиської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст.: основні види та взаємовпливи візантійської та західно-римської іконографічних традицій
* Віталій ПЕРКУН (Україна, Київ, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України НАН України)
Агіографічні сюжети печаток римо-католицьких парафіяльних костeлів Луцько-Житомирської та Кам’янецької дієцезій XIX – початку XX ст.
* Андрій СОВА (Україна, Львів, кандидат історичних наук, асистент кафедри історії і політології Львівської комерційної академії, заступник директора Центру незалежних історичних студій)
Документи Центрального державного історичного архіву України у Львові як джерело до вивчення сфрагістики організації «Січ» у Галичині (початок ХХ ст.)
* Януш ЛОСОВСЬКИЙ (Польща, Люблин, доктор історичних наук, професор, керівник Закладу архівістики Історичного інституту Університету Марії Кюрі-Склодовської)
Печатки збройної конспіративної організації на прикладі Руху «Свобода і Незалежність» у 1945–1951 рр. Дослідницькі проблеми.

14.00-15.30 – обід

15.30-17.00 – круглий стіл за участю спеціально запрошених гостей:
Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ (Україна, Львів, доктор історичних наук)
Віктор БРЕХУНЕНКО (Україна, Київ, доктор історичних наук, професор)
Ірина ВОРОНЧУК (Україна, Київ, кандидат історичних наук, доцент)
Петро ГАЙДУКОВ (Росія, Москва, доктор історичних наук, професор)
Славомир ГУЖИНСЬКИЙ (Польща, Варшава, доктор, голова Польського геральдичного товариства)
Івона ДАЦКА-ГУЖИНСЬКА (Польща, Варшава, доктор Варшавського університету)
Томаш КРЕЙЧІК (Чехія, Острава, доктор Остравського університету)
Володимир КРИВОШЕЯ (Україна, Київ, доктор історичних наук)
Сергій ЛИСЕНКО (Україна, Київ, заступник голови Українського геральдичного товариства)
Едмундас РИМША (Литва, Вільнюс, доктор історичних наук, професор)
Юрій САВЧУК (Україна, Київ, кандидат історичних наук)
Іван СВАРНИК (Україна, Львів, директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки)
Василь УЛЬЯНОВСЬКИЙ (Україна, Київ, доктор історичних наук, професор)
Наталя ЯКОВЕНКО (Україна, Київ, доктор історичних наук, професор)

17.00-17.30 – перерва на каву
17.30-19.00 – продовження круглого столу з питань сфрагістичної термінології (заключне засідання).
19.00-21.00 – вечеря


ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Регламент доповідей та виступів:
- час для доповідей – 20 хвилин;
- час для питань після кожної доповіді – 5 хвилин;
- час для виступів під час обговорення та круглого столу – до 10 хвилин.
Вимоги до текстів доповідей, які будуть включені до наукового збірника, підготовленого за матеріалами конференції:
- тексти доповідей необхідно подати до 1 лютого 2011 р.;
- обсяг тексту – до 40 тисяч знаків;
- малюнки у форматі JPEG.

конт. тел.: +38-097-290-67-44
e-mail: rus-ruthenia@ukr.net
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 11915
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: ІІ міжнародна сфрагістична конференція (Київ, 2011)

Повідомлення Запеклий Андрій » 17 листопада 2011, 07:40

Очевидно тексти доповідей необхідно подати до друку до 1 лютого 2012 р., а не 2011 р.
Запеклий Андрій
 
Повідомлення: 33
З нами з: 22 січня 2011, 19:09

Re: ІІ міжнародна сфрагістична конференція (Київ, 2011)

Повідомлення Strilbycki » 19 листопада 2011, 01:27

Вже є інформація в новинах - http://tsn.ua/ukrayina/drevnya-pechatka ... olici.html
Аватар користувача
Strilbycki
 
Повідомлення: 296
З нами з: 21 грудня 2009, 12:42
Звідки: Україна \ Ukrain \ Украйина м.Київ \ Kyiv \ Кыйив

Re: ІІ міжнародна сфрагістична конференція (Київ, 2011)

Повідомлення yevhenukr » 19 листопада 2011, 15:18

Strilbycki написав:Вже є інформація в новинах - http://tsn.ua/ukrayina/drevnya-pechatka ... olici.html


http://www.unian.net/ukr/news/news-469330.html ;)
yevhenukr
 
Повідомлення: 3
З нами з: 19 листопада 2011, 15:10


Повернутись в Конференції, конгреси, семінари

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість