головна сторінка
мапа сайту
Контакти
  Про УГТ              Рада УГТ              Члени УГТ              Публікації              Лінки              Форум              Про сайт
 
Розділи
  ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ

  ТЕРИТОРІАЛЬНІ СИМВОЛИ

  МУНІЦИПАЛЬНІ СИМВОЛИ

  ВІЙСЬКОВА СИМВОЛІКА

  РЕЄСТР ОСОБОВИХ СИМВОЛІВ

  КОРПОРАТИВНИЙ ГЕРБІВНИК

  ОРГАНІЗАЦІЙНА СИМВОЛІКА

  ГЕРАЛЬДИКА

  ВЕКСИЛОЛОГІЯ

  ЕМБЛЕМАТИКА

  СФРАГІСТИКА

  ГЕНЕАЛОГІЯ

  КОЛЕКЦІОНЕРСТВО

  НАШІ ПАРТНЕРИ
Сайт розроблено за
фінансової підтримки
Українського державного
центру радіочастот


 

Сільвіу Андрієш-Табак (Andrieş-Tabac)

123

Контактна інформація:
E-mail: silviu_tabac@yahoo.fr
Тел. дом. (+373-22) 44-31-69
 
Біографія
Народився 19 травня 1969 р. у Кишиневі.
Молдавський історик-архівіст, геральдист, доктор історії (= к. і. н.). Випускник Факультету архівної справи Московського державного історико-архівного інституту (1993, диплом з відзнакою, учень Т. П. Коржихіної і О. І. Каменцевої) і докторантури Історичного факультету Бухарестського університету (1993-1996, науковий керівник - акад. Дан Бериндей).
У 1996 р. захистив дисертацію з молдавської геральдики, опубліковану під назвою "Територіальна геральдика Бесарабії та Трансністрії" (1998, премія Академія наук Молдови, премія Національного книжкового салону Молдови).
У 1996-2002 р. - заступник директора Національного архіву Республіки Молдова з науково-методичної роботи, з 2002 р. - старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства Академія наук Молдови, де спеціалізується на геральдиці й історичних пам'ятках. З 1996 р. викладає на Факультеті історії та психології Державного університету Молдови архивознавчі дисципліни і спецкурси зі сфрагістики і геральдики. Автор концепції щорічника архівів Республіки Молдова "Pergament" ("Пергамент"), що видається з 1998 р., у якому особливе місце займають спеціальні історичні дисципліни. Автор більше 50-и статей з історичної та сучасної геральдики Молдови, генеалогії, документологічних наук, опублікованих в історичних журналах Молдови і Румунії, і понад 150 розробок гербів, прапорів і фалеристичних знаків, офіційно зареєстрованих у Республіці Молдова. Працював з усіма геральдичними художниками Молдови (Георге Врабие, Штефан Дончу, Юрій Каминський, Семен Одайник, Серджиус Чокану, Мар'яна Шлапак та ін.). Член Національної комісії з геральдики, генеалогії і сфрагістики Румунської Академії наук (з 1995); член-засновник (з 1995) і віце-голова (з 2003) Національної комісії з геральдики при Президентові Республіки Молдова; член-засновник (з 1996) і член Наукової ради (з 1998) Румунського інституту генеалогії і геральдики "Север Зотта"; член-засновник (з 1997), голова оргкомітету (1997-1999) і голова (з 1999) Товариства генеалогії, геральдики й архівознавства "Пауль Горе" (Кишинів); член національних нумізматичних товариств Республіки Молдова і Румунії.
За плідну діяльність у галузі молдавської геральдики і значний внесок у створення і використання геральдичних символів нагороджений медаллю "Meritul civic" ("За цивільні заслуги", 2000 р.).

Основні публікації
Heraldica teritorială a Basarabiei şi Transnistriei .- Chişinău: Museum, 1998.- 168 p.: 355 il. a-n, 2 hărţi + 4 p. pl. col.
Статті:
Colectivizarea [Din istoricul colectivizării în comunele Cuhureştii de Sus şi de Jos] // Nistru (Camenca).- 1990.- 14 august.- P.3.
К вопросу об образовании Молдавской АССР [Consideraţii asupra problemei creării Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti] // Административно– командная система управления. Проблемы и факты: Межвузовский сборник научных работ.- Москва: Российский Государственный Гуманитарный Университет, 1992.- С. 132-145.
Исторические традиции в современном гербе на примере Молдавии [Tradiţiile istorice în stema contemporană pe exemplul Moldovei] // Вспомогательные исторические дисциплины: Высшая школа, исследовательская деятельность, общественные организации: Тезисы докладов и сообщений научной конференции, Москва, 27-29 января 1994 г.- Москва, 1994.- С. 21-22.
Introducere în heraldica teritorială practică pentru Republica Moldova // Literatura şi arta (Chişinău).- 1995.- Nr. 36.- 7 septembrie.- P. 7.
Un început de bun augur [Proiect de stemă pentru satul Rădulenii Vechi raionul Floreşti] // Timpul (Floreşti).-1995.- Nr. 64.- 9 septembrie.- P. 4.
Sigiliul Divanului Cnejiei Moldovei. O nouă ipoteză // Literatura şi arta (Chişinău).- 1996.- Nr. 1.- 1 ianuarie.- P. 6.
Heraldica teritorială moldovenească în Imperiul Rus // Cercetări numismatice.- VII.- Bucureşti, 1996.- P. 261-275 + 8 pl.
Stema oraşului Floreşti (proiect) // Timpul (Floreşti).-1996.- Nr. 77.- 26 decembrie.- P. 2.
Paul Gore heraldist // Arhiva genealogică.- Iaşi.- IV (IX), 1997.- Nr. 1-2.- P. 231-254.
Heraldica medievală a oraşelor Moldovei dintre Prut şi Nistru // Studii şi materiale de istorie medie.- Bucureşti.- XV (1997).- P. 155-164.
Un proiect de stemă orăşenescă pentru Botoşani la 1865 // Muzeul Naţional.- Bucureşti.- IX (1997).- P. 43-45.
Stema oraşului Rezina de la 1936 // Farul Nistrean (Rezina).- 1997.- Nr. 44.- 23 august.- P.1, 3.
Pagini de heraldică orheiană // Basarabia.- Chişinău.- 1997.- Nr. 11-12.- P. 9-14.
Stema Mitropoliei Basarabiei în perioada interbelică // Luminătorul (Chişinău).- 1997.- Nr. 6.- P. 22-30.
Radu Bogdan “ot Cohoreşti” şi urmaşii lui // Arhiva genealogică.- Iaşi.- IV (IX), 1997.- Nr. 3-4.- P. 157-166.
Coroana navală şi problemele heraldicii româneşti actuale // Arhiva genealogică.- Iaşi.- IV (IX), 1997.- Nr. 3-4.- P. 337-347.
Pentru revenirea arheografiei // Pergament. Anuarul arhivelor Republicii Moldova.- I (1998).- Chişinău, 1999.- P. 51-54.
Heraldica Chişinăului: trecut şi viitor // Pergament. Anuarul arhivelor Republicii Moldova.- I (1998).- Chişinău, 1999.- P. 109-126.
Stema Universităţii Agrare de Stat din Moldova // Natura (Chişinău).- 1998.- Nr. 6.- Iunie.- P. 9.
Noua stemă şi noul drapel ale oraşului Rezina // Tyragetia. Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.- VIII.- Chişinău, 1998.- P. 123-126.
Stema este un însemn de individualizare a comunităţii umane /Interviu realizat de Ludmila Urmaşu // Ora locală.- Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, Străşeni.- 1999.- 16 iulie.- P. 3.
Din istoria heraldicii sorocene // Cugetul (Chişinău).- 1999.- Nr. 3.- P. 27-32.
Înfiinţarea Comisiunii Ştiinţifice a Arhivelor din Gubernia Basarabia // Pergament. Anuarul arhivelor Republicii Moldova.- II (1999).- Chişinău, 2001.- P. 23-31.
Sigilii din epoca Republicii Democratice Moldoveneşti (1917-1918) // Pergament. Anuarul arhivelor Republicii Moldova.- II (1999).- Chişinău, 2001.- P. 289-295.
Înălţarea coloşilor. In memoriam Jean Nicolas Mănescu şi Dan Cernovodeanu // Pergament. Anuarul arhivelor Republicii Moldova.- II (1999).- Chişinău, 2001.- P. 297-302.
Lista operelor publicate ale lui Jean Nicolas Mănescu // Pergament. Anuarul arhivelor Republicii Moldova.- II (1999).- Chişinău, 2001.- P. 314-319.
Chestionarul heraldic pentru elaborarea simbolurilor teritoriale // Pergament. Anuarul arhivelor Republicii Moldova.- II (1999).- Chişinău, 2001.- P. 335-338.
Noile simboluri heraldice ale oraşului Orhei // Tyragetia. Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.- IX, 1999.- Chişinău, 2000.- P. 297-304: 5 il., în anexă: Pentru o heraldică teritorială tradiţională (Discurs de inaugurare a şedinţei Comisiei Naţionale de Heraldică a Republicii Moldova din 5 decembrie 1997), p. 302-304.
Decorurile exterioare ale scutului în sistemul de steme teritoriale din Republica Moldova // Herb. Revista Română de Heraldică.- Iaşi.- I (VI), 1999.-nr. 1-2,.- P. 109-120.
Despre stema judeţului Lăpuşna // Business-info (Hânceşti).- 2000.- Nr.10.- 10 martie.- P. 2.
Semnificaţia heraldică şi spirituală a cazului “Sigiliul Bucşănescu” // Revistă de istorie a Moldovei.- 2000.- Nr. 1-2.- P. 84-89.
Descrierea şi explicarea noilor însemne heraldice ale municipiului Ungheni // Unghiul (Ungheni).- 2000.- Nr. 34.- 25 august.- P. 3.
Simbolurile Chişinăului // Cugetul (Chişinău).- 2000.- Nr. 3.- P. 8-22.
Simbolica ce ne reprezintă [Emblema, stema şi drapelul Armatei Naţionale a Republicii Moldova] // Oastea Moldovei (Chişinău).- 2000.- Nr. 30-31.- 2 septembrie.- P. 4-5.
Noua identitate heraldică a Ungheniului // Pyretus. Anuarul Muzeului de Istorie şi Etnografie din Ungheni.- I.- Nr. 1.- 2001.- Ungheni.- P. 72-79.
Crearea simbolurilor de stat ale Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti: Stema, steagul, imnul // Basarabia. Dilemele identităţii.- Iaşi: Fundaţia academică “A. D.Xenopol”, 2001.- P. 175-188.
Stema şi drapelul satului Lăpuşna // Simpozion de numismatică dedicat împlinirii a patru secole de la prima unire a românilor sub Mihai Voievod Viteazul, Chişinău, 28-30 mai 2000: Comunicări, studii şi note.- Bucureşti, 2001.- P. 237-243.
Stema şi drapelul oraşului Ialoveni. Istoricul stemei // Curierul de Ialoveni (Ialoveni).- 2002.- Nr. 5. Ediţie specială.- P. 1-4.
Stema Mitropoliei Basarabiei în perioada interbelică // Buletinul Societăţii Numismatice Române.- XC-XCI (1996-1997).- Nr. 144-145.- Bucureşti, 2002.- P. 217-225.
Stemele şi drapelele oraşelor Codru, Floreşti şi Otaci // Tyragetia. Anuarul Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei.- XI.- Chişinău, 2002.- P. 255-262.
Noile simboluri heraldice ale municipiului Hânceşti // Simpozion de numismatică organizat în memoria martirilor căzuţi la Valea Albă, la împlinirea a 525 de ani (1476- 2001), Chişinău, 13-15 mai 2001: Comunicări, studii şi note.- Bucureşti, 2002.- P. 261-281: 10 fig., în anexă: Două documente referitoare la cumpărarea moşiei Hânceşti de către Manuc Bei, p. 273-281.
Stemele şi drapelele judeţelor Republicii Moldova //Arta-2002.- Chişinău, 2002.- P. 97-102.
Stema Episcopiei Romano-Catolice de Chişinău, // Bunul Sfat.- Chişinău.- 2002.- Nr. 8 (25), octombrie.- P. 13-16: il.color, cu versiunea rusescă, tradusă cu multe greşeli: Андриеш-Табак, Силвиу. Герб [Кишиневской Римско-католической Епархии] // Добрый Совет, Chişinău.- 2002.- Nr. 8 (25), octombrie.- P. 13-16.
Heraldica oraşului şi judeţului Bălţi // Cercetări numismatice.- VIII.- Bucureşti, 2002.- P. 487-494.
Consideraţii asupra stemei şi drapelului Căuşenilor // Patrimoniul cultural al judeţului Tighina.- Chişinău, 2003.- P. 188-193, 232.
Stema şi drapelul judeţului Tighina // Patrimoniul cultural al judeţului Tighina.- Chişinău, 2003.- P. 182-183, 232.
Zoe Diaconescu. 1928-2001: [Biobibliografie] // Calendarul Naţional – 2003.- Chişinău, 2003.- P. 9-10.
Un tipar sigilar al lui Gheorghe Vodă Ştefan de la 1660 // Închinare lui Petre Ş. Năsturel la 80 de ani.- Brăila, 2003.- P. 287-390.
Simbolurile municipiului Chişinău // Limba Română.- Chişinău .- 2003.- Nr. 4-5, aprilie-mai.- P. 33-38.
Tайны молдавского герба [Tainele stemei moldoveneşti] / Interviu acordat corespondentei Ina Jeltova // Время.- Chişinău, 2003.- Nr. 26.- 21 februarie.- P. 1, 4-5; Nr.30.- 28 februarie.- P. 4-5; Nr. 34.- 7 martie.- P. 5.
Политика Национальной комиссии по геральдике Республики Молдова в области городской символики [Politica Comisiei Naţionale de Heraldică a Republicii Moldova în domeniul simbolisticii municipale] // Мiста та мiстечка в гербах, прапорах i печатках – Towns & Cities: Arms, flags and seals.- I.- Львiв, 2003.- P. 5-22.
Stema Societăţii de Genealogie, Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore” //Paul Gore: omul şi opera, Chişinău, 2003, p. 118-130.
Sigiliul târgului Peştere // Simpozion de numismatică dedicat împlinirii a 125 de ani de la proclamarea independenţei României. Chişinău, 24-26 septembrie 2002: Studii, note şi comunicăr.- Bucureşti, 2003.- P. 213-222.
Noile simboluri heraldice ale oraşului Ialoveni // Simpozion de numismatică dedicat împlinirii a 125 de ani de la proclamarea independenţei României. Chişinău, 24-26 septembrie 2002: Studii, note şi comunicări.- Bucureşti, 2003.- P. 277-284.
Arhivistul, bibliotecarul şi muzeograful faţă-n faţă cu sursa istorică // In memoriam professoris Mihail Muntean. Studii de istorie modernă.- Chişinău, 2003.- P. 266-271; şi // Studii de muzeologie şi muzeografie. Omagiu lui Nicolae Răileanu la 60 de ani, vol. I, Chişinău, 2004.- P. 193-199.
Stema şi drapelul oraşului Sângerei, jud. Bălţi // Buletinul Societăţii Numismatice Române.- XCII-XCVII (1998-2003), nr. 146-151.- Bucureşti, 2003, P. 279-287.
Heraldica universitară în Republica Moldova // Arta-2003.- Chişinău, 2003.- P. 69-76.
Heraldica teritoriilor Basarabiei retrocedate la 1856 Principatului Moldovei // Caiete de istorie.- Chişinău.- III.- nr. 1 (9).- 2003, decembrie.- P. 13-15.
Francophone en Moldavie // Défense de la langue française.- Paris.- Nr. 207 (1er trimestre 2003).- P. 4-5.
În căutarea strămoşilor... (o lecţie de genealogie) // Didactica Pro ... Revistă de teorie şi practică educaţională.- Chişinău.- 2004.- Nr. 3 (25), iunie.- P. 47, 49-53.
Debutul heraldicii muzeale în Republica Moldova // Studii de muzeologie şi muzeografie. Omagiu lui Nicolae Răileanu la 60 de ani, vol. I, Chişinău, 2004.- P. 200-215.
Архивные фонды переданные из Кишинева в Измаил. Учреждения российского периода (1812-1917 гг.) [Fondurile arhivistice transmise de la Chişinău la Ismail. Instituţiile perioadei ruseşti (1812-1917)] // Pontes. Rewiew of South East European Studies.- Chişinău.- I.- 2004.- P. 94-114.
Stema şi drapelul raionului Dubăsari // Noutăţi Nistrene, ziarul consiliului raional DubăsariÎ, [s. Coşniţa], 2004, 16 noiembrie, nr. 3, p. 1-2.
Stemele şi drapelele satelor Cremenciug, Sobari şi Ţarigrad // Tyragetia. Revistă de arheologie, istorie şi culturologie /Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.- Vol. XIV.- Chişinău: Tyragetia, 2005.- P. 208-211.
Stema Episcopiei Romano-Catolice de Chişinău // Analecta catholica /Episcopia Romano-Catolică de Chişinău.- Vol. I.- Chişinău, 2005.- P. 105-112.
Stema Excelenţei Sale Mons. Anton Coşa, Episcop Romano-Catolic de Chişinău // Analecta catholica /Episcopia Romano-Catolică de Chişinău.- Vol. I.- Chişinău, 2005.- P. 113-117.
Desluşiri la stema Hotinului // Simpozion de numismatică dedicat centenarului Societăţii Numismatice Române (1993-2003). Chişinău, 26-28 noiembrie 2003: Studii, note şi comunicări.- Bucureşti, 2005.- P. 193-204.
Stemele şi drapelele satelor Varniţa şi Zaim // Simpozion de numismatică dedicat centenarului Societăţii Numismatice Române (1993-2003). Chişinău, 26-28 noiembrie 2003: Studii, note şi comunicări .- Bucureşti, 2005.- P. 205-211.
Cuhureştii de Sus // Localităţile Republicii Moldova. Itinerar documentar-publicistic ilustrat.- Vol. 5. Cos-Dră.- Chişinău, 2005.- P. 371-381.
Ce reprezintă simbolica raionului [Sângerei] // Plai sângerean /Consiliul raional Sângerei, 2005, nr. 41-42, 7 octombrie, p. 8.
Stema, simbolul libertăţii oraşelor / interviu realizat de Viorica Cucereanu // Moldova urbană.- 2005.- Nr. 3.- August.- P. 10-13: il. Republicat: // Flux, ediţia de vineri.- 2005, nr. 34 (514), 23 septembrie.- P.6; // www.habitatmoldova.org.
Simbolistica de stat nu este o spoială de sărbătoare //Capitala, Chişinău.- 2005.- nr. 75, 1 octombrie.- P. 5. Versiunea în limba rusă: Праздничные украшения государственной символикой не являются // Capitala-Столица, Кишинев.- 2005.- № 75.- 1 октября.- С. 1.
Stema şi drapelul satului Varniţa // Dinu Poştarencu, Varniţa. Itinerar istoric.- Chişinău: Grafema Libris, 2005.- p. 229-232.
De la modelul universitar paternalist la modele individualiste // Didactica Pro…, Chişinău, 2006, nr. 1, p. 38-43.
Simbolurile heraldice ale satelor Bubuieci şi Coloniţa, municipiul Chişinău // Tyragetia. Anuar /Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, XV, Chişinău: Tyragetia, 2006, p. 365-376.
Posibilităţile de simbolizare heraldică a raionului Ialoveni // Ora locală, Ialoveni, 2006, nr. 22, 26 mai, p. 2.
Simbolurile oficiale ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei // Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi arta, 2006, nr. 2 (3), ediţie aniversativă „A.Ş.M. la 60 de ani”, p. 6-13.
Documente referitoare la acşiunea Bisericii Române Unite cu Roma în Basarabia şi Transnistria în anul 1942 // Analecta catholica /Episcopia Romano-Catolică de Chişinău.- Vol. II.- Chişinău, 2006.- P. 289-317.
Fondul documentar personal „Ianina Comarniţchi-Nicolau-Cruşevan (1902-1998). 1898-1999” de la Arhiva Episcopiei Romano-catolice de Chişinău // Analecta catholica /Episcopia Romano-Catolică de Chişinău.- Vol. II.- Chişinău, 2006.- P. 379-389.