Home page
Site map
Contacts
  About Society              Board              Members              Publications              Links              Forum              About site
 
  State symbols

  Territorial symbols

  Municipal symbols

  Military symbols

  Private coat-of-arms

  Corporative coat-of-arms

  Vexillology

  Emblems

  Genealogy

  Collector's corner

  Our partners
Місцезнаходження відвідувачів цієї сторінки

Тут спілкуються українською

 
Друга наукова геральдична конференціяДруга наукова геральдична конференція

(Львів, 19-21 листопада 1992 року). Збірник тез повідомлень та доповідей (= Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика. Вип. 10). – Львів, 1992. – 92 с. (ISBN 5-7702-0420-6)

ЗМІСТ
Анастасьєв В. Давня геральдика Кіровоградщини. - С. 3-5.
Бузало В. З історії українських відзнак доби визвольних змагань. - С. 6-10.
Бушаков В. Тамга та династійне ім'я кримських ханів. - С. 11-13.
Гавриленко В. Джерелознавчі аспекти печаток львівського гончарного цеху. - С. 14-15.
Гладуненко О., Манько М. Богоявленський собор - основний елемент герба міста Острога. - С. 16-17.
Гломозда К. До історії українських військових одностроїв та відзнак. - С. 18-20.
Городецький Е. До питання про історію символіки та геральдики Чернівецької області. - С. 21-23.
Гречило А. Необхідність врегулювання процесів герботворення та перспективи розвитку української геральдики. - С. 24-25.
Гринь О. Герб міста Миргорода. - С. 26-27.
Дашкевич Я. Позасфрагістичні пам'ятки вірменської емблематики в Україні (ХІV-ХVІІІ ст.). - С. 28-29.
Діденко Л. Геральдика і місто Біла Церква. - С. 30-31.
Кохан О. Деякі пропозиції щодо розвитку земельної та міської герботворчості. - С. 32-33.
Круковський О. Емблематика українського спортивно-просвітнього товариства "Сокіл-Батько" у Львові. - С. 34-36.
Легун Ю., Савчук Ю. Процес міського герботворення на сучасному етапі (діяльність Вінницької обласної геральдичної комісії). - С. 37-39.
Люта Т. Юридичні норми затвердження державних, родових, особових гербів українського суспільства. - С. 40-43.
Маркевич О. Печатки українських установ і організацій Туркестану як історичне джерело (1917-1921 рр.). - С. 44-46.
Морозов О., Костенко І. До історії гербів міста Ніжина. - С. 47-49.
Никирса М. Герб і прапор Чернівців. - С. 50-52.
Огнєва О., Рудецький П. Семіотичний статус гербів на архітектурних спорудах. - С. 53-54.
Помазан І. Родова шляхетська геральдика Речі Посполитої у художньому світі українських гербових віршів кінця ХVІ-ХVІІІ ст. - С. 55-56.
Пожарський А. Герби міста Дубна. - С. 57-58.
Пудловський Л. Польське геральдичне товариство. - С. 59-61.
Романюк Т. Українські дослідники геральдики та генеалогії на еміграції (матеріали до бібліографії). - С. 62-64.
Саєнко Р. Геральдичні знаки міста Маріуполя. - С. 65-66.
Сварник І. Сфрагістична колекція АГАД у Варшаві. - С. 67-68.
Ситий І. Печатки війська Запорізького низового та печатка коша суддівська на документах ХVІІІ ст. зі збірок Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тарновського. - С. 69-71.
Стецюк П. До питання про необхідність створення Української Геральдичної служби. - С. 72-73.
Стародубцев М. Блазонування (опис) гербів (на прикладі гербів швейцарських кантонів). - С. 74-75.
Терлецький Ю. Герби міста Володимира-Волинського. - С. 76-78.
Трембіцький В. Український прапор до 1918 року. - С. 79-80.
Халецький О. Герб князя А. Курбського у польській і російській геральдиці. - С. 81-83.
Чореф М. Наскельні свідчення про перебування військ Володимира Святославовича у південно-західному Криму (давньокиївські тризубці у Тавриці). - С. 84-85.
Шуст Р. Випуск купонів гміною містечка Тустановичі 1914 року. - С. 86-87.
Якимович Б. Військовий музей у Вінніпезі - джерело для досліджень історії Українського війська. - С. 88-89.
Зміст. - С. 90-91.

 
About Society     Board     Members     Publications     Links     Forum     About site