Національна премія України імені Тараса Шевченка

Ордени, медалі та почесні звання

Національна премія України імені Тараса Шевченка

Повідомлення ABG » 05 березня 2011, 10:34

Республiканська премiя iменi Т.Г. Шевченка заснована з 20 травня 1961 року Постановою Ради Мiнiстрiв УРСР. Згiдно цiєї Постанови було встановлено нагороджувати видатних митцiв за високоiдейнi й високохудожнi твори та роботи у галузi лiтератури, образотворчого мистецтва, музики, театрального мистецтва та кiнематографiї. Нагорода лауреатiв Шевченкiвської премiї вiдбулася вперше 9 березня 1962 року. Першими Диплом та Почесний знак лауреата отримали Павло Тичина, Олесь Гончар в галузi лiтератури i Платон Майборода в галузi музики. Грошова винагорода лауреата виплачувалася у розмiрi 2500 крб. Вiд 23 квiтня 1969 року Республiканська премiя отримала назву "Державна Премiя УРСР iменi Т.Г.Шевченка", а згiдно Указу Президента України вiд 22 червня 2000 року № 808/2000 найвища нагорода в Українi в галузi культури набула нового статусу: "Нацiональна премiя України iменi Тараса Шевченка".
Присудження Нацiональної премiї провадиться Указом Президента України щорiчно. П'ять Нацiональних премiй встановлено з таких номiнацiй:
- художня лiтература (поезiя, проза, драматургiя, переклади):
- документальна i науково-критична лiтература (естетика, лiтературознавство, мистецтвознавство, есеiстика, критика, мемуаристика, бiблiографiї, публiцистика, журналiстика);
- образотворче мистецтво (живопис, графiка, скульптура, монументальне мистецтво, народне мистецтво);
- сценiчне та екранне мистецтво (театральнi та телевiзiйнi вистави, режисерськi, сценографiчнi, акторськi роботи, опернi арiї, документальнi кiно- i телефiльми, анiмацiя).
Комiтет з Нацiональної премiї України проводить розгляд творiв та робiт у три конкурснi тури: перший тур - попереднiй вiдбiр творiв i робiт та допущення їх до другого туру конкурсу шляхом обговорення та вiдкритого голосування; другий тур - допущення творiв i робiт до третього туру конкурсу шляхом таємного голосування: публiкацiя в газетi "Урядовий кур'єр" списку авторiв, допущених до третього туру: аналiз матерiалiв преси, вiдгукiв та пропозицiй, пiдготовка в разi необхiдностi експертних висновкiв; третiй тур - пiдсумкове обговорення творiв i робiт, прийняття шляхом таємного голосування рiшення щодо кандидатур на присудження Нацiональної премiї i подання його до Комiсiї державних нагород та геральдики для пiдготовки висновкiв про присудження Нацiональної премiї i внесення на розгляд Президентовi України вiдповiдних пропозицiй.
Твори i роботи, якi у конкурсному вiдборi дiйшли до третього туру, можуть висуватися повторно, але не бiльше двох разiв.
Комiтет приймає твори i роботи за здобуття Нацiональної премiї наступного року з 1 серпня до 1 листопада поточного року.
Колектив авторiв твору, висунутий на здобуття Нацiональної премiї, не може становити трьох осiб, а колектив виконавцiв - п'яти учасникiв. Не допускається включення до колективу претендентiв осiб, якi виконували адмiнiстративнi, органiзаторськi чи консультативнi функцiї.
Нацiональна премiя присуджується авторовi чи виконавцевi один раз за життя. Лауреатам Нацiональної премiї Комiтетом виплачується грошова частина, розмiр якої визначається кожного року Президентом України.
(http://kobzar.info/memories/state_premium/)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8629
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Національна премія України імені Тараса Шевченка

Повідомлення ABG » 05 березня 2011, 10:40

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Національну премію України імені Тараса Шевченка
(Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 808/2000 (808/2000) від 22.06.2000 N 950/2001 (950/2001) від 10.10.2001 N 1599/2005 (1599/2005) від 14.11.2005)

З метою піднесення ролі і престижу Державної премії України імені Тараса Шевченка як найвищої в Україні премії в галузі культури, літератури і мистецтва п о с т а н о в л я ю:
1. Перейменувати Державну премію України імені Тараса Шевченка в Національну премію України імені Тараса Шевченка.
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента N 1599/2005 ( 1599/2005 ) від 14.11.2005 )
( Стаття 3 втратила чинність на підставі Указу Президента N 950/2001 ( 950/2001 ) від 10.10.2001 )
( Стаття 4 втратила чинність на підставі Указу Президента N 950/2001 ( 950/2001 ) від 10.10.2001 )
( Стаття 5 втратила чинність на підставі Указу Президента N 950/2001 ( 950/2001 ) від 10.10.2001 )
6. Установити, що статус лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка прирівнюється до статусу лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка.
7. Визнати такими, що втратили чинність:
статтю 2 Указу Президента України від 2 вересня 1996 року N 781 ( 781/96 ) "Про Комітет із Державних премій України імені Тараса Шевченка";
статті 1 і 2 Указу Президента України від 29 листопада 1996 року N 1146 ( 1146/96 ) "Питання Комітету із Державних премій України імені Тараса Шевченка".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 27 вересня 1999 року
N 1228/99

(http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ ... =1228%2F99)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8629
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Національна премія України імені Тараса Шевченка

Повідомлення ABG » 05 березня 2011, 10:54

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання Національної премії України імені Тараса Шевченка
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011 }

1. Затвердити:
Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка (додається).
Положення про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (додається).
2. Твори на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2011 року, висунуті в установленому порядку до набрання чинності цим Указом, підлягають розгляду, обговоренню та оцінці Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка відповідно до Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, затвердженого цим Указом.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 14 листопада 2005 року N 1599 ( 1599/2005 ) "Про деякі питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка";
Указ Президента України від 5 березня 2007 року N 178 ( 178/2007 ) "Про внесення змін до Положення про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка";
пункт 3 статті 1 Указу Президента України від 4 грудня 2007 року N 1179 ( 1179/2007 ) "Про додаткові заходи щодо підтримки досліджень теми Голодомору 1932-1933 років в Україні";
Указ Президента України від 3 березня 2008 року N 191 ( 191/2008 ) "Про внесення зміни до Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка";
статтю 1 Указу Президента України від 8 грудня 2008 року N 1150 ( 1150/2008 ) "Питання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка";
статтю 2 Указу Президента України від 6 березня 2009 року N 126 ( 126/2009 ) "Про Диплом та Почесний знак лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка".
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 4 жовтня 2010 року N 932/2010


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4жовтня 2010 року N 932/2010
ПОЛОЖЕННЯ
про Національну премію України імені Тараса Шевченка


1. Національна премія України імені Тараса Шевченка (далі - Національна премія) є державною нагородою України, найпрестижнішою творчою відзнакою за вагомий внесок у розвиток культури.
2. Національна премія встановлена для нагородження за найвидатніші твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, які є вершинним духовним надбанням Українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення і демократизацію українського суспільства.
Нагородження (присудження) Національною премією провадиться Указом Президента України.
3. Щорічно присуджується до п'яти Національних премій, але не більше однієї з кожного напряму (література, літературознавство і мистецтвознавство, публіцистика і журналістика, кінематографія, музичне, театральне, концертно-виконавське, народне і декоративно-прикладне та образотворче мистецтво).
4. На здобуття Національної премії висуваються нові оригінальні твори, опубліковані (випущені у світ) у завершеному вигляді протягом останніх п'яти років, але не пізніш як за півроку до їх висунення на здобуття Національної премії.
На здобуття Національної премії не можуть бути висунуті наукові твори, монографії, підручники чи посібники, а також альбоми-каталоги.
5. Твори на здобуття Національної премії висуваються Міністерством культури і туризму України, Державним комітетом телебачення та радіомовлення України, Національною академією наук України, Національною академією мистецтв України, національними та всеукраїнськими творчими спілками, Українським фондом культури, Всеукраїнським товариством "Просвіта" імені Тараса Шевченка.
При висуванні твору вказується його творець (автор, виконавець), колектив творців (для авторів твору - не більше трьох осіб, для виконавців твору - не більше п'яти осіб). До колективу авторів, виконавців не допускається включення осіб, які не є творцями цього твору.
Порядок висування творів та оформлення документів визначається Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі - Комітет).
Висування твору на здобуття Національної премії погоджується з його творцем (відповідно автором, виконавцем) чи колективом творців із додержанням законодавства про захист права інтелектуальної власності.
6. Розгляд, обговорення та оцінка творів, висунутих на здобуття Національної премії, проводяться Комітетом за кожним напрямом у три конкурсні тури:
перший тур - попередній відбір творів та допущення їх до участі у другому турі;
другий тур - аналіз матеріалів преси, відгуків та пропозицій, підготовка в разі потреби письмових рецензій; допущення творів до участі у третьому турі; публікація в газеті "Урядовий кур'єр" списку творів, допущених до участі у третьому турі;
третій тур - підсумкове обговорення творів, прийняття рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії і внесення на розгляд Президентові України відповідних пропозицій.
Зміна напряму, за яким твір був висунутий на здобуття Національної премії, не допускається.
7. Повторно, але не більше, ніж двічі, на здобуття Національної премії можуть висуватися твори, які в конкурсному відборі були допущені до участі у третьому турі.
8. Твори на здобуття Національної премії наступного року приймаються Комітетом з 1 серпня до 1 листопада поточного року.
9. Національна премія може бути присуджена громадянину України, іноземцю, особі без громадянства.
10. Національна премія присуджується особі один раз за життя.
11. Особі, удостоєній Національної премії, присвоюється звання лауреата Національної премії і вручаються Диплом та Почесний знак лауреата Національної премії.
Описи Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії затверджуються Президентом України.
12. Лауреатам Національної премії виплачується грошова частина премії в розмірі, який визначається щороку Президентом України за пропозицією Комітету.
У разі відзначення Національною премією колективу авторів твору чи колективу виконавців твору Диплом та Почесний знак видаються кожному лауреату, а грошова частина премії ділиться між ними порівну.
13. Указ Президента України про присудження Національної премії публікується до 9 березня в газеті "Урядовий кур'єр", оприлюднюється в інших засобах масової інформації.
14. Дипломи та Почесні знаки лауреатам Національної премії вручаються Президентом України під час урочистого відзначення дня народження Тараса Шевченка.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 4 жовтня 2010 року N 932/2010
ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка


1. Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі - Комітет) є допоміжним органом, що забезпечує здійснення Президентом України повноважень із нагородження Національною премією України імені Тараса Шевченка (далі - Національна премія).
2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Комітет для здійснення покладеного на нього завдання:
постійно відстежує літературні і мистецькі процеси в Україні та за її межами, аналізує їх, визначає найяскравіші, найвидатніші духовні надбання вітчизняної культури;
приймає до розгляду твори, висунуті в установленому порядку на здобуття Національної премії;
розглядає, обговорює та оцінює твори, висунуті на здобуття Національної премії;
приймає шляхом таємного голосування рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії;
розробляє у разі потреби пропозиції щодо зразків Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії, вносить відповідні пропозиції Комісії державних нагород та геральдики;
організовує в межах компетенції вручення Дипломів, Почесних знаків лауреатам Національної премії; { Абзац сьомий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011 }
виплачує лауреатам Національної премії її грошову частину; { Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011 }
сприяє популяризації творів лауреатів Національної премії.
4. Комітет має право:
утворювати експертні комісії з числа високопрофесійних, авторитетних фахівців у галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики;
залучати (у тому числі на договірній основі) до письмового рецензування творів, висунутих на здобуття Національної премії, високопрофесійних, авторитетних фахівців у галузі літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики;
проводити консультативні наради, тематичні семінари, круглі столи для обговорення творів, висунутих на здобуття Національної премії;
відряджати членів Комітету та рецензентів для ознайомлення з театральними виставами, концертними програмами, творами образотворчого та монументального мистецтва. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011 }
5. Комітет утворюється у складі голови, заступника голови та членів Комітету. { Абзац перший пункту 5 в редакції Указу Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011 }
Голова Комітету призначається та звільняється Президентом України. { Абзац пункту 5 в редакції Указу Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011 }
Голова працює у Комітеті, як правило, на постійній основі, інші члени Комітету працюють на громадських засадах. { Абзац пункту 5 в редакції Указу Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011 }
Персональний склад Комітету затверджується Президентом України за поданням голови Комітету з числа високопрофесійних, авторитетних, відомих в Україні літераторів і митців, культурологів, літературознавців і мистецтвознавців, журналістів.
Якщо на здобуття Національної премії висунуто твір члена Комітету або його дружини, чоловіка, близького родича, свояка, такий член Комітету не бере участі в роботі Комітету протягом обговорення та оцінювання творів, прийняття рішення щодо кандидатур на присудження премії.
6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які скликає та проводить голова Комітету, а в разі його відсутності - заступник голови Комітету.
Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше двох третин від його складу.
Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом відкритого голосування, крім прийняття у другому турі рішень про допущення творів до участі у третьому турі, які приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування, та прийняття у третьому турі рішень щодо кандидатур на присудження Національної премії, які приймаються не менш як трьома четвертими голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, шляхом таємного голосування.
Під час прийняття у третьому турі рішення щодо кандидатур на присудження Національної премії член Комітету голосує за один висунутий на здобуття Національної премії твір з кожного напряму.
Якщо в результаті голосування у третьому турі жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітет проводить повторні обговорення і таємне голосування щодо твору, який набрав найбільшу кількість голосів, або творів, що набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні.
У разі якщо за результатом повторного таємного голосування жодний твір не набрав трьох четвертих голосів членів Комітету, які взяли участь у голосуванні, Комітет приймає рішення про невнесення Президентові України пропозиції щодо кандидатури на присудження Національної премії з відповідного напряму.
Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується головою Комітету, а в разі його відсутності - заступником голови Комітету.
7. Організаційне забезпечення діяльності Комітету здійснюється Секретаріатом Комітету у кількості дев'яти осіб, які працюють на постійній основі та є державними службовцями. { Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011 }
Керівник Секретаріату Комітету призначається на посаду та звільняється з посади Керівником Державного управління справами за поданням голови Комітету. { Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011 }
Керівник Секретаріату Комітету здійснює керівництво Секретаріатом, затверджує його структуру та штатний розпис, призначає на посади та звільняє з посад інших працівників Секретаріату Комітету та вирішує в установленому порядку інші питання, пов'язані з діяльністю Секретаріату.
{ Пункт 8 виключено на підставі Указу Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011 }
9. Комітет у встановленому порядку здійснює редакційно-видавничу, інформаційно-просвітницьку діяльність, формує серію видань "Бібліотека Шевченківського комітету".
{ Пункт 9 в редакції Указу Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011 }
10. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
{ Положення доповнено пунктом 10 згідно з Указом Президента N 48/2011 ( 48/2011 ) від 17.01.2011 }

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

(http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ ... 932%2F2010)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8629
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Національна премія України імені Тараса Шевченка

Повідомлення ABG » 05 березня 2011, 11:00

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Диплом та Почесний знак лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка
{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 932/2010 ( 932/2010 ) від 04.10.2010 }

1. Затвердити описи Диплома та Почесного знака лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (додаються).
{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента N 932/2010 ( 932/2010 ) від 04.10.2010 }
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 березня 2009 року
N 126/2009


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 березня 2009 року N 126/2009

ОПИС Диплома лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка

Диплом лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі - Диплом) являє собою папку темно-синього кольору, на лицьовому боці якої вміщено зображення малого Державного Герба України та розташовано напис "Диплом лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка". По периметру папка облямована лиштвою з тисненим зображенням лаврового листя.
Розмір папки 220 x 317 мм.
Внутрішні сторони Диплома мають вклейки зі сріблястого картону розміром 210 x 310 мм. По периметру вклейки прикрашені орнаментом із лаврового листя золотавого кольору.
На лівій вклейці вміщено зображення автопортрета Тараса Шевченка в молодому віці в обрамленні рослинного орнаменту.
На правій вклейці у верхній частині - зображення малого Державного Герба України і надрукований під ним на тлі фонового зображення Почесного знака лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка текст темно-краповою фарбою: "Національна премія України імені Тараса Шевченка" у чотири рядки, під ним чорною фарбою - "Указом Президента України ___" (вказуються дата видання і номер Указу) у два рядки, нижче темно-краповою фарбою - "присуджена" та прізвище, ім'я, по батькові лауреата в родовому відмінку із зазначенням номінації, в якій присуджено премію.
У нижньому лівому куті правої вклейки напис чорною фарбою: "Голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка". Праворуч - вільне місце для підпису голови Комітету та печатки.

Глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 березня 2009 року N 126/2009

ОПИС Почесного знака лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка

Почесний знак лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (далі - Почесний знак) виготовляється з жовтого металу і має форму круглої медалі з барельєфним зображенням Тараса Шевченка (автопортрет у молодому віці), обрамленим подвійними пружками і просічним вінком рослинного орнаменту.
Усі зображення і написи рельєфні.
Діаметр медалі - 32 мм.
На зворотному боці медалі по колу написи: у верхній частині - "Національна премія України", у нижній - "імені Тараса Шевченка" і вигравіруваний порядковий номер Почесного знака.
Медаль за допомогою кільця з вушком з'єднується з фігурною колодкю у формі банта, обтягнутою стрічкою синього і жовтого кольорів. У центрі колодки розміщено зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого на тлі зображень гілок калини та пензля і пера.
Розмір колодки - 24 x 18 мм.
На зворотному боці колодки - застібка для прикріплення Почесного знака до одягу.

Глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА

(http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/m ... 126%2F2009)

Почесний_знак_лауреата_Національної_премії_України_ім_Т_Шевченка.jpg
Почесний_знак_лауреата_Національної_премії_України_ім_Т_Шевченка.jpg (11.05 Кб) Переглянуто 25187 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8629
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Національна премія України імені Тараса Шевченка

Повідомлення ABG » 05 березня 2011, 12:06

Давніші варіанти Почесного знака лауреата.

Premiya_URSR.jpg
Почесний знак лауреата Державної премії Української РСР
імені Т.Г. Шевченка в галузі літератури, мистецтва й архітектури
Premiya_URSR.jpg (7.04 Кб) Переглянуто 25185 разів
Premiya_UA_1.jpg
Premiya_UA_1.jpg (6.22 Кб) Переглянуто 25185 разів
Premiya_UA_2.jpg
Premiya_UA_2.jpg (19.33 Кб) Переглянуто 25185 разів
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8629
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Національна премія України імені Тараса Шевченка

Повідомлення ABG » 05 березня 2011, 12:16

Названо претендентів на здобуття Шевченківської премії у 2011 році
10 січня 2011
Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка повідомив, що на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2011 року в секретаріат Комітету надійшло 64 подання.
Як розповів голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Борис Олійник, до участі в конкурсі на здобуття найвищої Національної нагороди України шляхом таємного голосування Комітет допустив такі твори та роботи (подаємо 12 робіт):
Вольвач Павло, поетична книга «Триб». Представлено Асоціацією українських письменників.
Рутківський Володимир. Історична трилогія для дітей «Джури». Представлено видавництвом «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» та погоджено Держкомтелерадіо.
Шкляр Василь. Роман «Залишенець» («Чорний Ворон»). Представлено Національною спілкою письменників України.
Горак Роман, Гнатів Микола-Ярослав. Літературознавче й біографічне видання «Іван Франко». Представлено Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка.
Яковчук Олександр (композитор). Концерт для скрипки з оркестром. Концерт для віолончелі з оркестром, «Обробка українських народних пісень» для мішаного хору a capella. Представлено Київською організацією Національної спілки композиторів України та погоджено Національною спілкою композиторів України.
Держипільський Ростислав (режисер-постановник). Театральний диптих-вистава «Солодка Даруся» та «Нація» Івано-Франківського обласного академічного музично-драматичного театру імені Івана Франка. Представлено Львівським міжобласним відділенням Національної спілки театральних діячів України та погоджено Національною спілкою театральних діячів України.
Дядюра Микола (диригент-постановник), Соловяненко Анатолій (режисер-постановник), Магера Сергій (виконавець партії Оровезо), Крамарева Оксана (виконавиця партії Норми), Опера в.Белліні «Норма» Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г.Шевченка. Представлено Національною Всеукраїнською Музичною Спілкою.
Забіляста Лідія (виконавиця). Оперні партії Інгігерди («Ярослав Мудрий» Г.Майбороди, Турандот («Турандот» Д.Пуччині), Амелії («Бал-маскарад» Дж. Верді) Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г.Шевченка та концертні програми українських народних пісень та романсів. Представлено Національною спілкою композиторів України.
Кофман Аврам (Роман Кофман) (диригент). Цикли концертів: «Великі імена», «Всі симфонії Моцарта», «Український авангард». Представлено Національною спілкою композиторів України.
Жоголь Людмила. Серія гобеленів. Представлено Українською академією архітектури.
Мінько Олег. Цикл живописних творів. Представлено Львівською національною академією мистецтв та погоджено Національною спілкою художників України.
Сидоренко Віктор. Мистецький цикл «Гравітація часу» – «Аутентифікація», «Левітація «Новий ковчег», «Деперсоналізація». Представлено Національною академією мистецтв України.
(http://zik.com.ua/ua/news/2011/01/10/265765)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8629
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Національна премія України імені Тараса Шевченка

Повідомлення ABG » 05 березня 2011, 12:22

Визначено лауреатів Шевченківської премії 2011 року
10 Лютий 2011
За підсумками таємного голосування, яке відбулося сьогодні, визначено лауреатів Шевченківської премії 2011 року.
Про це повідомили в Комітеті з Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Премію з літератури отримає Василь Шкляр за роман «Залишинець» („Чорний ворон“).
У номінації „літературознавство і мистецтвознавство“ лауреатами стали Роман Горак і Микола-Ярослав Гнатів за книгу „Іван Франко“.
У „театральному мистецтві“ викликали дискусії два різних формати — опера і драматичний театр. У результаті премія буде вручена тим, хто працював над постановкою опери „Норма“ у Київській опері. Лауреатами стали: Микола Дядюра (диригент-постановник), Анатолій Солов'яенко (режисер-постановник), Сергій Магера (виконавець партії Оровезо), Оксана Крамарева (виконавиця партії Норми).
У номінації „концерно-виконавське мистецтво“ перемогла Лідія Забіляста з Київського оперного театру.
У номінації «образотворче мистецтво» премія присуджена не була через суперечку навколо двох кандидатур: Людмили Жоголь та Віктора Сидоренка. У результаті мінімальних 17 голосів ніхто не набрав.
У цьому році премія в кожній номінації складає 260 тисяч гривень.
До складу комітету входять 25 людини. У таємному голосуванні не брали участь Богдан Ступка та Вадим Писарєв.
(http://www.dt.ua/online/articles/75223#article)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8629
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Національна премія України імені Тараса Шевченка

Повідомлення ABG » 05 березня 2011, 12:22

Шкляр відмовився від Шевченківської премії через «українофоба» Табачника
4 березня 2011
Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Василь Шкляр заявляє, що не може прийняти Шевченківську премію, поки посаду міністра освіти і науки, молоді та спорту обіймає Дмитро Табачник.
Про це йдеться у листі Шкляра до Президента України Віктора Януковича.
«Хочу засвідчити Вам свою повагу і прошу Вас врахувати в указі з нагоди нагородження лауреатів Шевченківської премії моє прохання про перенесення нагородження мене Шевченківською премією на той час, коли при владі в Україні не буде українофоба Дмитра Табачника. Моя позиція, пане Президенте, жодним чином не стосується Вас особисто, однак поки при владі перебуває Табачник, я не зможу взяти премію», - зазначив Шкляр, повідомляє «УНІАН».
Як раніше писав ForUm, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка присудив Шевченківську премію з літератури письменникові Василеві Шкляру за роман «Залишенець. Чорний Ворон». Таке рішення було ухвалене в результаті таємного голосування за підтримки 17 представників комітету.
Вручення Шевченківської премії відбувається традиційно у день народження Великого Кобзаря – 9 березня.

(http://ua.for-ua.com/ukraine/2011/03/04/171737.html)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8629
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Національна премія України імені Тараса Шевченка

Повідомлення ABG » 05 березня 2011, 12:26

Янукович не дав Шевченківську премію з літератури
05-03-2011
Президент Віктор Янукович у своєму указі від 4 березня не згадав про присудження у 2011 році Шевченківської премії з літератури.
В указі глави держави № 275 йдеться про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 2011 Роману Гораку та Миколі-Ярославу Гнатіву — за 10-томне видання "Іван Франко", Миколі Дядюрі, Анатолію Солов'яненку, Сергію Магері, Оксані Крамаревій — за оперу У . Белліні "Норма" Київської опери, Лідії Забілястої — за вокальні партії в оперних виставах і концертних програмах 2005-2010 років.
Крім того, цим документом встановлюється розмір премії в 2011 році — 250 тисяч гривень.
Нагадаємо, цього року Шевченківську премію також отримав Василь Шкляр за роман "Залишенець" ("Чорний ворон").
Проте раніше сьогодні Шкляр заявив, що не може прийняти присуджену йому премію, поки посаду міністра освіти і науки, молоді та спорту обіймає Дмитро Табачник. Як повідомив сам письменник, відповідний лист він направив на адресу президента Януковича.
Нагадаємо, роман "Залишенець" ("Чорний Ворон") відтворює одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок української історії – боротьбу українських повстанців проти окупаційної влади в 1920-х роках. Головний герой роману – холодноярський отаман на прізвисько Чорний Ворон – воює проти більшовиків, які окупували Україну й запроваджують у ній свій лад.

(http://www.maidan.org.ua/static/news/20 ... 77883.html)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8629
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Національна премія України імені Тараса Шевченка

Повідомлення ABG » 05 березня 2011, 12:29

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 275/2011
Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка

На підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка постановляю:

1. Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2011 року:
ГОРАКУ Роману Дмитровичу, ГНАТІВУ Миколі-Ярославу Миколайовичу, літературознавцям - за 10-томне видання "Іван Франко";
ДЯДЮРІ Миколі Володимировичу, диригентові-постановнику, СОЛОВ'ЯНЕНКУ Анатолію Анатолійовичу, режисерові-постановнику, МАГЕРІ Сергію Ігоровичу та КРАМАРЄВІЙ Оксані Юріївні, виконавцям вокальних партій - за оперу В.Белліні "Норма" Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г.Шевченка;
ЗАБІЛЯСТІЙ Лідії Леонідівні, артистці - за вокальні партії в оперних виставах та концертні програми 2005 - 2010 років.

2. Установити на 2011 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 250 тисяч гривень кожна.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
4 березня 2011 року

(http://www.president.gov.ua/documents/13211.html)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8629
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Національна премія України імені Тараса Шевченка

Повідомлення Oskar » 19 березня 2011, 14:59

На http://www.istpravda.com.ua/articles/2011/03/15/30406/ :

Шевченківська премія для львівських плагіаторів
15.03.2011 _ Ігор Чорновол
Президент України Віктор Янукович нагородив Шевченківською премією в галузі літературознавства Романа Горака та Ярослава Гнатіва за багатотомне дослідження "Іван Франко". Але і в Києві, і у Львові автори відомі як графомани та плагіатори...
Аватар користувача
Oskar
 
Повідомлення: 1152
З нами з: 21 грудня 2009, 15:54

Re: Національна премія України імені Тараса Шевченка

Повідомлення ABG » 22 лютого 2012, 17:53

Стали відомі лауреати Шевченківської премії 2012 року
09.02.2012
Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка, за підсумками таємного голосування, яке відбулося у четвер, 9 лютого, визначив лауреатів Шевченківської премії 2012 року.
Так, лауреатами премії з літератури стали Петро Мідянка за збірку поезій 2010 року «Луйтра в небо» (представлений на здобуття премії Асоціацією українських письменників), і Володимир Рутківський за історичну трилогію для дітей «Джури» 2007-1010 рр.. («Джури козака Швайки», «Джури-характерники», «Джури і підводний човен», представлений від Держтелерадіо України).
У номінації «літературознавство і мистецтвознавство» перемогла Тетяна Кара-Васильєва за книгу «Історія української вишивки» 2008 року.
У «музичному мистецтві» лауреатом став Віктор Степурко за псалмодію «Монологи віків» для змішаного хору і соло інструментів (у семи частинах на канонічні тексти).
Премія у номінації «образотворче мистецтво» була «виписана» найдорожчому художнику України — Анатолію Криволапу за цикл з 50 робіт «Український мотив».
Премії у номінації «концертно-виконавське мистецтво» і «народне і декоративно-прикладне мистецтво» цього року вирішили не вручати.
(http://www.unian.net/ukr/news/news-484986.html)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8629
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Національна премія України імені Тараса Шевченка

Повідомлення istoryk » 22 лютого 2012, 21:40

ABG написав
У номінації "літературознавство і мистецтвознавство" перемогла Тетяна Кара-Васильєва за книгу "Історія української вишивки" 2008 року

Минулого року були нагороджені премією в галузі літературознавства Роман Горак та Ярослав Гнатів за багатотомне дослідження "Іван Франко". Про їх роботу вже багато писалося. Тому мене тішить, що 2012р. згадали дійсно вартісну працю Тетяни Кари-Васильєвої, яка вже дістала своє визнання. При опрацюванні гаптованих пам'яток XVIII - XIX ст.(які, до слова, мали герби) я зверталася як до попередніх, так і до цієї фундаментальної праці мистецтвознавця, тому можу стверджувати заслуженість нагороди.
istoryk
 
Повідомлення: 103
З нами з: 22 листопада 2011, 19:43
Звідки: Львів

Re: Національна премія України імені Тараса Шевченка

Повідомлення ABG » 25 березня 2012, 10:48

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 186/2012
Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка

На підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка постановляю:

1. Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2012 року:
КАРА-ВАСИЛЬЄВІЙ Тетяні Валеріївні, мистецтвознавцю - за книгу «Історія української вишивки»;
КРИВОЛАПУ Анатолію Дмитровичу, художникові - за цикл живописних творів «Український мотив»;
МІДЯНЦІ Петру Миколайовичу, поетові - за книгу поезій «Луйтра в небо»;
РУТКОВСЬКОМУ (РУТКІВСЬКОМУ) Володимиру Григоровичу, письменникові - за історичну трилогію для дітей «Джури»;
СТЕПУРКУ Віктору Івановичу, композиторові - за псалмодію «Монологи віків» для мішаного хору та солюючих інструментів.

2. Установити на 2012 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 260 тисяч гривень кожна.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
9 березня 2012 року

(http://www.president.gov.ua/documents/14580.html)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8629
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Національна премія України імені Тараса Шевченка

Повідомлення ABG » 10 березня 2013, 10:27

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 116/2013
Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка

На підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка постановляю:

1. Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2013 року:
БОГОМАЗОВУ Дмитру Михайловичу, режисерові-постановникові - за вистави «Гамлет» У.Шекспіра Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені В.Василька, «Гості прийдуть опівночі» А.Міллера Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра та «Щуролов» О.Гріна Київського театру «Вільна сцена»;
КОВАЛЕНКУ Леоніду Никифоровичу (Леоніду Горлачу), поетові - за книгу поезій «Знак розбитого ярма»;
ПЕЧЕРНОМУ Петру Петровичу, художникові - за серію керамічних тарелей за мотивами творів Тараса Шевченка.

2. Установити на 2013 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 260 тисяч гривень кожна.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ
5 березня 2013 року

(http://www.president.gov.ua/documents/15513.html)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8629
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Re: Національна премія України імені Тараса Шевченка

Повідомлення ABG » 08 листопада 2014, 13:02

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 855/2014
Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка

На підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка постановляю:

1. Присудити Національну премію України імені Тараса Шевченка 2014 року:
ВАСИЛЕНКУ Василю Яковичу, диригентові-постановнику, КУРОЧЦІ Марії Вікторівні, режисерові-постановнику, громадянці Федеративної Республіки Німеччина, СТРЕЛЬЦОВІЙ Людмилі Семенівні, хормейстерові, РЯБЕНЬКОМУ Василю Івановичу (посмертно), ПЛЕХАНОВІЙ Тетяні Олександрівні, виконавиці вокальної партії - за оперу Р.Вагнера "Летючий Голландець" Донецького національного академічного театру опери та балету імені А.Б.Солов'яненка;
ГАЮК Ірині Яківні, культурологові-філософу - за книгу "Ілюстрована енциклопедія вірменської культури в Україні";
ДОЧИНЦЮ Мирославу Івановичу, письменникові - за романи "Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії" та "Горянин. Води Господніх русел";
МЕДВІДЮ Любомиру Мирославовичу, художникові - за цикл живописних творів "Ремінісценції";
МОНАСТИРСЬКІЙ Людмилі Вікторівні, артистці - за вокальні партії в оперних виставах.

2. Установити на 2014 рік розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка 260 тисяч гривень кожна.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО
6 листопада 2014 року

(http://www.president.gov.ua/documents/18411.html)
Аватар користувача
ABG
Site Admin
 
Повідомлення: 8629
З нами з: 18 грудня 2009, 21:34
Звідки: Львів

Далі

Повернутись в Державні нагороди та відзнаки президента

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість