Home page
Site map
Contacts
  About Society              Board              Members              Publications              Links              Forum              About site
 
  State symbols

  Territorial symbols

  Municipal symbols

  Military symbols

  Private coat-of-arms

  Corporative coat-of-arms

  Vexillology

  Emblems

  Genealogy

  Collector's corner

  Our partners
Місцезнаходження відвідувачів цієї сторінки

Тут спілкуються українською

 

“Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства” – періодичне видання УГТ. Засноване відповідно до рішення 8 наукової геральдичної конференції (Львів, 1999). Видається від 2000 р. окремими щорічними випусками. Мова видання – українська, обсяг – 100-300 стор. формату А4, наклад – 200-300 прим. Поширюється серед членів УГТ, а також розсилається основним бібліотекам України та зарубіжним генеалогічним товариствам. Випуски 1-3 виходили у Білій Церкві (головний редактор Євген Чернецький). Випуски 4 (2004) та 5 (2006) вийли у Львові (відповідальний редактор А. Гречило) і видавалися за сприянням Львівського Національного університету ім. Івана Франка.

Записки є збірником різних матеріалів з проблем генеалогії, родознавства, просопографії, особової геральдики та сфрагістики. Записки складаються з окремих тематичних блоків: генеалогічні студії, дослідження окремих родоводів, публікації джерельних матеріалів і повідомлень, а також бібліографічні огляди та рецензії. 
About Society     Board     Members     Publications     Links     Forum     About site