Сфрагістичний щорічник

Печатки, молівдовули, клейма

Сфрагістичний щорічник

Повідомлення istoryk » 08 грудня 2012, 01:40

Cф.Вип. 1.jpg
Cф.Вип. 1.jpg (44.3 Кб) Переглянуто 4031 разів


Сфрагістичний щорічник / Ред. кол.: П. С. Сохань (гол. ред.), О. О. Маврін (заст. гол. ред.), О. Є. Шереметьєв (заст. гол. ред.), О. А. Однороженко (відп. ред.), В. П. Перкун (заст. відп. ред.), Н. О. Білоус, В. А. Брехуненко, А. Б. Гречило, М. М. Капраль, Ю. А. Мицик, В. В. Поліщук, І. А. Тесленко, В. В. Томазов, А. О. Сова, В. І. Ульяновський, О. А. Алфьоров (відп. секр.). HAH України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьевых. – Випуск І. – К.: Вид-во “Софія-А”, 2011. – 456 с.: іл.

Галубовіч В. Сфрагістика Беларусі канца XX – пачатку XXI стагоддзя. Тэрміналагічная праблема …7
Однороженко О. Руська гербова печатка. До питання реконструкції руської (української) сфрагістичної та геральдичної термінології XIV–XVIII ст. …16
Перкун В. Проблеми термінології української сфрагістики (на прикладі Vocabulaire international de la sigillographie, Roma 1990) …106
Цітоў А. Асноўная сфрагістычная тэрміналогія і спроба перыядызацыі помнікаў беларускай сфрагістыкі …113
Гавриленко В. Теоретико-методологічні засади сфрагістики …133
РiechZ. Współczesne badania sfragistyczne w Polsce. Osiągnięcia і postulaty ...160
Алфьоров О. Пломби дорогичинського типу: методологічні рекомендації до опису та каталогізації ...189
Hlebionek M. Problemy opisu materiałów sfragistycznych w polskich archiwach ...222
Гречило А. Розвиток сучасної української сфрагістики та питання про класифікацію й описи печаток і сучасні публікації їх каталогів ...252
Груша О.Насколько полным должно быть описание печати при издании актовых источников эпохи Средневековья? ...259
Сварник I. Умови і стан збереження вислих печаток ...298
Шаланда А. Галоўныя праблемы фіксацыі і апісання гербавых пячатак ...305
Александрович В.Свідчення острозьких золотарів про підроблення печатки 1545 року …313
Безпалько В.Справа 1581 року про фальшування печаток у записах книг Луцького ґродського суду …318
Поліщук В.Заява Яна Якубовича Монтовта про втрату печатки, подана до Луцького замкового уряду 1561 року, в контексті герботворення …327
Ragauskienė R.Tłoki pieczętne Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI w. (na podstawie Metryki Litewskiej). Materjały do archeologii prawa …338
Тесленко I.Заяви про загублені печатки і сиґнети з книг Володимирського ґродського та Заславського замкового судів …359
Артюхін О.Формування типології князівської булли на прикладі печаток Ярослава Мудрого та його нащадків другої половини XI ст.(за матеріалами сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих) ...367
Задорожнюк А.Подільські печатки 1917–1920 pp. із сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих ...375
Скочиляс І.Парафіяльні печатки Перемишльської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку XX ст. ...383
Сова А.Актуальні питання вивчення печаток українських організацій "Сокіл", "Січ", "Пласт" і "Луг" у Галичині (кінця XIX ст. – 1939 р.) …402
Hlebionek M.І Międzynarodowe seminarium sfragistyczne, Kijów 19–20 listopada 2010 r. …428
istoryk
 
Повідомлення: 103
З нами з: 22 листопада 2011, 19:43
Звідки: Львів

Сфрагістичний щорічник

Повідомлення istoryk » 08 грудня 2012, 01:53

Випуск ІІ
Cф.Вип. 2.jpg
Cф.Вип. 2.jpg (34.71 Кб) Переглянуто 4029 разів


Сфрагістичний щорічник / Ред. кол.: П. С. Сохань (гол. ред.), О. О. Маврін (заст. гол. ред.), О. Є. Шереметьєв (заст. гол. ред.), О. А. Однороженко (відп. ред.), В. П. Перкун (заст. відп. ред.), Н. О. Білоус, В. А. Брехуненко, А. Б. Гречило, М. М. Капраль, Ю. А. Мицик, В. В. Поліщук, І. А. Тесленко, В. В. Томазов, А. О. Сова, В. І. Ульяновський, О. А. Алфьоров (відп. секр.). HAH України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьевых. – Випуск ІІ. – К., 2012. – 344 с.

Алфьоров О. Печатки київських князів другої половини XI – кінця XII століття (за матеріалами сфрагістичної колекції О. Шереметьева) …5
Тигунцев Ю. Княжеские печати XII в. с именами "КЮРІЛЪ" и "КУРИЛО" из Юго-Западных районов Брянской области ...75
Hlebionek М. Herb Ziemi Kijowskiej na pieczęciach władców Rzeczpospolitej ...82
Пуздровська M. Сфрагістичні пам'ятки Київської губернії XIX – початку XX ст. з колекції Олексія Шереметьева ...99
Білоус Н., Однороженко О. Печатки та герби міста Києва кінця XV–XVIII ст. у світлі нових джерел …108
Гречило А. До питання про давній герб міста Києва, час його появи, зміст і функцію ...143
Алфьоров О. Молівдовули митрополита Михаїла (1130–1145 рр) за матеріалами сфрагістичної колекції Олексія Шереметьева …151
Перкун В., Білоус Н. "Печатїю своєю Назнамєновал...". Печатка київського митрополита Іова (Йова) Борецького (1620–1631) …159
Однороженко О. Шляхетська геральдика Київської землі XV – першої половини XVII ст. за архівними джерелами та матеріалами сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих ...170
Полехов С. Новые документы о Киевской земле XV века …257
Білоус Н., Однороженко О. Геральдика київських міщан другої половини XVI – першої половини XVII століть ...283
Білоус Н. Привілей на шляхетство киянам Ходикам-Кобизевичам 1589 р. ...297
Филипчук О. Візантійській світ та сигілографія: The Byzantine World and the Sigillography, Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies. – Sofia, 22–27August2011. – Sofia, 2011. – Vol. II. – P. 101–112...303
Филипчук О. Новий каталог візантійських печаток: The Collection of Medieval Seals from the National Archeological Museum Sofia, ed. Ivan Jordanov. – Sofia, 2011. – 114 p. ...306
Шаланда A. Беларуская гістарыяграфія другой паловы XX – пачатку XXI ст. па сфрагістыцы Вялікага Княства Літоўскага …309
Hlebionek M. Pieczęć jako forma komunikacji w średniowieczu i czasach nowożytnych. II Międzynarodowa konferencja sfragistyczna, Kijów 18–20 listopada 2011 r. …317
istoryk
 
Повідомлення: 103
З нами з: 22 листопада 2011, 19:43
Звідки: Львів

Сфрагістичний щорічник

Повідомлення istoryk » 08 грудня 2012, 02:03

Випуск ІІІ

Cф.Вип. 3.jpg
Cф.Вип. 3.jpg (34.18 Кб) Переглянуто 4025 разів


Сфрагістичний щорічник / Ред. кол.: П. С. Сохань (гол. ред.), О. О. Маврін (заст. гол. ред.), О. Є. Шереметьєв (заст. гол. ред.), О. А. Однороженко (відп. ред.), В. П. Перкун (заст. відп. ред.), Н. О. Білоус, В. А. Брехуненко, А. Б. Гречило, М. М. Капраль, Ю. А. Мицик, В. В. Поліщук, І. А. Тесленко, В. В. Томазов, А. О. Сова, В. І. Ульяновський, О. А. Алфьоров (відп. секр.). HAH України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьевых. – Випуск ІІІ. – К., 2012. – 312 с.

Филипчук О. Печатка Михаїла, "пансеваста і великого перекладача варягів" ...5
Бутырский М. Редкая иконография Рождества на ранневизантийской подвесной печати …17
Алексеенко Н. Печать как иконографический источник: к вопросу о редких изображениях святых в византийской сфрагистике …23
Алфьоров О. Інсигнії влади на давньоруських печатках ХІ–ХІІ ст. …32
Артюхін О. Печатка Мстислава Ізяславича (за матеріалами сфрагістичної колекції Музею Шереметьєвих) ...47
Эйдель Е. Буллы князей Ярополка-Петра и Владимира-Василия: атрибуция и датировка ...53
Шелехань О. Свастика в матеріальній культурі ранніх слов'ян та Київської Русі ...69
Шаланда А. Палітычная праграма гербавых пячатак вялікага князя літоўскага Вітаўта …90
Цытоу А. Законадаўчае афармленне нормаў уживання пячаткі ў Вялікім княстве Літоўскім у XVI–XVIII стст. …103
Поліщук В. Особова печатка в правових колізіях станового суспільства на Волині (по записах Луцької замкової книги 1561 р.) …109
Білоус Н. Функціонування печаток у міському суспільстві Луцька на прикладі актових джерел XVI – початку XVII ст. …128
Гавриленко В. Печатки з написом "копія" у системі комунікаційних координат козацької сфрагістики …137
Смуток І. Печатки шляхти Перемишльської землі XVI–XVIII століття …164
Hlebionek М. Pieczęć jako system informacyjny. Przykład polskich pieczęci królewskich …173
Клименко Т. Печатка як важливий елемент засвідчення оригінальності документу у XVIII – початку XX століття (за документами Державного архіву Черкаської області) …190
Сова А. Документи Центрального державного історичного архіву України у Львові як джерело до вивчення сфрагістики організації "Січ" у Галичині (початок XX ст.) …199
Losowski J. Pieczęcie konspiracyjnej organizacji zbrojnej w latach 1945–1951. Problemy badawcze. (Na przykіadzie lubelskiego okręgu Zrzeszenia "Wolność" i "Niezawislość" oraz wywodzacych się z niego struktur) …234
Kałuski T. Badania nad wizualnością pieczęci w Europie Zachodniej i w Polsce. Główne kierunki i nowe możliwości interpretacji …262
СтепаненкоВ. Сигиллография византийского Херсонеса ...271
Филипчук О. Візантійське суспільство у світлі сфрагістики ...278
istoryk
 
Повідомлення: 103
З нами з: 22 листопада 2011, 19:43
Звідки: Львів

Re: Сфрагістичний щорічник

Повідомлення istoryk » 16 грудня 2013, 12:46

Випуск IV

Вип. IV.jpg
Вип. IV.jpg (42.03 Кб) Переглянуто 3292 разів


Сфрагістичний щорічник / Ред. кол.: П. С. Сохань (гол. ред.), О. О. Маврін (заст. гол. ред.), О. Є. Шереметьєв (заст. гол. ред.), О. А. Однороженко (відп. ред.), В. П. Перкун (заст. відп. ред.), Н. О. Білоус (літ. ред.), В. А. Брехуненко, А. Б. Гречило, М. М. Капраль, Ю. А. Мицик, В. В. Поліщук, І. А. Тесленко, В. В. Томазов, А. О. Сова, В. І. Ульяновський, О. А. Алфьоров (відп. секр.). НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих. – Вип. IV. – К., 2013. – 565 с.

Вступне слово …3

Теорія і методика сфрагістики, проблеми термінології
Гавриленко В. Циліндричні печатки Стародавньої Месопотамії та їх глиняні відбитки (матеріали до підручника) …5
Мазепа О. Питання геральдичної термінології у виданні "Заміток" Українського Генеалогічного і Геральдичного Товариства …26

Державно-династична сфрагістика
Ульяновский В. Новая булла Феофано Музалон и загадка "архонтессы Росии": почти крамольные заметки историка на сфрагистическую тему ...54
Филипчук О. Володимир Мономах і візантійська політична культура …88
Аргюхін О. Іконографічні зміни зображень на княжих буллах династії Мономаховичів XI–XIII ст. …95
Эйдель Е. К вопросу о датировке женских древнерусских печатей на примере контрмаркирования буллы Ефросинии Полоцкой из коллекции Алексея Шереметьева …108
Михайлина Л., Однороженко О., Пивоваров С. Печатка воєводи Богдана. Сфрагістичні знахідки з городища XIV ст. в с. Зелена Липа та їх значення для вивчення історії формування державної геральдики Молдавського господарства …119
Алфьоров О., Однороженко О. Печатка воєводи і господаря Стефана І …143
Hlebionek М. Pieczęcie polskich królewiczów …158

Церковна сфрагістика
Тигунцев Ю. Власть и Церковь в Киевской Руси XI–XII вв. Один взгляд на проблему взаимоотношений по сфрагистическим матеріалам …185
Галубовіч В. Тыпалогія выяў пячатак полацкіх уладыкаў XII – першай паловы XVI стагоддзя …191
Tomąš Krejčík, Richard Psík. Pečeti a znaky biskupů a arcibiskupů Olomouckých v historickém vývoji …205
Pokora P. Pieczécie średniowiecznych biskupów kijowskich obrządku łacińskiego …211
Денисова Т. Гербові та агіографічні печатки ієрархів Української Греко-Католицької Церкви …218
Перкун В. Агіографічні сюжети католицьких парафіяльних печаток Луцько-Житомирської та Кам'янецької дієцезії XIX – початку XX ст.: вибрані приклади …245

Сфрагістика установ, корпорацій та інституцій
Кулаковський П. Роль печатки у практиці Руської канцелярії …260
Шаланда А. Земскія пячаткі Вялікага княства Літоўскага у XVI–XVIII ст.: аснаўныя тыпы …277
Piech Z. Pieczęcie Uniwersytetu Krakowskiego, Wileńskiego і Lwowskiego w ostatniej ćwierci XVIII і w XIX wieku …299
Андриеш-Табак С. Коллекция матриц печатей Национального архива Республики Молдова …322
Сова А. Використання печаток організацією "Пласт" на Волині у 1920-их роках …336
Сварник I. Печатки українських установ у Канаді з книжкового фонду Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки …350

Сфрагістика суспільних груп
Alfiorov О. Some new lead seals are from Archive of Kherson (collection of Oleksii Sheremetiev) …360
Йорданов И. Взаимоотношения Киевской Руси, Византии и Болгарии X-XII вв. Значение сфрагістики …368
Wojcik М. Pieczécie żon rycerzy śląskich w dobie przedhusyckiej …376
Друнгилас Й. Клеймение коней и клейма в актах войта города Ковно (60-е годы XVI века) …394
Шаланда А. Невядомыя гербы менскай шляхты ў XVI ст. …411
Семянчук Г. Агульнае і асаблівае ў шляхецкай геральдыцы Гарадзенскага павета другай паловы XVI – пачатку XVII ст. ...424
Яцкевіч 3. Пячаткі мяшчанаў Беларусі XVI–XVIII ст.: прававы і тэрміналагічныя аспекты …434
Ситий I. Печатки ніжинських греків …446
Яровая Е. Печати российского купечества XIX века из собрания Н.Ф. Романченко …467

Особова сфрагістика
Смычков К. Несколько византийских печатей с фамильными именами (по материалам частного собрания) ...476
Янушкевіч А. Загадка гербавых пячатак 1578 і1580 г. першага кіеўскага кашталяна Паўла Іванавіча Сапегі …484
Галубовіч В. Праблема родавага герба на пячатках Яна Лісоўскага, полацкага падваяводы (1625–1646) …496
Пчелов Е. Гербовые печати Ганнибалов: семантика емблем …512
Зверев С. Печать командора Мальтийского Ордена Николая Петровича Резанова (1764–1807) …522

Скорочення …529
Анотації …531
Відомості про авторів …562
istoryk
 
Повідомлення: 103
З нами з: 22 листопада 2011, 19:43
Звідки: Львів

Re: Сфрагістичний щорічник

Повідомлення Ігор90 » 22 грудня 2014, 13:18

Цього року щорічник вийде, чи як?
Зображення Зображення
Аватар користувача
Ігор90
 
Повідомлення: 545
З нами з: 28 червня 2010, 21:52
Звідки: Запоріжжя

Re: Сфрагістичний щорічник

Повідомлення Ігор90 » 25 лютого 2016, 00:12

Ігор90 написав:Цього року щорічник вийде, чи як?

Випуск 5 вийшов, із запізненням на рік: зміст.
Зображення Зображення
Аватар користувача
Ігор90
 
Повідомлення: 545
З нами з: 28 червня 2010, 21:52
Звідки: Запоріжжя


Повернутись в Сфрагістика

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість