головна сторінка
мапа сайту
Контакти
  Про УГТ              Рада УГТ              Члени УГТ              Публікації              Лінки              Форум              Про сайт
 
Розділи
  ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ

  ТЕРИТОРІАЛЬНІ СИМВОЛИ

  МУНІЦИПАЛЬНІ СИМВОЛИ

  ВІЙСЬКОВА СИМВОЛІКА

  РЕЄСТР ОСОБОВИХ СИМВОЛІВ

  КОРПОРАТИВНИЙ ГЕРБІВНИК

  • Корпоративний гербівник УГТ

  ОРГАНІЗАЦІЙНА СИМВОЛІКА

  ГЕРАЛЬДИКА

  ВЕКСИЛОЛОГІЯ

  ЕМБЛЕМАТИКА

  СФРАГІСТИКА

  ГЕНЕАЛОГІЯ

  КОЛЕКЦІОНЕРСТВО

  НАШІ ПАРТНЕРИ
Сайт розроблено за
фінансової підтримки
Українського державного
центру радіочастот


 

Відповідно до ухвали VІІІ конференції УГТ (1999 р.) з метою впорядкування процесу сучасного герботворення в Україні було прийняте рішення про створення Геральдично-вексилологічного реєстру УГТ. Початково передбачалося вести такий реєстр за трьома категоріями: 1) територіальні та муніципальні символи; 2) герби та прапори установ, підприємств і інших організацій; 3) родові й особові знаки (див.: Знак. – 2000. – Ч. 20). Оскільки з 2000 р. почалися розмови про створення на державному рівні якогось геральдичного реєстру, який мав би охопити дві перші категорії, тому з 2003 р. УГТ почало реалізовувати проект "Реєстр особових гербів УГТ", який здійснюється друком окремих випусків і розміщенням символів на сайті Товариства. У 2004 р. вийшла друком 1-а частина книги "Герби та прапори міст і сіл України", зараз зібрано матеріал до 2-ї та 3-ї частин, чим частково реалізується проект у першій категорії – територіальні та муніципальні символи.

Під час ХVІІ конференції (2008 р.) жваву дискусію викликали пропозиції стосовно другої категорії проекту – корпоративних символів. Було висловлено низку пропозицій і рекомендовано голові УГТ напрацювати основні засади ведення такого реєстру. Оскільки досі спеціального Геральдичного реєстру на державному рівні так і не створено, а чинним законодавством передбачено різні форми фіксації окремих символів за цією категорією, тому з 2009 р. розпочинається новий проект – "Корпоративний гербівник Українського геральдичного товариства".

До Гербівника включаються герби громадських організацій, навчальних закладів, підприємств і установ, які діють в Україні, або представляють нашу Державу чи українські громади за кордоном. Реєстрації передує проведення фахової експертизи герба на відповідність основним геральдичним принципам і нормам (за змістом, колористикою та композицією). Підставою до розгляду питання про внесення герба до Гербівника є подача замовником:
1) відповідної заяви (довільної форми);
2) ілюстративних додатків (малюнки герба графічні та кольорові (на листах формату А4)) та описів і пояснень змісту символів;
3) реєстраційної анкети (встановленої форми).

"Корпоративний гербівник Українського геральдичного товариства" буде провадитися за аналогічними принципами, що й "Реєстр особових гербів" – видаватися окремими випусками та розміщатися на сайті УГТ. Перший випуск буде експериментальним, після чого визначаться подальші принципи ведення цього гербівника.