головна сторінка
мапа сайту
Контакти
  Про УГТ              Рада УГТ              Члени УГТ              Публікації              Лінки              Форум              Про сайт
 
Розділи
  ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ

  ТЕРИТОРІАЛЬНІ СИМВОЛИ

  МУНІЦИПАЛЬНІ СИМВОЛИ

  ВІЙСЬКОВА СИМВОЛІКА

  РЕЄСТР ОСОБОВИХ СИМВОЛІВ

  КОРПОРАТИВНИЙ ГЕРБІВНИК

  ОРГАНІЗАЦІЙНА СИМВОЛІКА

  ГЕРАЛЬДИКА

  ВЕКСИЛОЛОГІЯ

  ЕМБЛЕМАТИКА

  СФРАГІСТИКА

  ГЕНЕАЛОГІЯ

  КОЛЕКЦІОНЕРСТВО

  НАШІ ПАРТНЕРИ
Сайт розроблено за
фінансової підтримки
Українського державного
центру радіочастот


 

Желіба Олександр Володимирович

123

Контактна інформація:
E-Mail: Geliba@ukr.net
 
Біографія
Народився 25 листопада 1975 р. в селі Олексинці Чернігівської області. З інтелігенції. Закінчив Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя (1998), отримав диплом магістра з відзнакою за фахом «Викладач. Історія і народознавство». Тема магістерської роботи: “Територіальна символіка Гетьманщини”.
Кандидат педагогічних наук, захистив дисертацію на тему «Методичні основи використання умовно-графічної наочності в процесі навчання усесвітньої історії в 10-11 класах» (Національний педагогічний університет ім. Н. П. Драгоманова, 2003, науковий керівник проф. Т. В. Ладиченко).
З 1999 по 2005 р. викладач (з 2004 доцент) кафедри всесвітньої історії, в даний час доцент кафедри права та методики викладання історико-юридичних дисциплін Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (учбові курси: «Методика викладання історії», «Шкільний курс всесвітньої історії та методика його навчання» і ін. З 2003 г. заступник декана історико-юридичного факультету Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Член Українського геральдичного товариства з 1996 р., Всеукраїнського об'єднання викладачів громадянської освіти і суспільних дисциплін з 2002 р.
Опублікував понад 80 наукових статей та методичних розробок з методики викладання історії, геральдики, політології, в т. ч. 10 книг і навчальних посібників. На геральдичну тематику підготовлено 19 публікацій.
Автор комплектів символіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя і частини його підрозділів (бібліотека, історико-юридичний факультет, філологічний факультет), Ніжинського медичного училища, Ніжинського району Чернігівської області, Яготинського району Київської області і його населених пунктів.
Сфера інтересів в геральдиці: регіональна, міська і сільська геральдика.
В даний час розробляю проблему використання символіки в умовно-графічній наочності при навчанні історії. У даном напрямі є такі розробки засобів навчання:
1. Всесвітня історія. 10 клас. Педагогічний програмний засіб. Інтегрований електронний комплекс (версiя 4.1.1). – К.: Науково-видавниче підприємство «АВТ лтд.» – 2005. (авторский комплекс условно-графической наочности)
2. Причины и повод Первой мировой войны. Анимированная схема // www.som.fio.ru/Resourses/Drahlerab/2006/01/sv - 24.01.2006
3. Феодалы. Презентация // www.som.fio.ru/Resourses/Drahlerab/2006/01/Geliba - 28.01.2006 
4. Желиба А. Вашингтонская конференция // www.som.fio.ru/Resourses/Drahlerab/2006/03/Vash - 23.03.2006
5. Желиба А. Российская революция 1917 г. Анимированная схема (на украинском языке) // www.som.fio.ru/Resourses/Drahlerab/2006/04/z2 - 25.04.2006 - 899 Кб
6. Желиба А. Распад Российской империи. Анимированная схема (на украинском языке) // www.som.fio.ru/Resourses/Drahlerab/2006/04/z1 - 25.04.2006 - 69 Кб

Список основних друкованих праць
1. Про символіку Срібного // Срібнянщина. – 11 грудня, 1996. – № 90. – С. 3. (У співавторстві з І. Ситим)
2. Чи матиме Срібне власний герб? // Деснянська правда. – 24 вересня, 1996. - № 122 – С. 4. (У співавторстві з І. Ситим)
3. Історія міських гербів Чернігівщини // Сіверянський літопис. – 1997. - № 3. – С. 38-41. (У співавторстві з І. Желібою)
4. Герб інституту // ALMA-MATER. – 2007. – Травень-червень. – С. 3.
5. Печатка носівської сотні // Знак. – 1998. – Ч. 15. – С. 3.
6. Печатки Ніжинського козачого полку // Сіверянськи літопис. – 1999. – № 2. – С. 39-41.
7. Полкові та сотенні печатки Ніжинського полку (у збірці філії Державного архіву Чернігівської області в місті Ніжині) // Знак. – 1999. – Ч. 18. – С. 4.
8. Литовец москвичу брат // Интересная газета. Загадки цивилизации. – 1999. – № 9. – С. 2.
9. Иноземные предки русских флагов // Интересная газета. Загадки цивилизации. – 1999. – № 2. – С. 7.
10. Графічні і духовні попередники герба Війська Запорізького “козак із самопалом” // Література та культура Полісся. Вип. 17. / Відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко. – Ніжин, НДПУ, 2001. – С. 78-81.
11. Символіка Кубанського краю // Український дім. – 2002. – Червень-липень. – № 4. – С. 7; Рідні джерела. – 2003. – № 1. – С. 5-7.
12. Великий герб // Український дім. – 2002. – Жовтень-листопад. - № 6. – С. 7.
13. Символіка Зеленого клину // Український дім. – 2002. – Червень-липень. – № 4. – С. 7.
14. Символіка Ніжинського козачого полку // Ніжинська старовина: Вип. 1 (4). – Ніжин, 2005. – С. 61-67.
15. Історичні основи сучасного сільського горботворення в Лівобережній Україні на прикладі символів населених пунктів Яготинського району Київської області // Література та культура Полісся. Вип. 28: Сторінки історії і культури Полісся та України в сучасному висвітленні. / Відп. ред. і упорядник Г.В. Самойленко. – Ніжин, 2005. – С. 181-188.
16. Методика використання символіки на уроках історії // Історія України. – № 19-20, травень. – 2005. – С. 17-36.
17. Символіка Східної Слобожанщини // Український вимір. №4. – Ніжин. – С. 290-296.
18. Приватна символіка з фонду Ніжинського повітового предводителя дворянства початку ХІХ ст. // Ніжинська старовина. Ніжинськознавчі студії: Історико-культурологічний збірник. Вип. 2 (5). – Ніжин, 2006. – С. 82-91.
19. Геральдика Стародубщини // Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. – № 5. – Ніжин, Київ, 2006.– С. 50-54.

Література і бібліографія
1. Викладачі Ніжинської вищої школи: Бібліогр. покажч. /Укл. Л. В. Гранатович. – Ніжин, 2002. – Ч. 4. 1970-2001. Кн.1. – С. 78.
2. Гранатович Л. Місто Ніжин з найдавніших часів до 1917 року: бібліографічний покажчик. – Ніжин, 2002. – С. 54.
3. Іменний покажчик авторів. Покажчик змісту часопису, чч. 1 (1993) - 30 (2003) // Знак. – 2003. – Ч. 30. – С. 6-7.
4. Bibliography: Authorship index (codes [zaa] to [zzz]) // www.crwflags.com/fotw/flags/bib_main