Сторінка 1 з 1

Указ "Про геральдичні знаки - емблеми і прапори"

ПовідомленняДодано: 04 серпня 2016, 15:57
ABG
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про геральдичні знаки - емблеми і прапори центральних органів виконавчої влади України

{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1227/2003 (1227/2003) від 29.10.2003, N 4/2005 (4/2005) від 05.01.2005, N 333/2008 (333/2008) від 11.04.2008, N 15/2014 (15/2014) від 17.01.2014, N 692/2015 (692/2015) від 09.12.2015 }

З метою впорядкування символіки міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, розвитку традицій національної геральдики та прапорництва п о с т а н о в л я ю:

1. Установити, що міністерство, інший центральний орган виконавчої влади України може мати власний геральдичний знак - емблему та прапор, а Міністр внутрішніх справ України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Голова Державної прикордонної служби України, начальник Управління державної охорони України, начальник Генерального штабу та командувач виду Збройних Сил України, а також Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, керівник Національної поліції України та Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій - також свій штандарт.
{ Стаття 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1227/2003 (1227/2003) від 29.10.2003, N 4/2005 (4/2005) від 05.01.2005, N 333/2008 (333/2008) від 11.04.2008, N 15/2014 (15/2014) від 17.01.2014, N 692/2015 (692/2015) від 09.12.2015 }

2. Заснування геральдичних знаків - емблем, прапорів та штандартів, зазначених у статті 1 цього Указу, а також затвердження порядку їх використання, описів та малюнків здійснюються Президентом України.

3. Клопотання про заснування геральдичних знаків - емблем, прапорів і штандартів вноситься міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади до Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України, яка здійснює відповідну геральдичну експертизу та робить висновок щодо порушеного питання.

4. Контроль за виконанням цього Указу здійснює Управління державних нагород та геральдики Адміністрації Президента України.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 30 листопада 2000 року
N 1271/2000

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1271/2000