Home page
Site map
Contacts
  About Society              Board              Members              Publications              Links              Forum              About site
 
  State symbols

  Territorial symbols

  Municipal symbols

  Military symbols

  Private coat-of-arms

  Corporative coat-of-arms

  Vexillology

  Emblems

  Genealogy

  Collector's corner

  Our partners
Місцезнаходження відвідувачів цієї сторінки

Тут спілкуються українською

 
*Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства.*Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства.

– Львів, 2007. – Вип. VI. – 160 с.
(ISBN 978-966-02-4713-0 (серія), ISBN 978-966-02-4714-7 (вип. 6))

Зміст. – С. 3.
Студії:
Войтович Л. (Львів). Король Данило Романович. – С. 7-44.
Однороженко О. До історії української генеалогії та геральдики: княжі роди ХVІ-ХVІІ ст. – С. 45-85.
Смуток І. Достовірність даних історико-генеалогічних матеріалів легітимізації галицької шляхти кінця ХVІІІ-ХІХ ст. – С. 87-92.
Фицик Л. Генеалогія козацько-старшинських родин ХVІІ-ХVІІІ ст. у історичних дослідженнях до 1917 р. – С. 93-97.
Родоводи:
Алфьоров О. Старшинський рід Алфьорових: генеалогія, соціально-політичне та майнове становище слобідської гілки у другій половині ХVІІ – на початку ХХ ст. – С. 101-121.
Чернецький Є. Графи Дуніни-Вонсовичі: родовід, походження титулу та адаптація в Радомиському повіті. – С. 123-126.
Кривошея Іг. Два несхожих пагони одного родового дерева: непроста доля Мечислава і Болеслава Потоцьких (тульчинська лінія). – С. 127-130.
Кузнець Т. Священицька родина Ящуржинських в громадсько-політичному житті України ХІХ ст. – С. 131-134.
Скус О. Священицькі родини Уманщини у фондах Київської духовної консисторії. – С. 135-137.
Жуков І. Балканські слов’яни та їхні нащадки в складі козацтва. – С. 139-149.
Півненко В. Мій древній козацько-слобожанський родовід. – С. 151-153.
Рецензії, огляди, хроніка:
Войтович Л. [Рец. на:] Козак Н. Образ і влада. Княжі портрети у мистецтві Київської Русі ХІ ст. – Львів, 2007. – 154 с. – С. 157-158.
Нові видання. – С. 159.

 
About Society     Board     Members     Publications     Links     Forum     About site