Home page
Site map
Contacts
  About Society              Board              Members              Publications              Links              Forum              About site
 
  State symbols

  Territorial symbols

  Municipal symbols

  Military symbols

  Private coat-of-arms

  Corporative coat-of-arms

  Vexillology

  Emblems

  Genealogy

  Collector's corner

  Our partners
Місцезнаходження відвідувачів цієї сторінки

Тут спілкуються українською

 
*Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства*Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства

– Львів, 2006. – Вип. V. - 160 c.

Зміст. – С. 3.
Студії:
Войтович Л. Князь Іван Бирладник: загадка походження. – С. 7-15.
Пилипчук Я. Правителі Золотоординських улусів Північно-Західного Причорномор'я середини ХІІІ ст. – С. 17-23.
Комарницький С., Кобилянський А. Формування руської шляхти: завдання для дослідження. – С. 25-28.
Желіба О. Приватні печатки із фонду ніжинського повітового предводителя дворянства початку ХІХ ст. – С. 29-34.
Лобко Н. Внесок В. Л. Модзалевського в розвиток української генеалогії: методика складання родоводів українського дворянства. – С. 35-44.
Гречило А. Метричні матеріали Турківського відділу РАГС. – С. 45-48.
Кохан О. Символіка роду Логвиненків і Устенків, нащадків Щербин і Ткаченків. – С. 49-51.
Родоводи:
Смуток І. Початки родів Яворських, Турецьких, Ільницьких (ХV-XVI ст.). – С. 55-64.
Ситий І. Федір Стожок – сотник батуринський. – С. 65-68.
Дідківська Т., Троян-Незабитовський С. Черняки-Самійленки (сер. ХІХ – поч. ХХ ст.): козаки-дворяни з села Пристроми та їх сучасні нащадки. – С.69-100.
Лисенко С. “Вінницько-могилівська” лінія роду Незабитовських: генеалогія (середина ХVІІІ – друга половина ХХ ст.). – С. 101-117.
Кривошея Іг. Матеріали до генеалогії шляхетства Уманського повіту: Етлінгери. – С. 119-121.
Козлов О. Родовід Линтварьових. – С. 123-136.
Кривошея Ір. Матеріали до генеалогії значкового товариства Полтавського полку (ХVІІ-ХVІІІ ст.). – С. 137-142.
Козлов О. Родовід Мосцепанових. – С. 143-144.
Рецензії, огляди, хроніка:
Войтович Л. [Рец. на:] Коган В. М., Домбровський-Шалагин В. И. Князь Рюрик и ero потомки. Историко-генеалогический свод. – Санкт-Петербург: “Паритет”, 2004. – 686 c. – С. 147-148.
Служинська З. [Рец. на:] Володимир Єфимов. Це все – ми: рід Єфимових. – Дніпропетровськ: Пороги, 2004. – 604 c. – С. 149.
Служинська З. [Рец. на:] Дольницький О. Літопис роду Дольницьких. Документи, матеріали, спогади: генеалогічні дослідження. – Львів: Український католицький університет, 2004. – 658 с. – С. 150-151.
Новиков А. [Рец. на:] Сиваш В. Г. Сивашская одиссея. – Екатеринбург: Уральский центр ПР й реклами "Марат", 2005. – 592 c. – С. 152.
Запорізьке генеалогічне товариство. – С. 153.
XIV наукова геральдична конференція. – С. 154-155.
XV наукова геральдична конференція. – С. 156-157.

 
About Society     Board     Members     Publications     Links     Forum     About site