Закони про місцеве самоврядування

Герби, печатки, прапори та гімни міст, селищ і сіл

Закони про місцеве самоврядування

Повідомлення ABG » 01 квітня 2017, 17:10

Закон України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування", прийнятий 7 грудня 1990 року N 533-XII (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 2, ст. 5).
Закон втратив чинність на підставі Закону N 280/97-ВР від 21.05.97 (ВВР, 1997, N 24, ст.170).
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/533-12

Закон визначав засади місцевого та регіонального самоврядування.
У ньому розрізнялися поняття "місцеве самоврядування" та "регіональне самоврядування":
Стаття 1. Поняття і територіальна основа місцевого та регіонального самоврядування

Місцеве самоврядування в Україні - це територіальна самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя в межах Конституції України, законів України та власної фінансово-економічної бази.
Територіальну основу місцевого самоврядування становлять сільрада, селище, місто.
Органами місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські Ради народних депутатів.
Однойменні адміністративно-територіальні одиниці, які мають спільний адміністративний центр, можуть об'єднуватися в одну за взаємною згодою відповідних Рад та з урахуванням інтересів населення шляхом місцевого референдуму. (Частина четверта статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3039-12 від 03.03.93)
Базовим рівнем місцевого самоврядування є сільради, селища міського типу, міста.
Найменування або перейменування сіл, селищ, міст, районів, областей вирішуються виключно шляхом місцевого референдуму. (Статтю 1 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 3039-12 від 03.03.93)
Органи місцевого самоврядування сільради, селища, міста з метою більш ефективного здійснення своїх прав і обов'язків можуть об'єднуватися в асоціації, інші форми добровільних об'єднань.
Регіональне самоврядування в Україні - це територіальна самоорганізація громадян для вирішення безпосередньо або через органи, які вони утворюють, питань місцевого життя в межах Конституції України та законів України.
Територіальну основу регіонального самоврядування становлять район, область.
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8838
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Закони про місцеве самоврядування

Повідомлення ABG » 01 квітня 2017, 17:13

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", прийнятий 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст.170).
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80

У ньому запроваджено трохи інші поняття:
Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі

Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення:
- територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;
- адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село;
{Офіційне тлумачення абзацу третього статті 1 див. в Рішенні Конституційного Суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001}
- місцевий референдум - форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування;
- загальні збори - зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення;
- представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення;
- районні та обласні ради - органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;
[...]
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8838
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Закони про місцеве самоврядування

Повідомлення ABG » 01 квітня 2017, 17:24

Питання про місцеві символи згадується у законі 1997 р.
Стаття: Гречило А. Новий закон і старі проблеми // Знак. – 1997. - Ч. 13. – С. 2.
Новий закон і старі проблеми

Верховна Рада України ухвалила 21 травня 1997 р. новий Закон України Про місцеве самоврядування, який був підписаний Президентом України Леонідом Кучмою й у червні офіційно опублікований. Ще з 1996 р. від УГТ подавалися робочим групам і депутатським комісіям пропозиції про необхідність внесення в закон статтей про місцеву символіку та їх конкретні формулювання. Основні рекомендації були враховані, а в окремих аспектах навіть дещо “перепрацьовані”. Наведемо важливіші статті з цих питань:

“Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування
...9. Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради мають печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.

Стаття 22. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей
1. Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну символіку (герб, прапор тощо), яка відображає їх історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції.
2. З урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районними, обласними радами може бути затверджена символіка відповідно району, області.
3. Зміст, опис та порядок використання символіки територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей визначаються відповідною радою згідно з законом.

Стаття 23. Підняття Державного Прапора України
На будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети, піднімається Державний Прапор України.

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад
1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:
...49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях
1. Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються такі питання:
...14) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району, області.”

У зв’язку з тим, що система місцевої символіки ще не опрацьована повністю й більшість територіальних громад попросту не мають своїх гербів, зовсім слушно викладені положення про застосування на печатках місцевих рад зображення Державного Герба України (Ст.16, п.9). Перехід до загальноприйнятої в світі й обґрунтованої історично в Україні практики використання на печатках органів самоврядування місцевих символів можна буде здійснити тільки через певний період, протягом якого всі територіальні громади приймуть власні герби. За теперішнім адміністративно-територіальним устроєм таких громад нараховується близько 11000 (не виключено, що з роз’єднанням окремих сільських громад їх кількість зросте), тому на впровадження місцевої символіки потрібний досить тривалий час.
До прийняття згаданого закону в Україні існували поняття таких видів населених пунктів: міські поселення - міста і селища міського типу; сільські поселення - селища і села. Новим законом передбачено: міста, селища (хоча більш доцільним видається історичне поняття “містечко”, яке функціонувало на українських землях від середньовіччя до середини ХХ ст.) і села. Традиційно герб був характерною ознакою самоуправління в містах і містечках (що й спричинилося до сформування окремої галузі - міська геральдика). Однак розвиток у ХХ ст. місцевого самоврядування, наділення такими функціями сільських громад і практика затвердження їх гербів (в Україні - з 1990 р.) цілком оправдано знайшли своє віддзеркалення у законі, яким передбачено прийняття своєї символіки селами (Ст.22, п.1). Це також зобов’язує до впровадження в українській фаховій термінології поняття “самоврядна (муніципальна) геральдика і вексилологія”, що має ширше значення, ніж “міська”.
Також слушно питання місцевих гербів і прапорів віднесене до виключної компетенції місцевих рад (Ст.26, п.1-49). Певні зауваження викликає формула щодо затвердження “Положення про зміст, опис та порядок використання символіки” - більш доцільним видавалось би: “затвердження символіки та Положення про порядок її використання”. За попередні роки символи іноді затверджувалися рішеннями виконавчих комітетів, а навіть і розпорядженнями голів рад, однак тепер це питання стає прерогативою сесій рад як вищого представницького органу місцевого самоврядування. У цьому випадку єдиною проблемою залишається належний фаховий рівень виконання символіки, оскільки зараз жодний вищий державний орган не може в цьому питанні ні зобов’язувати місцеві ради, ні відміняти їх рішення. Щоправда, консультаційна діяльність УГТ протягом останніх років навіює певний оптимізм, хоча приклади невдалого місцевого герботворення також трапляються.
Разом із цим законом передбачено й функціонування територіальних (земельних) гербів та прапорів як символів районів та областей. Якщо існування символіки областей має під собою історичну традицію, то потреба у створенні емблем для дрібних адміністративно-територіальних утворень (районів) викликає великі сумніви. На українських землях від кінця ХVІІІ до середини ХХ ст. (за окремими винятками) роль повітових гербів відігравали міські (знаки адміністративних центрів повітів). У сучасних умовах при потребі зовсім достатньо також обмежитися використанням міських знаків, без затвердження окремих гербів районів, а тим більше - прапорів. Проблема обласних символів також вимагає єдиного підходу. Вже перші ініціативи в Закарпатській та Чернівецькій областях засвідчили різні тенденції: в одному випадку використано історичний земельний герб, в іншому - створено новий з елементами міського. Зрештою, Україна є унітарною державою, а не федеративною чи конфедеративною, тому видається помилковим закріплення права приймати символи області як виключну компетенцію обласної ради (Ст.43, п.1-14). Варто було передбачити хоча б попереднє погодження з якимись вищими державними органами. І зовсім наївним є пункт, що символи областей і районів приймаються “з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст” (Ст.22, п.1-2). Невже законотворці серйозно вірили в подібне “врахування” й які критерії переважатимуть, коли “пропозиції органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст” будуть протилежними за змістом? Коли ж згадати, що в процесі прийняття закону ставились питання про ліквідацію районних та обласних рад, котрі зрештою залишились із досить “куцими” повноваженнями, то нічого дивного, що закон спровокував “геральдичну сверблячку” напередодні нових виборів саме на рівні районів і областей. Проте поняття “виключної компетенції” дає змогу новообраним радам відміняти невдалі рішення своїх попередників, тому будемо надіятися, що з часом проблема територіальної геральдики й прапорництва врегулюється на належному рівні.
Час покаже, чи новий закон Про місцеве самоврядування матиме позитивне значення для розвитку місцевої символіки, чи негативне. Він створює нарешті хоча б якусь законодавчу базу для її існування. Інша справа, що вона потребує розширення й уточнення, щоб окремі недоліки не спричинилися до поширення геральдичного кічу або й псевдополітичних коміксів. Зрештою, закон поганий, але він закон.

Андрій ГРЕЧИЛО (Львів)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8838
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Закони про місцеве самоврядування

Повідомлення ABG » 25 червня 2017, 09:55

У цитованому вище Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" один з типів поселень визначається як "селище".
Частиною першою статті 133 Конституції України встановлено, що систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
Однак у старій системі вживалися два різні поняття: для міських поселень - "селище міського типу", а для сільських - "селище".
Тому й надалі вживається визначення "СМТ" (селище міського типу).
Ось пояснення Міністерства юстиції: http://old.minjust.gov.ua/section/539
https://minjust.gov.ua/m/list-rozyasnen ... nnyam-zmin
Положення пункту 13 частини першої статті 92 Конституції України про те, що виключно законами України визначається «територіальний устрій України», треба розуміти так, що питання територіального устрою України, зокрема визначення змісту цього поняття, правового статусу і видів адміністративно-територіальних одиниць, повноваження органів щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою України, є питаннями загальнодержавного значення і врегульовуються лише законом (абзац перший пункту 3 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 13 липня 2001 року № 11-рп (справа про адміністративно-територіальний устрій).

На сьогоднішній день Верховною Радою України не прийнято законодавчого акта із зазначеного питання.

Водночас преамбулою Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року № 1654-X (яке відповідно до пункту 1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України є чинним в частині, що не суперечить Конституції України) встановлено, що адміністративно-територіальними одиницями Української РСР є: область, район, місто, район у місті, селище міського типу, сільрада, село і селище.

Населені пункти, які є на території Української РСР, поділяються на міські і сільські.

До міських населених пунктів належать міста республіканського, обласного, районного підпорядкування і селища міського типу, до сільських – села і селища незалежно від їх адміністративної підпорядкованості.

Конституція України
Стаття 92. Виключно законами України визначаються:
... 13) територіальний устрій України;
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8838
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Закони про місцеве самоврядування

Повідомлення ABG » 25 червня 2017, 10:04

Чинний Указ Президії Верховної Ради Української РСР "Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР" (з змінами, внесеними згідно із Законом N 4865-VI (4865-17) від 24.05.2012, ВВР, 2013, N 17, ст.150):
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1654-10
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президії Верховної Ради Української РСР
від 12 березня 1981 року N 1654-X

ПОЛОЖЕННЯ про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР

Адміністративно-територіальними одиницями Української РСР є:
область, район, місто, район у місті, селище міського типу, сільрада, село і селище.

Населені пункти, які є на території Української РСР, поділяються на міські і сільські.

До міських населених пунктів належать міста республіканського, обласного, районного підпорядкування і селища міського типу, до сільських - села і селища незалежно від їх адміністративної підпорядкованості.
[...]
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8838
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Закони про місцеве самоврядування

Повідомлення ABG » 21 грудня 2018, 12:19

Закон України "Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад)"
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1866-15

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про порядок обчислення скликань представницьких
органів місцевого самоврядування (рад)


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 45, ст.504 )
{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 13-рп/2009 ( v013p710-09 ) від 04.06.2009 }

Цей Закон визначає порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад) виходячи з факту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року ( 1427-12 ).

Стаття 1. Порядок обчислення скликань

1. Скликання всіх представницьких органів місцевого самоврядування (рад) мають єдиний порядок обчислення.

2. Відлік скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад) розпочинається із скликання, обраного на виборах 1990 року, яке є першим скликанням. Представницькі органи місцевого самоврядування (ради), обрані в 1994, 1998, 2002 та наступних роках, є відповідно представницькими органами місцевого самоврядування (радами) другого, третього, четвертого та наступних скликань.

{ Положення статті 2 втратило чинність, як таке, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду N 13-рп/2009 ( v013p710-09 ) від 04.06.2009 }

Стаття 2. Скликання органу, обраного на позачергових виборах

Обрання нового складу представницького органу місцевого самоврядування (ради) на позачергових виборах не вважається новим скликанням цього представницького органу.

Стаття 3. Скликання органу, обраного на перших виборах

Представницький орган місцевого самоврядування (рада), обраний на перших виборах, проведених у випадку, передбаченому законом, вважається представницьким органом місцевого самоврядування (радою) чергового скликання, яке відповідає скликанню всіх представницьких органів місцевого самоврядування (рад).

Стаття 4. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Органам місцевого самоврядування протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
- привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
- забезпечити в межах своїх повноважень прийняття рішень, необхідних для реалізації цього Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1866-IV
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8838
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів


Повернутись в Муніципальні символи

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

cron