Відзнаки Київської міської ради та КМДА

Колари, нагрудні знаки та значки, запроваджені місцевими радами

Re: Відзнаки Київської міської ради

Повідомлення ABG » 05 лютого 2021, 11:12

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
01.06.2000 N 141/862
(у редакції рішення Київської міської ради
від 16.05.2019 N 892/7548)

ПОЛОЖЕННЯ
про Почесну грамоту Київського міського голови


1. Загальні положення
1.1. Почесна грамота Київського міського голови (далі - Почесна грамота) є заохочувальною відзнакою Київського міського голови за високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків, особистий внесок у забезпечення розвитку економічної, соціально-культурної, науково-технічної та інших сфер діяльності та заслуги перед територіальної громадою міста Києва у сприянні здійсненню заходів щодо забезпечення захисту прав і свобод громадян, ефективної діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

1.2. Почесною грамотою особи нагороджуються через два роки після оголошення Подяки Київського міського голови:
державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування - за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації у місті Києві державної політики у професійній діяльності, високі досягнення, сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;
іноземці - за вагомий особистий внесок у розвиток двостороннього співробітництва міста Києва з містами-побратимами та зміцнення авторитету міста Києва в країні його проживання, допомогу місту Києву у соціально-економічному розвитку, активне висвітлення інтересів міста Києва на міжнародній арені;
наукові та науково-педагогічні працівники - за вагомі особисті досягнення у професійній діяльності, забезпеченні реалізації у місті Києві державної політики у сфері освіти і науки, активну участь у підготовці фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів та вихованні підростаючого покоління, тривалу і бездоганну працю;
працівники засобів масової інформації - за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, активну підтримку свободи слова, відстоювання прав журналістів, високу майстерність, творчі досягнення у професійній діяльності у друкованих періодичних виданнях, електронних засобах масової інформації, на телебаченні та радіо, широке визнання, популярність та авторитет серед громадськості;
трудові колективи підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності та підпорядкування, - за високі досягнення у забезпеченні соціального-економічного розвитку міста Києва, здобуття значних успіхів у виробничій, соціально-культурній, науковій, військовій, правоохоронній, міжнародній, творчій, спортивній, громадській та інших сферах діяльності, вагомий внесок у створення матеріальних, культурних і духовних цінностей;
представники приватного сектора економіки - за вагомий особистий внесок у розбудову та зміцнення економіки міста Києва, розвиток підприємництва, сумлінну працю, високі результати рейтингових та маркетингових досліджень за фінансово-економічними показниками у певній сфері діяльності (сприяння стабільному економічному розвитку міста Києва, сумлінну сплату податків, наповнення відповідного бюджету, виконання соціальних програм, відрахування до соціальних та пенсійного фондів, створення нових робочих місць, сприятливих умов для роботи та відпочинку працівників тощо);
представники громадських об'єднань, благодійних організацій, творчих спілок - за громадську активність та самовідданість, спрямовані на об'єднання киян у прагненні забезпечити суверенність та розвиток держави, демократії, громадянського суспільства тощо.
Повторне нагородження Почесною грамотою допускається, як правило, не раніше п'яти років після первинного нагородження Почесною грамотою.

1.3. За обґрунтованим поданням суб'єктів, визначених пунктом 2.1 розділу 2 цього Положення, строки, визначені пунктом 1.2 розділу 1 цього Положення, можуть бути зменшені. Таке подання має отримати позитивну резолюцію Київського міського голови.

1.4. Почесну грамоту підписує Київський міський голова.

2. Порядок представлення до нагородження Почесною грамотою
2.1. Подання про нагородження Почесною грамотою вноситься на ім'я Київського міського голови підприємствами, установами і організаціями, громадськими об'єднаннями, благодійними організаціями, творчими спілками (далі - суб'єкти подання) не пізніше ніж за 3 місяці до відзначення державного чи професійного свята, пам'ятної або ювілейної дати особи, підприємства, установи, організації, громадського об'єднання, благодійної організації, творчої спілки.

2.2. У поданні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи (найменування підприємства, установи, організації, громадського об'єднання), щодо нагородження якої (якого) вноситься подання, посада, яку обіймає ця особа, подія, з нагоди якої вноситься подання, заслуги (досягнення) особи (трудового колективу), що стали підставою для внесення подання.
До подання додаються такі документи:
інформація про виробничі, наукові та інші досягнення особи, яка представляється до нагородження (додаток 1 до цього Положення);
біографічна довідка, засвідчена підписом керівника кадрової служби та скріплена відповідною печаткою (додаток 2 до цього Положення);
довідка про стан справ на підприємстві (в установі, організації) довільної форми, якщо до нагородження представляється його керівник або трудовий колектив;
копія паспорта громадянина України особи, яка представляється до нагородження;
копія документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) осіб, що представляються до нагородження;
згода на обробку персональних даних особи, яка представляється до нагородження.
Особа, представлена до нагородження Почесною грамотою повинна мати трудовий стаж, як правило, не менше 10 років.
За достовірність відомостей, зазначених у поданні, дотримання порядку щодо форми та строків подання всіх документів відповідає суб'єкт подання.

2.3. Подання та додані до нього документи за дорученням Київського міського голови опрацьовуються у структурному підрозділі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції якого віднесено питання розгляду матеріалів щодо нагородження заохочувальними відзнаками.
У разі внесення подання із грифом "Таємно" або "Для службового користування" матеріали опрацьовуються вказаним структурним підрозділом разом із режимно-секретним органом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
За результатами розгляду поданих документів структурний підрозділ апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції якого віднесено питання розгляду матеріалів щодо нагородження заохочувальними відзнаками, в установленому порядку готує проект розпорядження Київського міського голови про нагородження Почесною грамотою.

2.4. У разі внесення подання про нагородження Почесною грамотою та доданих до нього документів з порушенням вимог, передбачених цим Положенням, подання та додані до нього документи повертаються суб'єкту подання для усунення недоліків.
Повторне подання вноситься після усунення вказаних недоліків відповідно до вимог, передбачених цим Положенням.

3. Порядок вручення Почесної грамоти
3.1. Нагородження Почесною грамотою відбувається відповідно до розпорядження Київського міського голови.

3.2. Вручення Почесної грамоти проводиться, як правило, в урочистій обстановці Київським міським головою або за його дорученням заступником міського голови - секретарем Київської міської ради, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації, керівниками структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Ескіз та опис Почесної грамоти затверджується розпорядженням Київського міського голови.

3.3. Особам, нагородженим Почесною грамотою, одночасно вручається іменний годинник Київського міського голови (опис наведено у додатку 3 до цього Положення).

3.4. Особам, нагородженим Почесною грамотою, може вручатися грошова винагорода, розмір якої визначається щорічно розпорядженням Київського міського голови.
Опрацювання матеріалів щодо виплати грошової винагороди до Почесної грамоти здійснюється структурним підрозділом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань бухгалтерського обліку та звітності.
Виплата грошової винагороди до Почесної грамоти проводиться на підставі розпорядження Київського міського голови, як правило, у безготівковій формі на рахунок одержувача (нагородженого), відкритий у банківській установі на території України.

3.5. Сплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів, пов'язаних із відзначенням осіб Почесною грамотою, здійснюється апаратом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок коштів, передбачених на зазначені цілі.

3.6. У разі втрати чи псування Почесної грамоти, іменного годинника Київського міського голови їх дублікати не видаються.

3.7. Облік осіб, нагороджених Почесною грамотою, здійснюється структурним підрозділом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції якого віднесено питання розгляду матеріалів щодо нагородження заохочувальними відзнаками.

Київський міський голова В. Кличко

пг.jpg
пг.jpg (34.73 Кб) Переглянуто 4181 разів
пг_знак.jpg
пг_знак.jpg (24.22 Кб) Переглянуто 4181 разів
пг_знак2.jpg
пг_знак2.jpg (17.73 Кб) Переглянуто 4181 разів

Додаток 3
до Положення про Почесну грамоту Київського міського голови

Опис іменного годинника Київського міського голови, який вручається до Почесної грамоти Київського міського голови

Іменний годинник Київського міського голови (далі - годинник) виготовляється із високоякісного матеріалу (латунь або сталь) у корпусі, візуально схожому (стилізованому) на Герб міста Києва із зображенням Герба міста Києва.

Годинник із швейцарським кварцовим механізмом калібру RONDA-763 (Швейцарія), рубіновим камінням (мінімум 1 камінь), має вологозахист від 3 АТМ та пилозахист.

На задній кришці годинника міститься гравіювання "ВІД КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ", ім'я та прізвище Київського міського голови, які утворюють форму кола, та підпис Київського міського голови у центрі цього кола.

Ремінець годинника із шкіри, нержавіючої сталі або титану.

Якість годинника відповідає вимогам ДСТУ 26272-98 "Годинники електронно-механічні кварцові наручні і кишенькові. Загальні технічні вимоги.".

Годинник вручається в подарунковому футлярі (корпус з кришкою) з нанесенням на кришці (тисненням) Герба міста Києва та напису "ВІД КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ".

Гарантійний термін на годинник має складати не менше 36 місяців.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 11501
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відзнаки Київської міської ради

Повідомлення ABG » 05 лютого 2021, 11:13

Додаток 4
до рішення Київської міської ради
01.06.2000 N 141/862
(у редакції рішення Київської міської ради
від 16.05.2019 N 892/7548)

ПОЛОЖЕННЯ про Подяку Київського міського голови

1. Загальні положення
1.1. Подяка Київського міського голови (далі - Подяка) є заохочувальною відзнакою Київського міського голови за зразкове виконання службових обов'язків, високі виробничі та наукові досягнення, особистий внесок у забезпечення розвитку економічної, соціально-культурної, науково-технічної та інших сфер діяльності та заслуги перед територіальною громадою міста Києва у сприянні здійсненню заходів щодо забезпечення захисту прав і свобод громадян, ефективної діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

1.2. Подяка оголошується працівникам підприємств, установ, організацій, членам громадських і благодійних організацій, громадських та творчих спілок за особисті трудові досягнення у професійній, службовій чи громадській діяльності.

1.3. Подяка оголошується, як правило, особам, які мають стаж роботи не менше 5 років.

1.4. Особи, яким оголошено Подяку, можуть бути повторно представлені до оголошення Подяки не раніше ніж через два роки.

1.5. За обґрунтованим поданням суб'єктів, визначених пунктом 2.1 розділу 2 цього Положення, строки, визначені пунктами 1.3 - 1.4 розділу 1 цього Положення, можуть бути зменшені. Таке подання має отримати позитивну резолюцію Київського міського голови.

1.6. Подяку підписує Київський міський голова.

2. Порядок представлення до оголошення Подяки
2.1. Подання про оголошення Подяки вноситься на ім'я Київського міського голови підприємствами, установами і організаціями, в тому числі громадськими та благодійними організаціями, громадськими та творчими спілками (далі - суб'єкти подання) не пізніше ніж за 2 місяці до відзначення державного чи професійного свята, пам'ятної або ювілейної дати особи, підприємства, установи, організації, в тому числі громадської чи благодійної організації, громадської чи творчої спілки.

2.2. У поданні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо відзначення якої вноситься подання, посада, яку обіймає ця особа, подія, з нагоди якої вноситься подання, заслуги (досягнення) особи, що стали підставою для внесення подання.
До подання додається характеристика особи для відзначення Подякою за формою, встановленою додатком 1 до цього Положення.
За достовірність відомостей, зазначених у поданні про відзначення Подякою, дотримання порядку щодо форми та строків подання всіх документів відповідає суб'єкт подання.

2.3. Подання про відзначення Подякою та додані до нього документи за дорученням Київського міського голови опрацьовуються у структурному підрозділі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції якого віднесено питання розгляду матеріалів щодо нагородження заохочувальними відзнаками.
У разі внесення подання із грифом "Таємно" або "Для службового користування" матеріали опрацьовуються вказаним структурним підрозділом разом із режимно-секретним органом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
За результатами розгляду поданих документів структурний підрозділ апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції якого віднесено питання розгляду матеріалів щодо нагородження заохочувальними відзнаками, в установленому порядку готує проект розпорядження Київського міського голови про відзначення Подякою.

2.4. У разі внесення подання про відзначення Подякою та доданих до нього документів з порушенням вимог, передбачених цим Положенням, подання та додані до нього документи повертаються суб'єкту подання для усунення недоліків.
Повторне подання про відзначення Подякою вноситься після усунення вказаних недоліків відповідно до вимог, передбачених цим Положенням.

3. Порядок оголошення Подяки
3.1. Оголошення Подяки здійснюється відповідно до розпорядження Київського міського голови.

3.2. Оголошення Подяки проводиться, як правило, в урочистій обстановці Київським міським головою або за його дорученням заступником міського голови - секретарем Київської міської ради, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації, керівниками структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Ескіз та опис Подяки затверджується розпорядженням Київського міського голови.

3.3. Особам, яким оголошено Подяку, одночасно вручається іменний годинник Київського міського голови (опис наведено у додатку 2 до цього Положення).

3.4. У разі втрати чи псування Подяки, іменного годинника Київського міського голови їх дублікати не видаються.

3.5. Облік осіб, відзначених Подякою, здійснюється структурним підрозділом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції якого віднесено питання розгляду матеріалів щодо нагородження заохочувальними відзнаками.

Київський міський голова В. Кличко

подяка.jpg
подяка.jpg (10.94 Кб) Переглянуто 4181 разів
подяка_знак.jpg
подяка_знак.jpg (20.37 Кб) Переглянуто 4181 разів
знак_под.jpg
знак_под.jpg (6.35 Кб) Переглянуто 4181 разів

Додаток 2
до Положення про Подяку Київського міського голови

Ескіз та опис іменного годинника Київського міського голови, який вручається до Подяки Київського міського голови

Іменний годинник Київського міського голови (далі - годинник) виготовляється із високоякісного матеріалу (латунь або сталь) у корпусі, візуально схожому (стилізованому) на Герб міста Києва із зображенням Герба міста Києва.

Годинник із швейцарським кварцовим механізмом калібру RONDA-763 (Швейцарія), рубіновим камінням (мінімум 1 камінь), має вологозахист від 3 АТМ та пилозахист.

На задній кришці годинника міститься гравіювання "ВІД КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ", ім'я та прізвище Київського міського голови, які утворюють форму кола, та підпис Київського міського голови у центрі цього кола.

Ремінець годинника із шкіри, нержавіючої сталі або титану.

Якість годинника відповідає вимогам ДСТУ 26272-98 "Годинники електронно-механічні кварцові наручні і кишенькові. Загальні технічні вимоги.".

Годинник вручається в подарунковому футлярі (корпус з кришкою) з нанесенням на кришці (тисненням) Герба міста Києва та напису "ВІД КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ".

Гарантійний термін на годинник має складати не менше 36 місяців.

под_годинник.jpg
под_годинник.jpg (30.94 Кб) Переглянуто 4181 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 11501
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відзнаки Київської міської ради

Повідомлення ABG » 05 лютого 2021, 11:21

У Кличка з п’ятої спроби купили подарункових годинників на 4 мільйони
18.04.2018
Апарат виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 30 березня за результатами тендеру замовив ТОВ «Перший український годинниковий завод «Київська Русь» годинників на 3,79 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До 6 липня поставлять 7 302 кварцові наручні годинники з гербом Києва на циферблаті та гравіюванням на задній кришці «Від київського міського голови» у футлярі по 519 грн.

Із них 4 000 – чоловічої моделі KR 391 зі швейцарським механізмом Ronda 505 і 3 302 – жіночої моделі KR 392 зі швейцарським механізмом Ronda 585. Обидві моделі, що відсутні в інтернет-магазині виробника, мають віконце календаря, три стрілки золотого кольору, позолочений корпус, сталеву задню кришку, позолочену застібку, шкіряний ремінець, стійке до подряпин мінеральне скло, пилозахист, вологозахист 5 ATM.

Гарантійний строк на годинники 2018 року виробництва становить три роки.

Ціна угоди на 9% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 4,18 млн грн.

Завод «Київська Русь» належить Сергію Єскіну і Тетяні та Вікторії Серьогіним, які також володіють ТОВ «Компанія «Едельвейс».

Єдиним конкурентом було ПП «Алтей-2003» продюсера Віталія Сіренка, директором якого є Тетяна Грехова, причому ніхто не знижував ціну під час аукціону.

ТОВ «Київський годинниковий завод» безуспішно вимагало збільшити очікувану суму, вважаючи дуже низькою планову ціну в 572 грн. за годинник зі швейцарським механізмом Ronda у позолоченому корпусі з латуні з ремінцем з натуральної шкіри в футлярі.

Потім воно поскаржилось в АМКУ на дискримінацію. Спочатку замовник вимагав просто футляри у вигляді корпусу з кришкою, однак потім додав, що вони мають бути армовані картоном та обтягнуті темно-синім оксамитом ззовні і світлим шкірозамінником зсередини. Саме цю умову й оскаржила фірма. Проте через три дні після подання скарги вимоги знову змінили, дозволивши обтягувати футляри зсередини не лише білим шкірозамінником, а й білою тканиною. На засіданні скаржник заявив, що внесені зміни його не влаштовують, бо він не може забезпечити потрібну кількість саме оксамитових футлярів. А замовник зазначив, що «Київський годинниковий завод» поставляв годинники у таких футлярах на інших закупівлях.

Адмінколегія вирішила, що компанія не довела необхідність зміни документації тендеру і наявність перешкод для участі в ньому, та не задовольнила скаргу.

Нагадаємо, у 2017 році КМДА чотири рази відміняла закупівлі годинників на співставну очікувану суму. В тому числі тричі – після відхилення обох нинішніх учасників і скаржника та один – за рішенням АМКУ по скарзі «Київського годинникового заводу», повний текст якого не оприлюднено. Скаржник заявив, що був відхилений через технічну специфікацію не за формою, підготовлену в умовах браку часу внаслідок затягування розгляду його скарг замовником. За його словами, допущені до аукціону «Київська Русь» і «Алтей-2003» пропонували однакові годинники, позиціонуючи себе виробниками різних торгових марок «Київська Русь» та «Ал Ланд Україна». Також «Алтей-2003» не довело, що має право на використання ТМ «Ал Ланд Україна», якою володіє Алла Ландар, однак тендерна документація цього й не вимагала, на що вказав замовник у своїй відповіді.

Ще раніше, у 2016 році завод «Київська Русь» без конкуренції продав КМДА годинників інших моделей з японськими механізмами на 195 тис грн. Кварцові коштували по 353-428 грн., а механічні – по 1 585-1 884 грн.https://nashigroshi.org/2018/04/18/u-kl ... 4-miljony/

годинники-подарунок.jpg
годинники-подарунок.jpg (35.88 Кб) Переглянуто 4188 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 11501
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відзнаки Київської міської ради

Повідомлення ABG » 05 лютого 2021, 11:28

Додаток 5
до рішення Київської міської ради
01.06.2000 N 141/862
(у редакції рішення Київської міської ради
від 16.05.2019 N 892/7548)

ПОЛОЖЕННЯ
про нагрудний знак "Меценат міста Києва"


1. Загальні положення
1.1. Нагрудний знак "Меценат міста Києва" є заохочуваною іменною відзнакою Київського міського голови за активну благодійну діяльність, спрямовану на підтримку та розвиток гуманітарної сфери столиці України.

1.2. Нагрудним знаком "Меценат міста Києва" відзначаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснили особисту та/або майнову допомогу у сферах: освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки і наукових досліджень.

1.3. Відзначення нагрудним знаком "Меценат міста Києва" вдруге не провадиться.

1.4. Протягом року кількість відзначених нагрудним знаком "Меценат міста Києва" не може перевищувати чотирьох осіб (як правило, по одній з кожної сфери, зазначеній у пункті 1.2 розділу 1 цього Положення).

2. Порядок представлення до відзначення нагрудним знаком "Меценат міста Києва"
2.1. Подання про відзначення нагрудним знаком "Меценат міста Києва" на ім'я Київського міського голови вносять керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції яких віднесено питання освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки і наукових досліджень.

У поданні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо відзначення якої вноситься подання, подія, з нагоди якої вноситься подання, заслуги (досягнення) особи, що стали підставою для внесення подання.

До подання додається характеристика особи за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

2.2. За достовірність відомостей, зазначених у поданні про відзначення нагрудним знаком "Меценат міста Києва", дотримання порядку щодо форми подання всіх документів відповідає керівник структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який вносить подання.

2.3. Опрацювання документів про відзначення нагрудним знаком "Меценат міста Києва" здійснюється постійно діючим організаційним комітетом з підготовки та проведення огляду меценатства і спонсорства при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), який надає свої рекомендації Київському міському голові.

Персональний склад постійно діючого організаційного комітету з підготовки та проведення огляду меценатства і спонсорства при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджується розпорядженням Київського міського голови за спільним поданням структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до сфери компетенції яких віднесено питання освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки і наукових досліджень.

2.4. У разі невідповідності подання та/або наданих документів вимогам цього Положення організаційний комітет з підготовки і проведення огляду меценатства і спонсорства при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) повертає без розгляду подання про відзначення нагрудним знаком "Меценат міста Києва" та надані до нього документи структурному підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), керівник якого вносив таке подання.

2.5. За дорученням Київського міського голови структурний підрозділ апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції якого віднесено питання розгляду матеріалів щодо нагородження заохочувальними відзнаками, готує відповідний проект розпорядження Київського міського голови.

3. Порядок вручення нагрудного знака "Меценат міста Києва"
3.1. Відзначення нагрудним знаком "Меценат міста Києва" здійснюється відповідно до розпорядження Київського міського голови.

3.2. Нагрудний знак "Меценат міста Києва" вручається Київським міським головою або за його дорученням заступником міського голови - секретарем Київської міської ради, першим заступником голови Київської міської державної адміністрації, заступниками голови Київської міської державної адміністрації.

Вручення нагрудного знака "Меценат міста Києва" проходить в урочистій обстановці та, як правило, приурочується до загальнодержавних, професійних свят, ювілейних дат, урочистих подій тощо.

Ескіз та опис нагрудного знака "Меценат міста Києва" наведено у додатку 2 до цього Положення.

3.3. Особі, яку відзначено нагрудним знаком "Меценат міста Києва", вручається нагрудний знак, його мініатюра, диплом до нагрудного знака "Меценат міста Києва".

Ескіз та опис диплому про нагрудний знак "Меценат міста Києва" затверджується розпорядженням Київського міського голови.

3.4. Повідомлення про відзначення нагрудним знаком "Меценат міста Києва" оприлюднюється на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

4. Порядок носіння та зберігання нагрудного знака "Меценат міста Києва"
4.1. Нагрудний знак "Меценат міста Києва" носять на шиї.

Мініатюру нагрудного знака "Меценат міста Києва" носять з лівого боку грудей.

4.2. У разі втрати або псування нагрудного знака "Меценат міста Києва", його мініатюри та/або диплому до нього їх дублікати не видаються.

4.3. Облік осіб, відзначених нагрудним знаком "Меценат міста Києва", здійснюється структурним підрозділом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції якого віднесено питання розгляду матеріалів щодо нагородження заохочувальними відзнаками.

Київський міський голова В. Кличко

Додаток 2
до Положення про нагрудний знак "Меценат міста Києва"

Ескіз та опис нагрудного знака "Меценат міста Києва"

Нагрудний знак "Меценат міста Києва" складається із трьох частин.

Основа виготовляється з патинованого срібла та екзотичних (благородних) порід деревини і має форму щита. Габаритні розміри підкови 45 х 38 мм.

На аверсі нагрудного знака зверху розташовано напис "Меценат Києва", який виконаний в техніці глибоких емалей (металеві букви на емалевому фоні) шрифтом Blagovest або аналогом.

На основі (нижче середини) розміщений дифований диск діаметром 30 мм, на якому зображене сузір'я вогнів нічного міста Києва з висоти. Зображення сузір'я формується із семи фіанітів та металевих перегородок (перемичок) світлого кольору, які чітко виділяються на фоні диску, що покритий емалями.

Реверс нагрудного знака плоский з вигравіруваним прізвищем, ім'ям, по батькові особи, яка відзначена нагрудним знаком.

Нагрудний знак кріпиться на металеву планку, до якої за допомогою додаткової деталі у вигляді тавра кріпиться шовкова муарова стрічка жовто-блакитного кольору шириною 36 мм та довжиною 80 мм. Нагрудний знак одягається через голову.

Мініатюра нагрудного знака являє собою круглий медальйон діаметром 12 мм із зображенням сузір'я, яке виконане в техніці емалей по металу.

МК.jpg
МК.jpg (20.89 Кб) Переглянуто 4188 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 11501
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відзнаки Київської міської ради

Повідомлення ABG » 05 лютого 2021, 11:30

Додаток 6
до рішення Київської міської ради
01.06.2000 N 141/862
(у редакції рішення Київської міської ради
від 16.05.2019 N 892/7548)

ПОЛОЖЕННЯ
про медаль "Честь. Слава. Держава"


1. Загальні положення
1.1. Медаль "Честь. Слава. Держава" є заохочувальною відзнакою Київського міського голови за мужність, патріотизм, високу громадянську позицію, героїзм, бойові заслуги у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Медаллю "Честь. Слава. Держава" нагороджуються:

кияни - військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейські, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів;

кияни, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Медаллю "Честь. Слава. Держава" можуть нагороджуватися кияни - волонтери, які надають волонтерську допомогу учасникам антитерористичної операції, учасникам організації об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

1.2. Нагородження медаллю "Честь. Слава. Держава" може бути здійснено посмертно.

1.3. Повторно нагородження медаллю "Честь. Слава. Держава" не проводиться.

2. Порядок представлення до нагородження медаллю "Честь. Слава. Держава"
2.1. Підставами для опрацювання питання про нагородження медаллю "Честь. Слава. Держава" є звернення підрозділів Збройних Сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, підприємств, установ, організацій за місцем роботи осіб, щодо яких вноситься подання про нагородження медаллю "Честь. Слава. Держава", громадських організацій (далі - суб'єкт звернень).

2.2. До звернення про нагородження медаллю "Честь. Слава. Держава" киянина - учасника антитерористичної операції додається характеристика особи за формою згідно з додатком 1 до цього Положення із зазначенням конкретних особистих заслуг, періоду і місцевості, де учасник антитерористичної операції брав участь у захисті незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, та копія документа, який посвідчує безпосередню участь особи у проведенні антитерористичної операції, або інформація Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про наявність або відсутність інформації про особу, яку представляють до нагородження, у Реєстрі киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні антитерористичної операції.

2.3. До звернення про нагородження медаллю "Честь. Слава. Держава" волонтера додається характеристика особи за формою згідно з додатком 1 до цього Положення із зазначенням конкретних особистих заслуг, періоду і місцевості, де волонтер надавав волонтерську допомогу, та довідка про наявність чи відсутність інформації про особу, яку представляють до нагородження, у Реєстрі волонтерів антитерористичної операції або інший документ, що підтверджує надання волонтерської допомоги безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення.

2.4. Звернення про нагородження медаллю "Честь. Слава. Держава" та додані до нього документи опрацьовуються у структурному підрозділі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції якого віднесено питання розгляду матеріалів щодо нагородження заохочувальними відзнаками.

У разі внесення подання із грифом "Таємно" або "Для службового користування" матеріали опрацьовуються вказаним структурним підрозділом разом із режимно-секретним органом апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

За результатами опрацювання звернення та доданих до нього документів структурний підрозділ апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції якого віднесено питання розгляду матеріалів щодо нагородження заохочувальними відзнаками, готує проект подання про нагородження медаллю "Честь. Слава. Держава".

У випадку невідповідності звернень та доданих до них документів цьому Положенню, вони повертаються суб'єкту звернення.

Повторне подання про нагородження медаллю "Честь. Слава. Держава" вноситься після усунення вказаних недоліків відповідно до вимог, передбачених цим Положенням.

За достовірність відомостей поданих матеріалів відповідає суб'єкт звернення.

2.5. Подання про нагородження медаллю "Честь. Слава. Держава" вноситься Київському міському голові першим заступником голови Київської міської державної адміністрації.

2.6. Подання про нагородження медаллю "Честь. Слава. Держава" та додані до нього документи опрацьовуються у Київського міського голови.

За результатами опрацювання подання та документів до нього, за умови дотримання вимог цього Положення, структурний підрозділ апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції якого віднесено питання розгляду матеріалів щодо нагородження заохочувальними відзнаками, в установленому порядку готує проект розпорядження Київського міського голови про нагородження медаллю "Честь. Слава. Держава".

3. Порядок вручення медалі "Честь. Слава. Держава"
3.1. Нагородження медаллю "Честь. Слава. Держава" здійснюється відповідно до розпорядження Київського міського голови.

3.2. Медаль "Честь. Слава. Держава" вручається Київським міським головою або за його дорученням заступником міського голови - секретарем Київської міської ради, першим заступником та заступниками голови Київської міської державної адміністрації, керівником апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Вручення медалі "Честь. Слава. Держава" проходить, як правило, в урочистій обстановці.

Ескіз та опис медалі "Честь. Слава. Держава" наведено у додатку 2 до цього Положення.

3.3. Особі, нагородженій медаллю "Честь. Слава. Держава", разом із медаллю вручається посвідчення до медалі "Честь. Слава. Держава" (ескіз та опис наведено у додатку 3 до цього Положення).

3.4. Облік осіб, яких нагороджено медаллю "Честь. Слава. Держава", здійснюється у структурному підрозділі апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до компетенції якого віднесено питання розгляду матеріалів щодо нагородження заохочувальними відзнаками.

4. Порядок носіння та зберігання медалі "Честь. Слава. Держава"
4.1. Медаль "Честь. Слава. Держава" носиться з лівого боку грудей і розміщується після знаків державних нагород України та іноземних державних нагород.

4.2. У разі втрати або пошкодження медалі "Честь. Слава. Держава" та/або посвідчення про медаль "Честь. Слава. Держава" дублікати не видаються.

Київський міський голова В. Кличко

Додаток 2
до Положення про медаль "Честь. Слава. Держава"

Ескіз та опис медалі "Честь. Слава. Держава"

Медаль "Честь. Слава. Держава" виготовляється з металу срібного кольору і має форму хреста розміром 32 х 32 мм.

На лицьовому боці медалі розміщене стилізоване зображення Архангела Михаїла в обрамленні дубового вінця на срібному козацькому хресті.

Козацький хрест з променів сонця накладений на пурпуровий Андріївський хрест з перехрещеними срібними козацькими шаблями, які кінцями направлені до низу.

На зворотному боці медалі у центрі - напис найменування медалі "Честь. Слава. Держава".

Всі зображення і написи рельєфні.

За допомогою кільця з вушком медаль з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою шовковою муаровою стрічкою білого кольору, з кожного боку з повздовжніми смужками:

з правої сторони - сірого, пурпурового та сірого кольорів;

з лівої сторони - синьо-жовтого, сірого, пурпурового та сірого кольорів.

У нижній частині колодки - тонка металева фігурна дужка із заокругленим виступом та отвором посередині.

На зворотному боці колодки - застібка для прикріплення медалі до одягу.

Ширина стрічки - 28 мм, ширина смужок: сірого кольору - по 1 мм кожна, пурпурового кольору - по 5 мм кожна, сірого - по 3 мм кожна.

Розмір прямокутної колодки до медалі: висота - 42 мм, ширина - 28 мм. Розмір фігурної дужки до колодки: висота - 2 мм, ширина - 30 мм, висота

заокругленого виступу - 2 мм.

Планка медалі являє собою прямокутну металеву пластинку, обтягнуту стрічкою, як на колодці медалі. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.

Символіка кольорів:

срібло - символ чистоти, мудрості, миру;

пурпуровий - символ гідності, сили й могутності.

ЧСД1.jpg
ЧСД1.jpg (17.47 Кб) Переглянуто 4188 разів

Додаток 3
до Положення про медаль "Честь. Слава. Держава"

Ескіз та опис посвідчення до медалі "Честь. Слава. Держава"

Посвідчення являє собою прямокутник 80 х 110 мм, виготовлений із твердого картону в обкладинці із штучної шкіри темно-синього кольору, складеного на згин у вигляді книжки.

На обкладинці посвідчення розташовується зображення Герба міста Києва, під яким зроблено напис у три рядки друкованими літерами - "ПОСВІДЧЕННЯ", під ним "до медалі", під ним - "Честь. Слава. Держава". Зображення Герба міста Києва та написи - золотистого кольору, шрифт Bell MT, кегль 16, напівжирний.

Ліва внутрішня частина посвідчення являє собою площину з перетіканням від світло-блакитного до світло-жовтого кольору. У лівій верхній частині внутрішньої площини посвідчення посередині розміщено зображення медалі "Честь. Слава. Держава". Нижче під цим зображенням, посередині лівої частини внутрішньої площини посвідчення, в один рядок розміщується напис чорного кольору "N _______", виконаний шрифтом Bell MT чорного кольору, кеглем 12.

Права внутрішня частина посвідчення являє собою площину з перетіканням від світло-блакитного до світло-жовтого кольору. У правій верхній частині внутрішньої площини посвідчення посередині вгорі розміщено у три рядки, під якими є підписи "прізвище", "ім'я" та "по батькові" для внесення відомостей щодо прізвища, ім'я, по батькові нагородженого.

Під цим написом посередині у три рядки великими літерами чорного кольору розміщено надписи "РОЗПОРЯДЖЕННЯМ", під ним "КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ", під ним "від __________________ N _____".

Під цим написом посередині літерами чорного кольору в одному рядку розміщено напис: "НАГОРОДЖЕНО", у другому - медаллю, у третьому - "Честь. Слава. Держава", який виконано шрифтом Bell MT, чорного кольору, кеглем 15, напівжирним, нижче напис "за мужність, патріотизм, високу громадянську позицію", який виконано шрифтом Bell MT чорного кольору, кеглем 10, напівжирним.

Нижче у два рядки розміщено напис "Київський міський голова ________" для підпису, під цим написом літери "М. П." - для печатки. Написи виконані шрифтом Bell MT чорного кольору, кеглем 10.

Внутрішня частина посвідчення захищена підложкою із стилізованим зображенням Герба Києва по всій площині та додатково на правій внутрішній частині - по центру площини.

ЧСД2.jpg
ЧСД2.jpg (23.7 Кб) Переглянуто 4188 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 11501
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відзнаки Київської міської ради та КМДА

Повідомлення ABG » 07 лютого 2021, 15:03

Рішення Київської міської ради
№ 311/9368 від 22 травня 2013 року

Про заснування пам’ятного нагрудного знака “70 років визволення Києва від фашистських загарбників”

Відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про столицю України — місто-герой Київ” та з метою вшанування історичного подвигу народу в обороні та визволенні столиці України — міста-героя Києва Київська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Заснувати пам’ятний нагрудний знак “70 років визволення Києва від фашистських загарбників”.
2. Затвердити Положення про пам’ятний нагрудний знак “70 років визволення Києва від фашистських загарбників” згідно з додатком 1.
3. Затвердити опис пам’ятного нагрудного знака “70 років визволення Києва від фашистських загарбників” згідно з додатком 2.
4. Рішення набуває чинності з моменту його офіційного оприлюднення.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв’язків та інформаційної політики

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 1 до рішення Київради
від 22.05.2013 № 311/9368

Положення про пам’ятний нагрудний знак "70 років визволення Києва від фашистських загарбників"

1. Пам’ятним нагрудним знаком "70 років визволення Києва від фашистських загарбників” (далі — пам’ятний нагрудний знак) нагороджуються ветерани Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, які брали участь у визволенні та обороні столиці України — міста Києва від фашистських загарбників, активісти громадських організацій м. Києва, які проводять активну роботу з героїко-патріотичного виховання дітей та молоді.
2. Для вручення пам’ятного нагрудного знака ветеранам Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років районними в місті Києві державними адміністраціями, громадськими організаціями ветеранів м. Києва складається та затверджується список про нагородження пам’ятним нагрудним знаком “70 років визволення Києва від фашистських загарбників” (далі — Список).
Список має містити такі відомості про особу: прізвище, ім’я, по батькові; домашня адреса; документ, на підставі якого особу внесено до Списку.
3. Підставою для включення до Списку є документи, які відповідно до законодавства підтверджують статус особи — ветерана Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.
4. Для вручення пам’ятного нагрудного знака активістам громадських організацій м. Києва, які проводять активну роботу з героїко-патріотичного виховання дітей та молоді, громадськими організаціями ветеранів м. Києва подається клопотання про відзначення пам’ятним нагрудним знаком разом з характеристикою особи, яку представляють до відзначення.
5. Вручення пам’ятного нагрудного знака ветеранам війни — делегатам, запрошеним з регіонів України, країн СНД та Західної Європи, здійснюється відповідно до списку делегації.
6. Пам’ятний нагрудний знак вручається в урочистій обстановці Київським міським головою, заступником міського голови — секретарем Київради, головою Київської міської державної адміністрації або за його дорученням одним із заступників голови Київської міської державної адміністрації, головами районних в місті Києві державних адміністрацій.
7. Разом з пам’ятним нагрудним знаком нагороджуваному вручається посвідчення встановленого зразка.
8. Про вручення пам’ятного нагрудного знака складається акт, що передається до управління у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
9. Пам’яний нагрудний знак носиться на правій стороні грудей після державних нагород України.
10. Втрачений нагрудний знак або посвідчення до нього повторно не видаються.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

Додаток 2
до рішення Київради
від 22.05.2013 № 311/9368

Опис пам’ятного нагрудного знака “70 років визволення Києва від фашистських загарбників"

Пам’ятний нагрудний знак “70 років визволення Києва від фашистських загарбників” виготовляється із томпаку з покриттям “під золото” і має форму кола діаметром 32 мм.
На лицьовому боці пам’ятного нагрудного знака, у центрі, розміщено зображення пам’ятника визволителям Києва. По колу напис: “70 років визволення Києва від фашистських загарбників”.
На зворотному боці пам’ятного нагрудного знака, у центрі, розміщено зображення Архангела Михаїла і по колу напис: “70 років визволення Києва від фашистських загарбників”. Написи розміщені на білому фоні.
Всі зображення і написи рельєфні. Пам’ятний нагрудний знак має випуклий бортик.
До верхньої частини знаку прикріплене кільце з вушком, яке сполучається з м’якою колодкою металевим прямокутником. Колодка виготовляється із металу з покриттям “під золото”. Розмір колодки: висота — 42 мм, ширина — 28 мм. Стрічка пам’ятного нагрудного знака червона муарова шириною 28 мм з повздовжніми смужками жовтого та синього кольору з обох боків.
На зворотному боці колодки прорізи для прикріплення стрічки, а також застібка для кріплення пам’ятного нагрудного знака до одягу.

Заступник міського голови — секретар Київради Г. Герега

70-роківК.jpg
70-роківК.jpg (11.73 Кб) Переглянуто 4177 разів
70_К.jpg
проєкт
70_К.jpg (19.27 Кб) Переглянуто 4177 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 11501
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Відзнаки Київської міської ради та КМДА

Повідомлення Mykola Chmyr » 09 вересня 2022, 14:07

У столиці внесли зміни до Положення про звання «Почесний громадянин міста Києва»


У столиці внесли зміни до Положення про звання «Почесний громадянин міста Києва».

Таке рішення було прийнято сьогодні, 08 вересня, на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання 80 депутатами.

За словами депутата Київської міської ради, секретаря постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків Ігоря Хацевича, наразі потребує перегляду Положення про звання «Почесний громадянин міста Києва».

«У Положення необхідно внести доповнення щодо можливості у виняткових випадках вносити подання на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Києва» протягом поточного року. У такому випадку подання має бути ініційоване 2/3 депутатів від загального складу Київської міської ради або Київським міським головою», – наголосив Ігор Хацевич.

Депутат додав, що відповідні доповнення сприятимуть оптимізації й удосконаленню Положення про звання «Почесний громадянин міста Києва».
8.9.2022


https://kmr.gov.ua/uk/content/u-stolyci ... sta-kyyeva
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 3481
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відзнаки Київської міської ради та КМДА

Повідомлення Mykola Chmyr » 18 січня 2023, 15:54

У Києві шануватимуть борців за Незалежність
Віталій Кличко підписав рішення Київської міської ради «Про статус борця за незалежність України у ХХ столітті на території міста Києва»
16 січня 2023
Київський міський голова Володимир Кличко своїм підписом затвердив Рішення "Про статус борця за незалежність України у ХХ столітті на території міста Києва".

Про це повідомив Олесь Шевченко.

"Порядок надання статусу борця за незалежність України у XX столітті на території міста Києва" міська рада затвердила ще 15 грудня. Однак, рішення досі не було підписане міським головою.

Документ передбачає створення комісії у справах борців за незалежність, яка буде готувати пропозиції для міського голови щодо визнання борцями за незалежність конкретних осіб.

Фізичні особи та громадські організації можуть подавати свої пропозиції на ім'я міського голови. Комісія розгляне ці пропозиції і вирішить чи надавати статус борця за Незалежність.

Борцям за незалежність буде вручатися нагрудний знак.


https://www.istpravda.com.ua/short/2023/01/16/162288/

2221df9-325772240-880223383027582-766309327436440245-nобр.jpg
2221df9-325772240-880223383027582-766309327436440245-nобр.jpg (29.76 Кб) Переглянуто 805 разів
Аватар користувача
Mykola Chmyr
Moderator
 
Повідомлення: 3481
З нами з: 19 грудня 2009, 18:12
Звідки: Київ

Re: Відзнаки Київської міської ради та КМДА

Повідомлення ABG » 21 січня 2023, 22:52

Віталій Кличко вручив Борису Джонсону відзнаку «Почесний громадянин Києва»
19 СІЧНЯ 2023
Міський голова Києва на полях Форуму в Давосі зустрівся з колишнім прем’єр-міністром Великої Британії.
Рішення про присвоєння звання Почесного громадянина Києва Борису Джонсону Київрада схвалила наприкінці листопада 2022 року.
Давоський економічний форум-2023 приніс Києву не лише нові домовленості про інвестиції та співпрацю. На саміті впливових і відомих у всьому світі інвесторів і політиків, мер Києва Віталій Кличко вручив відзнаку Почесного громадянина Києва екс-прем’єру Великої Британії Борису Джонсону.
https://vechirniy.kyiv.ua/news/77478/


Посвідчення з перевернутими кольорами на стрічці:

dzhonson1.jpg
dzhonson1.jpg (30.6 Кб) Переглянуто 746 разів
dzhonson2.jpg
dzhonson2.jpg (41.7 Кб) Переглянуто 747 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 11501
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Поперед.

Повернутись в Відзнаки органів місцевого самоврядування

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

cron