ІІІ сфрагістична конференція (Київ, 2012)

Різні заходи УГТ та з тематики спеціальних історичних дисциплін

ІІІ сфрагістична конференція (Київ, 2012)

Повідомлення ABG » 13 серпня 2012, 19:32

Подаю інформаційний лист про конференцію:

Третя сфрагістична конференція, що відбудеться 16–18 листопада 2012 р. у Києві (співорганізатори – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Інститут історії України НАН України, Українське геральдичне товариство та Музей Шереметьєвих), буде присвячена «Сфрагістиці суспільних груп та корпорацій (інституцій) країн Центрально-Східної Європи».

Ця частина сфрагістики різною мірою була предметом уваги українських істориків. Однак є надалі маловивченою. Характерними рисами цього напрямку сіґілографічних студій є нерівномірність студій печаток соціальних груп. Якщо, до прикладу, козацька сфрагістика знаходить вдячного дослідника ось уже як понад століття (що не означає остаточну вивченість цієї проблеми), то поза увагою ока історика за невеликими винятками є, приміром, sigilla освітніх закладів, людей інтелектуальної праці, лікарів, правників.
Отже, йдеться про печатки:
– титулованої аристократії;
– шляхти;
– козацтва;
– напівпривілейованих груп військового населення;
– духівництва;
– інтелігенції (професорів, лікарів, правників);
– міщанства та міських урядників;
– цехів;
– навчальних закладів;
– братств;
– політичних та громадських організацій;
– селян та сільських урядників.

Головні завдання, які ставимо у контексті даної проблематики, що звісно передбачає і відповідну спрямованість доповідей:
1. Спробувати визначити місце, яке займала печатка у вимірі повсякдення суспільних груп, як їхній атрибут, знак, символ, у певній мірі особистий, соціальний автопортрет.
2. Як змінювалася інформативна наповненість, зміст печаток представників соціальних груп та корпорацій протягом століть.
3. На скільки та в якій мірі на функціонування форми, змісту корпоративної печатки мали вплив політична історія, економічна кон’юнктура, естетична мода, пануючі культурні стилі, зрештою ті чи інші граверні центри (майстри-гравери).
4. Як співіснували, до прикладу, особисті та посадові печатки, де їхні поля впливу та легітимності перетиналися, а де йшли паралельно. Які мотиви та причини мали на ці процеси вплив.
5. Який джерельний потенціал сфрагісів суспільних груп у вивченні історії соціальних структур.

Проблему, яку виносимо на розгляд, вміщуємо у центрально-європейський контекст з метою прослідкувати впливи, яких зазнала українська сфрагістика ззовні, так і самобутні традиції, що мали цілком автономний характер або ж співіснували із запозиченими взірцями.
Інформацію щодо участі у конференції й теми виступів просимо надсилати до 1 жовтня 2012 р. за адресами:

Контакт: Віталій Перкун – vitaliy.perkun@uw.edu.pl
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 11915
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: ІІІ сфрагістична конференція (Київ, 2012)

Повідомлення ABG » 11 листопада 2012, 19:20

Інститут історії України НАН України
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
Музей Шереметьєвих
Українське геральдичне товариство

ПРОГРАМА ІІІ МІЖНАРОДНОЇ CФРАГІСТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Сфрагістика суспільних груп та корпорацій (інституцій) країн Центрально-Східної Європи»
16–18 ЛИСТОПАДА 2012 р.
м. КИЇВ

ПОРЯДОК РОБОТИ

16 листопада
8.00-12.00 – поселення та реєстрація учасників

Місце проведення конференції:
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, м. Київ, вул. Паньківська, 9.

12.00-13.30 – пленарне засідання:

Вітальні слова від Оргкомітету конференції:
- директора Інституту історії України НАН України Валерія Андрійовича СМОЛІЯ
- директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України Павла Степановича СОХАНЯ
- директора Музею Шереметьєвих Олексія Євгеновича ШЕРЕМЕТЬЄВА
- голови Українського геральдичного товариства Андрія Богдановича ГРЕЧИЛА

Доповіді-презентації:
*Наталія БІЛОУС (Україна, Київ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України)
ІІ і ІІІ випуски «Сфрагістичного щорічника» – видання матеріалів ІІ Міжнародної сфрагістичної конференції та матеріалів присвячених сфрагістиці Києва і Київського регіону
*Василь УЛЬЯНОВСЬКИЙ (Україна, Київ, доктор історичних наук, професор Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка)
Печатка Феофано Музалон зі Сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих
*Олександр АЛФЬОРОВ (Україна, Київ, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник Інституту історії України НАН України)
Матриця печатки митрополита Іова Борецького зі Сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих
*Олег ОДНОРОЖЕНКО (Україна, Харків, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України)
Матриця печатки Кодацької паланки зі Сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих

13.30-14.30 – перерва на каву

14.30-16.00 – доповіді за темою «Сфрагістика суспільних груп доби Середньовіччя»:
*Іван ЙОРДАНОВ (Болгарія, Шумен, доктор історичних наук, професор Національного археологічного інституту)
Русь, Візантія і Болгарія X–XII ст. Внесок у сфрагістику
*Микола АЛЕКСЄЄНКО (Україна, Севастополь, доктор, завідуючий філіалу «Фортеця Чембало» Національного заповідника «Херсонес Таврійський»)
До питання про печатки візантійського монашества
*Михайло БУТИРСЬКИЙ (Росія, Москва, старший науковий співробітник Державного музею Сходу)
Печатки візантійських «святих місць» і центрів паломництва
*Олена СТЕПАНОВА (Росія, Санкт-Петербург, провідний науковий співробітник Відділу Сходу Державного Ермітажу)
Колективні печатки Візантії

16.00-16.30 – перерва на каву

16.30-18.30 – доповіді за темою «Сфрагістика суспільних груп доби Середньовіччя» (продовження):
*Костянтин СМИЧКОВ (Україна, Біловодськ, сфрагіст)
Декілька візантійських печаток з фамільними іменами (за матеріалами приватного зібрання)
*Валерій СТЕПАНЕНКО (Росія, Єкатеринбург, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри Давнього світу та Середніх віків Історичного факультету Уральського державного університету)
Візантійські печатки на Русі: свідчення дипломатичних контактів та культурних зв’язків
*Олександр ФИЛИПЧУК (Україна, Чернівці, кандидат історичних наук, доцент Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича)
Візантинізація політичних еліт ранньої Русі і візантійська сигілографія
*Олексій АРТЮХІН (Україна, Київ, науковий співробітник Музею Шереметьєвих)
Портретні зображення на княжих печатках ХІ ст.
*Олександр АЛФЬОРОВ (Україна, Київ, кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник Інституту історії України НАН України)
Печатки сфрагістичного типу «Дніслово» із зображенням Серафима: до питання про існування анонімних князівських булл
*Євген ЕЙДЕЛЬ (Україна, Черкаси, науковий співробітник Музею Шереметьєвих)
До питання про датування жіночих печаток на прикладі контрмаркування булли Єфросинії Полоцької

19.00-21.00 – вечеря

17 листопада
8.00-9.00 – сніданок

9.00-12.00 – екскурсія Києво-Печерською Лаврою

12.00-14.00 – доповіді за темою «Сфрагістика суспільних груп доби Середньовіччя» (продовження):
*Томаш КРЕЙЧІК (Чехія, Острава, доктор Остравського університету)
Печатки оломоуцьких біскупів та архібіскупів у історичному розвитку
*Пйотр ПОКОРА (Польща, Познань, доктор, ад’юнкт Закладу середньовічної історії Університету Адама Міцкевича у Познані)
Середньовічні печатки київських біскупів римського обряду
*Марек ВУЙЦИК (Польща, Вроцлав, доктор, ад’юнкт Закладу допоміжних історичних дисциплін Інституту історії Вроцлавського університету)
Печатки дружин сілезьких рицарів передгуситської доби
*Олег ОДНОРОЖЕНКО (Україна, Харків, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України)
Сфрагістика напівпривілейованих верств Великого князівства Литовського і Руського XV–XVI ст.
*Петро ВЕНЦОВСЬКИЙ (Польща, Варшава, доктор, ад’юнкт Закладу допоміжних історичних дисциплін Інституту історії Варшавського університету)
Інвентар Коронного архіву як джерело до середньовічної шляхетської геральдики
*Андрій ЯНУШКЕВИЧ (Білорусь, Мінськ, кандидат історичних наук)
Печатка київського каштеляна Павла Іванавича Сопіги

14.00-16.00 – обід

16.00-17.30 – доповіді за темою «Сфрагістика суспільних груп Нового часу»:
*Марцін ГЛЕБЙОНЕК (Польща, Торунь, доктор, ад’юнкт Відділу допоміжних історичних дисциплін Інституту історії та архівістики Університету Миколи Коперніка в Торуні)
Ранньомодерні печатки польських королевичів. Вступне дослідження
*Тетяна ДЕНИСОВА (Україна, Львів, науковий співробітник відділу фондів Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького)
Гербові та агіографічні печатки ієрархів Української Греко-Католицької Церкви
*Йонас ДРУНГІЛАС (Литва, Вільнюс, магістр, старший археограф Інституту історії Литви)
Клеймування та кінські клейма у ковенських війтівських актах 70-х рр. XVI ст.
*Роман САПЄЛІН (Україна, Обухів, історик)
Іконографія зображень бортних знамен Білгородського повіту кінця XVI ст.
*Андрій РАДАМАН (Білорусь, Мінськ, старший викладач кафедри теорії та історії права Академії МВС Республіки Білорусь)
Печатарі Новогородоцької соймикової інструкції 1587 р.

17.30-18.00 – перерва на каву

18.00-19.30 – доповіді за темою «Сфрагістика суспільних груп Нового часу» (продовження):
*Генадзь СЕМ'ЯНЧУК (Білорусь, Гродно, доцент кафедри археології та етнології Гродненського державного університету ім. Янки Купали, ад’юнкт Інституту етнології та культурної антропології Ягелонського університету)
Печатки шляхти Городенського повіту XVI–XVII ст.: спільність та окремішність
*Віталій ГОЛУБОВИЧ (Білорусь, Гродно, кандидат історичних наук, доцент кафедри громадських наук УА “Гродненський державний аграрний університет”)
Проблема родового герба на печатках полоцького підвоєводи Яна Лісовського (1625–1646 рр.)
*Ігор СИТИЙ (Україна, Чернігів, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського)
Печатки ніжинських греків XVII – ХІХ ст.
*Ігор СМУТОК (Україна, Дрогобич, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка)
Особові печатки шляхтичів-урядників перемишльського гроду (1730–1770 рр.)
*Олена ЯРОВА (Росія, Санкт-Петербург, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Відділу нумізматики Державного Ермітажу)
Печатки купецтва з колекції Н. Ф. Романченка (Ермітаж)

19.30-21.00 – вечеря

18 листопада
8.00-9.00 – сніданок

9.00-12.00 – екскурсія Музеєм Шереметьєвих

12.00-13.30 – доповіді за темою «Сфрагістика корпорацій (інституцій)»:
*Віталій ПЕРКУН (Україна, Київ, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України НАН України)
Сфрагістична система українських (руських) православних церковних інституцій та духівництва XVI–XX ст.
*Анатоль ЦІТОВ (Білорусь, Мінськ, кандидат історичних наук, доцент)
Печатка Софії Київської першої половини XVIII ст.
*Олексій ШАЛАНДА (Білорусь, Мінськ, кандидат історичних наук, співробітник Сектору геральдики та нумізматики Відділу спеціальних історичних наук Інституту історії НАН Білорусі, редактор часопису «Герольд Litherland»)
Земельні печатки у Великому князівстві Литовському у XVI–XVIII ст.: основні типи
*Зенон П’ЄХ (Польща, Краків, доктор історичних наук, професор, керівник Закладу допоміжних історичних дисциплін і архівістики Інституту історії Ягелонського університету)
Печатки Ягелонського університету XV–XIX ст.
*Роман ЗАХАРЧЕНКО (Україна, Київ, історик)
Свідчення про підробку печатки Києво-Могилянської академії у XVIІ ст.

13.30-14.00 – перерва на каву

14.00-15.30 – доповіді за темою «Сфрагістика корпорацій (інституцій) (продовження)»:
*Андрій ГРЕЧИЛО (Україна, Львів, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, голова Українського геральдичного товариства)
Лавничі та війтівські печатки міст Руського воєводства ХV–ХVІІІ ст.: особливості геральдичних символів
*Віталій ГАВРИЛЕНКО (Україна, Львів, кандидат історичних наук)
Львівські цехові печатки: корпоративні традиції, місцеві уподобання, джерелознавчі аспекти
*Андрій СОВА (Україна, Львів, кандидат історичних наук, асистент кафедри історії і політології Львівської комерційної академії, заступник директора Центру незалежних історичних студій)
Печатки організації «Пласт» у Галичині (на прикладі Уладу українських старших пластунів у 1920-х рр.)
*Іван СВАРНИК (Україна, Львів, директор Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки)
Печатки українських установ у Канаді з книжкового фонду Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки

15.30-16.00 – перерва на каву

16.00-17.30 – Круглий стіл за участю спеціально запрошених гостей:
Владислав БЕЗПАЛЬКО (Україна, Київ, науковий співробітник Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії)
Віктор БРЕХУНЕНКО (Україна, Київ, доктор історичних наук, професор)
Ірина ВОРОНЧУК (Україна, Київ, кандидат історичних наук, доцент)
Олександр ЗІНЧЕНКО (Україна, Київ, історик)
Тетяна КЛИМЕНКО (Україна, Черкаси, кандидат історичних наук, директор Державного архіву Черкасьої області)
Володимир КРИВОШЕЯ (Україна, Київ, доктор історичних наук)
Петро КУЛАКОВСЬКИЙ (Україна, Острог, доктор історичних наук)
Сергій ЛИСЕНКО (Україна, Київ, заступник голови Українського геральдичного товариства)
Володимир ПОЛІЩУК (Україна, Київ, кандидат історичних наук)
Едмундас РИМША (Литва, Вільнюс, доктор історичних наук, професор)
Юрій САВЧУК (Україна, Київ, кандидат історичних наук)
Ростислав СЕГЕДА (Україна, Київ, кандидат історичних наук)
Ігор ТЕСЛЕНКО (Україна, Київ, кандидат історичних наук)
Олексій ТОЛОЧКО (Україна, Київ, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України)
Валерій ТОМАЗОВ (Україна, Київ, кандидат історичних наук)
Наталя ЯКОВЕНКО (Україна, Київ, доктор історичних наук, професор)

18.00-20.00 – вечеря

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Регламент доповідей та виступів:
- доповідь – 15 хвилин;
- питання та відповіді – 5 хвилин;
- час для виступів під час круглого столу – до 10 хвилин.
Вимоги до текстів доповідей, які будуть включені до наукового збірника, підготовленого за матеріалами конференції:
- тексти доповідей необхідно подати до 1 березня 2013 р.;
- обсяг тексту – до 40 тисяч знаків;
- малюнки у форматі JPEG;
- анотації англійською та російською мовами, ключові слова

конт. тел.: +38-096-30-10-710
e-mail: rus-ruthenia@ukr.net
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 11915
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів


Повернутись в Конференції, конгреси, семінари

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей