Home page
Site map
Contacts
  About Society              Board              Members              Publications              Links              Forum              About site
 
  State symbols

  Territorial symbols

  Municipal symbols

  Military symbols

  Private coat-of-arms

  Corporative coat-of-arms

  Vexillology

  Emblems

  Genealogy

  Collector's corner

  Our partners
Місцезнаходження відвідувачів цієї сторінки

Тут спілкуються українською

 
*Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства*Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства

– Львів, 2004. – Вип. ІV. – 118 с.

ЗМІСТ
СТУДІЇ
Войтович Леонтій (Львів). Загадка королеви Марії Львівни. - С. 7-10.
Бондаренко Петро (Одеса). До питання про гербову систему українського лицарства ХІ-ХV ст. - С. 11-16.
Алфьоров Олександр (Київ). Генеалогія роду Голубів за матеріалами Реєстру Війська Запорозького 1649 р. - С. 17-21.
Смуток Ігор (Дрогобич). Виникнення та використання прізвиськ серед шляхти Турківщини у XVI-XVIII ст. (На прикладі родів Ільницьких, Комарницьких, Височанських, Матківських тощо). - С. 23-32.
Дашкевич Ярослав (Львів). Вірменські метричні книги в Україні XVII-XVIII ст. - С. 33-40.
Лисенко Сергій (Київ). Любич і Любичі: причинки до походження герба і гербового роду та надежних їм шляхетських родів. - С. 41-54.
Целуйко Олександр (Львів). Коронний підчаший Миколай Данилович та його нащадки. - С. 55-58.
Піддубняк Олекса (Львів). Метрична книга с. Малої Мочулки як археографічне джерело до історії східноподільського села другої половини ХVІІІ ст. - С. 59-68.
Ємельянов Михайло (Одеса). Дворяни Ємельянови (До 200-ліття родового герба). - С. 69-75.
Смольський Ігор (Львів). Метричні книги єврейських громад Галичини як джерело до генеалогії. - С. 77-82.
Козлов Олександр (Суми). Родовід Суханових. - С. 83-86.
Лобко Наталя (Суми). "Черниговские губернские ведомости" як джерело генеалогічної інформації. - С. 87-89.
Горобець Сергій (Чернігів). "Збирач земель" Семен Шихуцький. - С. 91-92.
Товстоляк Надія (Кривий Ріг). Тарновські. - С. 93-95.
Черниш Микола (Київ). Нотатки починаючого генеалога. - С. 97-101.
РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ, ХРОНІКА
Войтович Леонтій (Львів). Українознавчі студії Даріуша Домбровського. - С. 105-106.
Стефанів Василь (Львів). [рец. на:] Леонтій Войтович. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ - початок ХVТ ст.). Склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідженнн.-Львів: Інститут Українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2000. - 649 с. - С. 107-108.
Тимошенко Леонід (Дрогобич). [рец. на:] Лисенко С., Чернецький Є. Правобережна шляхта (кін. XVIII - перша половина XIX ст.). Список шляхти Волинської, Київської та Подільської губерній, дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія / Державний комітет архівів України. Центральний державний історичний архів України, м. Київ / Архівні зібрання Украіни. Спеціальні довідники. - Біла Церква: Видавництво Товариства охорони старожитності Київщини, 2002. -394 с. - С. 109-110.
Гречило Андрій (Львів). [огляд:] Реєстр особових гербів Українського геральдичного товариств - Вип. 1. - Львів: Друкарські куншти, 2003. - 24 с. - С. 111.
Перші наукові читання "Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки. Джерела та результати досліджень" - С. 113-114.
Дванадцята наукова геральдична конференція. - С. 115-117.

 
About Society     Board     Members     Publications     Links     Forum     About site