головна сторінка
мапа сайту
Контакти
  Про УГТ              Рада УГТ              Члени УГТ              Публікації              Лінки              Форум              Про сайт
 
  State symbols

  Territorial symbols

  Municipal symbols

  Military symbols

  Private coat-of-arms

  Corporative coat-of-arms

  Vexillology

  Emblems

  Genealogy

  Collector's corner

  Our partners
Сайт розроблено за
фінансової підтримки
Українського державного
центру радіочастот


 

Тесленко Ігор Анатолійович

Контактна інформація:
E-Mail: bilotyn@ukr.net
Моб. тел.: 067-425-79-97
 

Біографія
Народився 2 липня 1979 р. у м. Києві. З 1996 р. навчався на гуманітарному факультеті Національного університету «Києво-Могилянська академія» (кафедра історії). Отримавши у 2002 р. магістерський диплом, вступив до аспірантури при цьому ж університеті. 2006 року захистив кандидатську дисертацію «Острозька волость у 1565-1608 роках: формування території, структура землеволодінь та механізм управління». З вересня 2004 року працює на посаді асистента, а з 2006 р. старшого викладача кафедри історії НаУКМА. Від 2007 р. старший науковий співробітник Відділу історичних пам’яток українознавства Інституту українознавства МОН України.
Член Українського геральдичного товариства (з 1998 р.), співредактор перших трьох випусків «Генеалогічних записок Українського геральдичного товариства у Львові» (2000-2002).

Сфера наукових інтересів:
Землеволодіння та клієнтела князів Острозьких, генеалогія князівських і шляхетських родів українських воєводств Речі Посполитої XVI-XVIII ст. Історія Острога і Острожчини.

Основні публікації
М. К. Дітеріхс (1874-1937) – автор нарису з історії Острозького князівства // Збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог-Нью-Йорк, 1999. – С. 519-524.
Острожчина у фонді Волинського церковно-археологічного товариства // Наукові записки НаУКМА. Спеціальний випуск. – К., КМ Асаdemia, 1999. – Частина 1. – С. 135-143.
До історії роду Клочків герба Огончик // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Біла Церква, 2000. – С. 110-113.
Помянник Любарського монастиря // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Біла Церква, 2001. – С. 241-260 [дещо змінений варіант тієї ж статті].
Акт поділу володінь між кнг. Беатою з Костельця і кж. Гальшкою Острозькою 1542 року як джерело з соціально-економічної історії Острозької волості // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Міжвідомчий збірник наукових праць. Архів і Особа. – К., 2001. – Вип. 3. – С. 102-123.
Боротьба за Острог: князь Острозький проти острозького старости // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 99-120.
Роди острозьких міщан у помяннику Межигірського монастиря // Сангушківські читання. Збірник наукових праць. – Львів, 2004. – С. 210-212.
Родинний клан Єрличів // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 135-188.
Старий Кривин: дослідження та матеріали з історії Південно-Східної Волині. – Білий Дунаєць-Остріг, 2005. – 120 с. (книжка: вступ, нарис історії с. Ст. Кривина, упорядкування додатків – Тарас Вихованець та Ігор Тесленко).
Гулевичі // Енциклопедія історії України. – К., 2005. – Т. 2. – С. 249-250.
Єрлич Яким // Енциклопедія історії України. – К., 2005. – Т. 3. – С. 126-127.
Сторінки історії Східної Острожчини (державці села Колом’є у XVI ст.) // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. – Нетішин, 2003-2004. – № 2-3. – С. 84-88.
Чечелі-Новоселецькі та їхнє родове гніздо // Метафора спільного дому. Заславщина багатьох культур. Матеріали наукової конференції 21-22 грудня 2006 року. – Ізяслав-Острог, 2006. – С. 28-31.
Шата «презацного уроження» отця Ігнатія Старушича (нові матеріали про походження та волинську рідню ректора Київського колеґіуму) // Київська Академія. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 180-185.
Інкорпорація підострозьких володінь Луцької єпископії до складу Острозької волості в останній чверті XVI ст. // Релігія і Церква в історії Волині. Збірник наукових праць / Під ред. Володимира Собчука. – Кременець, 2007. – С. 46-56.
Хто є хто в імперії «старого» князя. «Острозька шляхта» // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 119-133.
Оксана Задорожна, Ігор Тесленко. Причинки до генеалогії роду Пересецьких // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 2008. – Т. CCLVI [Праці історично-філосовської секції]. – С. 533-549.
Крокотки-Яловицькі (Кропотки-Яловицькі) // Енциклопедія історії України. – К., 2008. – Т. 5. – С. 407.
Курцевичі (Курцевичі-Буремльські, Курцевичі-Булиги, Коріатовичі-Курцевичі) // Енциклопедія історії України. – К., 2008. – Т. 5. – 532.
Куча Ілля // Енциклопедія історії України. – К., 2008. – Т. 5. – С. 542-543.
Шляхетська нерухома власність у «нижньому» острозькому замку («пригородку») наприкінці XVI – на початку XVII ст. // Студії і матеріали з історії Волині. 2009 / Редактор випуску Володимир Собчук. – Кременець, 2009. – С. 192-225.
Заславська замкова книга як джерело до історії Південно-Східної Волині // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 233-257.

В друці:
Клієнтела кн. Василя-Костянтина Острозького // Острозька Академії XVI-XVII ст. Довідкове видання.
Малюшицькі // Енциклопедія історії України.
Мишки-Варковські та Мишки-Холоневські // Енциклопедія історії України.
Мотовили // Енциклопедія історії України.
Мотовило Іван Григорович // Острозька Академії XVI-XVII ст. Довідкове видання.
Мощеницькі // Енциклопедія історії України.
Немиричі // Енциклопедія історії України.
Олізари-Волчкевичі // Енциклопедія історії України.
Фляка Сава // Острозька Академії XVI-XVII ст. Довідкове видання.